Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів

Служба охорони праці

З точки зору пожежної безпеки, вирішальне значення мають показники пожежовибухонебезпечних властивостей горючих речовин і матеріалів. ГОСТ 12.1.044-89 передбачає більше 20 таких показників. Необхідний і достатній для оцінки пожежовибухо-небезпеки конкретного об'єкта перелік цих показників залежить від агрегатного стану речовини, виду горіння (гомогенне чи гетерогенне) і визначається фахівцями.

 

Попередня стаття: «Законодавча і нормативно-правова база пожежної безпеки»

 

Наступна стаття: «Самозаймання»