Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти

Служба охорони праці

Державні, міжгалузеві та галузеві нормативні акти- це стандарти, інструкції, правила, норми, положення, статути та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання усіма установами і працівниками України або на які розповсюджується сфера дії цих актів (міжгалузевий і галузевий принцип дії).

В Україні затверджено Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці (Реєстр НПАОП).

Нормативно-правові акти розробляються під керівництвом або участі фахівців Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду різними установами і організаціями. Методичне керівництво і координацію виконання робіт здійснює Національний науково-дослідний інститут охорони праці.

Затверджені та зареєстровані Міністерством юстиції України Державні нормативні акти з охорони праці  кодуються (вноситься позначка нормативного акта, як приклад  (НПАОП 0.00-4.03-04 )). Такий нормативний документ заносяться до Державного реєстру і відображається у Покажчику нормативно-правових актів з питань охорони праці станом на певну дату.

Ведення Державного реєстру забезпечує єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду нормативних актів з охорони праці і ведеться згідно кодів основних видів економічної діяльності відповідно до ДК 009-96  Державний класифікатор України: Класифікатор видів економічної діяльності

 

 

Попередня стаття: «Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (коментар)»

 

Наступна стаття: «Терміни та визначення основних понять »