Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Система електрозахисних засобів

Служба охорони праці

Електрозахисні засоби - це технічні вироби, що не є конструктивними елементами електроустановок і використовуються при виконанні робіт в електроустановках з метою запобігання електротравм.

НПАОП 40.1-1.07-01 (ДНАОП 1.1.10-1.07-01) Правила експлуатації електрозахисних засобів - нормативний документ, в якому наведено перелік засобів захисту, вимоги до їх конструкції, обсягів і норм випробувань, порядку застосування і зберігання, комплектування засобами захисту електроустановок та виробничих бригад. Засоби захисту, що використовуються в електроустановках, повинні відповідати вимогам чинних державних стандартів, технічних умов щодо їх конструкції.

 Вимоги щодо комплектування електроустановок електрозахисними засобами регламентуються Правилами, НПАОП 0.00-4.26-96 (ДНАОП 0.00-4.26-96) Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, галузевими чинними нормативами тощо.

 

Попередня стаття: «Система технічних засобів заходів електробезпеки»

 

Наступна стаття: «Система організаційно-технічних заходів і засобів»