Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Випромінювання оптичного діапазону

Служба охорони праці

У промисловості і побуті набули масового застосування прилади та обладнання, робота яких пов'язана з використанням або утворенням в процесі роботи електромагнітних випромінювань оптичного діапазону, до яких належать електромагнітні коливання з довжиною хвиль від 0,2 мкм до 1000 мкм. Робота персоналу, який обслуговує таке обладнання, а також людей, які знаходяться поблизу нього, пов'язана з дією випромінювань оптичного діапазону на організм людини та потребує рекомендацій щодо захисту від них.

Залежно від довжини хвилі ці випромінювання поділяються на: випромінювання видимого діапазону, інфрачервоні, ультрафіолетові та лазерні (монохроматичні та видимого і суміжних з ним діапазонів)(МР 3930-85 (ДНАОП 0.03-6.01-85) Методические рекомендации. Гигиена труда и охрана здоровья лиц, работающих с мощными инфракрасными лазерными технологическими установками)

 

Попередня стаття: «Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання»

 

Наступна стаття: «Інфрачервоне випромінювання»