Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Шум, вібрація, ультразвук та інфразвук

Служба охорони праці

Звук - це розповсюдження звукової хвилі в пружному середовищі. Він характеризується частотою звукових коливань, амплітудою та часовими змінами коливань. Звуковий спектр поділяється на інфразвук, частота коливань звукової хвилі якого знаходиться в межах від 0 до 20 Гц - людина цих звуків органами слуху не сприймає. Звуки з частотою від 20 до 20 000 Гц - звуковий діапазон, який людина чує (ДСТУ 2325-93 Шум. Терміни та визначення).

Нормування шуму для робочих місць регламентується санітарними нормами та державним стандартом.

 Вібрація нормується відповідно до ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 Ультразвук - це коливання пружного середовища з частотою понад 20 000 Гц. Ультразвуковий діапазон частот поділяється на изькочастотні коливання (від 1,12104 до 10й Гц), що розповсюджуються повітряним і контактним шляхом, та високочастотні коливання (від 103 до 109 Гц), що розповсюджуються тільки контактним шляхом.


Інфразвук - це механічні коливання пружного середовища, що мають однакову із шумом фізичну природу, але різняться частотою коливань, яка не перевищує 20 Гц. У повітрі інфразвук поглинається незначно. У зв'язку з цим він здатний поширюватися на великі відстані.

Унормовуються  ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

 

Попередня стаття: «Шкідливі фактори в повітрі робочої зони, їх нормування та визначення»

 

Наступна стаття: «Іонізуюче випромінювання (норми радіаційної безпеки)»