Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Відшкодування витрат на поховання потерпілого

Служба охорони праці

У разі настання страхового випадку Фонд зобов'язаний у встановленому законодавством порядку організувати поховання померлого, відшкодувати вартість пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов.

Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2001 р. № 826 "Про затвердження Порядку проведення витрат на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання" та постанов правління Фонду від 15.08.2001 р. № 22 "Про витрати на поховання у разі смерті потерпілого від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання" та від 01.11.2001 р. № 39 "Про внесення доповнення до постанови правління Фонду від 15.08.2001 р. №22".

Вимоги про відшкодування зазначених витрат можуть ставитися як страхувальником, так і сім'єю застрахованого або іншими особами, які здійснювали поховання потерпілого.

Витрати на поховання та пов'язані з цим ритуальні послуги відшкодовуються тільки за наявності документів, довідок, рахунків тощо, які підтверджують, що такі витрати понесені страхувальником, сім'єю застрахованого або іншими особами.

Якщо фактично понесені витрати менші від граничних розмірів, що затверджені постановою правління Фонду від 15.08.2001 р. № 22, то відшкодування провадиться тільки за фактичними витратами. При цьому суми, що залишилися невикористаними по конкретному виду ритуальної послуги, не можуть бути використані на іншу ритуальну послугу.

 

Попередня стаття: «Страхові виплати у разі втрати годувальника»

 

Наступна стаття: «Дослідження виробничого травматизму»