Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Терміни та визначення основних понять

Служба охорони праці

Україна як суб'єкт, правонаступник СРСР, у 1992 році визнала діючими на своїй території нормативні документи СРСР. З цього моменту в Україні розробляються національні державні стандарти України (ДСТУ, які видаються на заміну ГОСТ або видаються вперше) та інші національні нормативні докумети, які поступово замінюють ще діючі або частково діючі (ДБН державні будівельні норми – СниП строительные нормы и правила, СН санитарные нормы -ДСН державні санітарні норми, СанПиН санитарные правила и нормы– ДсанПіН державні санітарні правила і норми та інші).

Діючі нормативні документи, як міжгалузеві так і галузеві приводяться у Покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці і мають позначення НПАОП (раніше позначались ДНАОП )

Саме державні стандарти України (наприклад, ДСТУ 2293-99 "Охорона праці. Терміни та визначення основних понять", ДСТУ 2272-93 "Пожежна безпека. Терміни та визначення", ДСТУ 3038-95 "Гігієна. Терміни та визначення основних понять" ), деякі інші Нормативні документи та Закони і надають термінологію та визначення основних понять

 

Попередня стаття: «Державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти»

 

Наступна стаття: «Державний нагляд за охороною праці , відомчий, громадський та регіональний контроль»