Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Опосвідчення стану безпеки та експертиза електроустановок споживачів

Служба охорони праці

Опосвідчення електроустановок - це офіційне визначення стану безпеки і умов подальшої експлуатації електроустановок.

Процедура опосвідчення діючих електроустановок напругою до 220 кВ регламентується НПАОП 0.00-6.15-99 (ДНАОП 0.00-8.19-99) Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів. Опосвідчення електроустановок здійснюється відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

Опосвідченню підлягають всі діючі електроустановки незалежно від форм власності, за винятком електроустановок вантажопідіймальних кранів, ліфтів, шахтних електроустановок, електроустановок суто технологічного призначення (електропечі, електролізні установки тощо), електроустановок рухомих транспортних засобів, електричних станцій і теплових мереж.

Мета опосвідчення електроустановок — перевірка відповідності фактичного стану безпеки електроустановок вимогам чинних нормативів, відповідності їх експлуатації вимогам безпеки, наявності та стану технічно-експлуатаційної документації, визначення електроустановок, що вичерпали свій ресурс.

 

Попередня стаття: «Система організаційно-технічних заходів і засобів»

 

Наступна стаття: «Системи, що працюють під тиском. правила безпеки»