Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Перша долікарська допомога при нещасних випадках

Служба охорони праці

 Вивчаючи нещасні випадки та готуючи заходи щодо боротьби з ними, значну увагу необхідно приділити наданню першої долікарської допомоги, яка відіграє важливу роль у процесі подальшого лікування потерпілого і нерідко вирішує подальший стан його здоров'я.

У разі виникнення нещасного випадку більшість людей не може ефективно надати допомогу потерпілому. їх неспроможність діяти швидко, рішуче і правильно пояснюється відсутністю відповідних знань, а також сильними емоційними переживаннями, нездатністю приборкати страх та хвилювання. Інколи хвилини вирішують наслідок нещасного випадку - життя або смерть, інвалідність або сприятливий результат. Крім того, травми часто трапляються в таких умовах, коли немає можливості терміново викликати "швидку допомогу", або в перші хвилини скористатися допомогою лікаря. У таких випадках дуже часто життя людини залежить від колег по роботі, друзів чи просто випадкових людей, що опинилися поруч, їх вміння надати потерпілому першу медичну допомогу до прибуття лікаря.

З метою правильного прийняття рішення в діях щодо надання першої долікарської допомоги розглянемо її загальні принципи.

 Загальні принципи надання першої медичної долікарської допомоги

 Перша медична допомога - це сукупність доцільних дій, спрямованих на збереження життя і здоров'я потерпілого.

Основними принципами, якими керуються при наданні першої долікарської допомоги, є:

 • правильність і доцільність дій;
 • швидкість та рішучість при виконанні дій;
 • продуманість та спокій.

Людина, яка надає першу долікарську допомогу, повинна знати:

 • характерні ознаки порушення функцій організму потерпілого;
 • загальні принципи надання першої долікарської допомоги при отриманих ушкодженнях;
 • способи евакуації людей.

Людина, що надає допомогу, повинна вміти:

 • оцінити стан здоров'я потерпілого;
 • визначити, якої допомоги він потребує;
 • забезпечити прохідність повітря через верхні дихальні шляхи;
 • виконати штучне дихання та зовнішній масаж серця;
 • зупинити кровотечу;
 • накласти пов'язку при ушкодженні;
 • іммобілізувати ушкоджену частину тіла при переломі кісток;
 • надавати допомогу при тепловому та сонячному ударах, отруєнні, ураженні електричним струмом, опіках;
 • користуватися аптечкою швидкої допомоги.

При наданні першої допомоги необхідно керуватися такою послідовністю дій:

 • усунути вплив на організм людини факторів, які загрожують її здоров'ю та життю;
 • оцінити стан потерпілого;
 • визначити послідовність дій щодо рятування потерпілого залежно від тяжкості травми, що становить найбільшу загрозу для його життя;
 • викликати швидку допомогу або медичних працівників, якщо є така можливість;
 • виконувати необхідні дії для рятування потерпілого в порядку терміновості;
 • підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичних працівників.

Тому, хто надає долікарську допомогу, треба розрізняти ознаки життя і смерті.

Розрізняють дві фази смерті - клінічну та біологічну. Тривалість клінічної смерті 5-7 хвилин. Незворотні явища протягом цього часу ще не настають, організм можна повернути до життя (табл. 25.1).

За наявності ознак життя необхідно негайно розпочати надання допомоги, однак якщо вони навіть і відсутні, допомогу необхідно надавати доти, доки не буде повної впевненості у смерті потерпілого.

Біологічна смерть характеризується незворотними явищами в тканинах кори головного мозку, серця та легенів. її ознаками є:

 • помутніння рогівки ока та її висихання;
 • деформація зіниці при здавленні;
 • трупне задубіння;
 • трупні синюваті плями.

У місцях чергування медичного персоналу повинен бути набір необхідних засобів для надання першої долікарської допомоги

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Професійні хвороби та шляхи їх профілактики»

 

Наступна стаття: «Проходження медичних оглядів»