Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском

Служба охорони праці

Посудини, що працюють під тиском, належать до обладнання підвищеної небезпеки. Залежно від умов роботи посудини поділяються на дві групи.

Усе обладнання першої групи реєструється і перебуває під контролем органів Держгіртехнагляду України.

Посудини з умовами роботи, відмінними від посудин першої групи, належать до другої групи. Вимоги безпеки до таких посудин наведені у галузевих правилах безпеки. Вони не підлягають реєстрації в органах Держгіртехнагляду України. Нагляд за об'єктами цієї групи здійснює підприємство, яке несе відповідальність за безпечну експлуатацію, виконання ремонтних робіт та контроль за цими об'єктами.

Обладнання, що працює під тиском, підлягає технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і, в необхідних випадках, - позачергово.

Посудини, що належать до першої групи, до пуску в роботу повинні пройти опосвідчення органами Держгіртехнагляду і отримати дозвіл на експлуатацію.

Технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, буває двох видів:

  • часткове - зовнішній і внутрішній огляд - не рідше одного разу на 4 роки;
  • повне - зовнішній і внутрішній огляд та гідравлічне випробування - не рідше одного разу на 8 років.

Технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, проводиться представником Держгіртехнагляду і представником підприємства. Обладнання, що не підлягає реєстрації, опосвідчується технічним керівництвом підприємства або спеціально призначеною ним комісією з компетентних інженерно-технічних працівників.

Зовнішній і внутрішній огляд проводиться після попередньої підготовки обладнання. Наприклад, котел охолоджують і ретельно очищують від накипу, сажі та шлакових відкладень. За необхідності, частково чи повністю знімається обмуровка. Якщо товщина стінок посудини зменшилась на 30% і більше, порівняно з розрахунковою, то посудина бракується.

 При гідравлічному випробуванні котел перебуває під пробним тиском не менше 10 хв, а стаціонарна посудина - не менше 5 хв.

Результати технічного опосвідчення заносяться у паспорт обладнання.

Холодильні установки оглядаються і випробуються 1 раз на З роки під тиском азоту або діоксиду вуглецю, оскільки потрапляння води в систему може призвести до її псування.

Технічне опосвідчення балонів проводиться на підприємствах або газонаповнювальних станціях, а також на спеціальних ремонтно-випробувальних пунктах.

 Трубопроводи пари і гарячої води поділяються на чотири категорії залежно від робочих параметрів середовища.

До категорій І, II, III належать трубопроводи з тиском 1,6 ... 3,9 МПа і температурою середовища 250... 580 °С, до IV категорії - трубопроводи з температурою середовища 115... 250 °С та тиском 0,07... 1,6 МПа. Держгіртехнагляд контролює трубопроводи І категорії з умовним проходом більше 70 мм та трубопроводи II, IIІ категорій з умовним проходом більше 100 мм.

Технічне опосвідчення цих трубопроводів проводиться Держгіртехнагляду у такі терміни:

  • зовнішній огляд та гідравлічне випробування до початку експлуатації;
  • зовнішній огляд - не рідше одного разу на 3 роки;
  • зовнішній огляд та гідравлічне випробування після кожного ремонту з використанням зварювання, а також при пуску трубопроводів, що були на консервації більше 2 років.

Трубопроводи IV категорії та всі інші, що не відповідають наведеним вище параметрам, контролюють та випробують підприємства, що їх експлуатують, у встановленому порядку.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Системи, що працюють під тиском. правила безпеки»

 

Наступна стаття: «Правила безпеки при експлуатації парових котлів»