Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Система технічних засобів заходів електробезпеки

Служба охорони праці

Технічні засоби і заходи з електробезпеки реалізуються в конструкції електроустановок при їх розробці, виготовленні і монтажі відповідно до чинних нормативів. За своїми функціями технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки поділяються на дві групи:

 • технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок;
 • технічні заходи і засоби забезпечення електробезпеки при аварійних режимах роботи електроустановок.

Основні технічні засоби і заходи забезпечення електробезпеки при нормальному режимі роботи електроустановок включають:

 • ізоляцію струмовідних частин;
 • недоступність струмовідних частин;
 • блоківки безпеки;
 • засоби орієнтації в електроустановках;
 • виконання електроустановок, ізольованих від землі;
 • захисне розділення електричних мереж;
 • компенсацію ємнісних струмів замикання на землю;
 • вирівнювання потенціалів.

Із метою підвищення рівня безпеки, залежно від призначення, умов експлуатації і конструкції, в електроустановках застосовується одночасно більшість з перерахованих технічних засобів і заходів.

Ізоляція струмовідних частин. Забезпечує технічну працездатність електроустановок, зменшує вірогідність потраплянь людини під напругу, замикань на землю і на корпус електроустановок, зменшує струм через людину при доторканні до неізольованих струмо-відних частин в електроустановках, що живляться від ізольованої від землі мережі за умови відсутності фаз із пошкодженою ізоляцією. ГОСТ 12.1.009-76 розрізняє ізоляцію:

 • робочу — забезпечує нормальну роботу електроустановок і захист від ураження електричним струмом;
 • додаткову — забезпечує захист від ураження електричним струмом на випадок пошкодження робочої ізоляції;
 • подвійну — складається з робочої і додаткової;
 • підсилену — поліпшена робоча ізоляція, яка забезпечує такий рівень захисту як і подвійна.

 

Попередня стаття: «Електробезпека»

 

Наступна стаття: «Система електрозахисних засобів»