Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Складання актів про нещасний випадок за формою Н-1

Служба охорони праці


Роботодавець зобов'язаний аналізувати причини нещасних випадків, опрацьовувати і здійснювати заходи щодо запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, інформувати працівників про стан охорони праці, причини аварій, нещасних випадків і профзахворювань, а також про вжиті для їх усунення заходи.
Ця робота організовується і частково виконується спеціалістами з охорони праці.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Проведення експертизи, технічних розрахунків, випробувань»

 

Наступна стаття: «Визначення причин нещасного випадку»