Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Результати атестації

Служба охорони праці

На основі комплексної оцінки робочі місця відносяться до одного з видів умов праці: 

  • з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці;
  • з шкідливими і важкими умовами праці;
  • з шкідливими умовами праці. 

З результатами атестації робочого місця ознайомлюются зайняті на ньому працівники. За результатами атестації визначаються невідкладні заходи щодо поліпшення умов і безпеки праці, що не вимагають для їх розробки і впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців. 

За результатами атестації складаються переліки: 

  • робочих місць, виробництв, робіт, професій, посад, працівникам  яких підтверджено право на пільги і компенсації, передбачені законодавством; 
  • робітників місць, виробництв, робіт, професій, посад, працівникам яких пропонується встановити пільги і компенсації коштом підприємства; 
  • робочих місць з несприятливими умовами праці, на яких необхідно здійснити першочергові заходи щодо їх поліпшення. 

 Матеріали атестацій робочих місць є документами строгої звітності і повинні зберігатися на підприємстві протягом 50 років.

 

Попередня стаття: «Вивчення чинників виробничого середовища і трудового процесу»

 

Наступна стаття: «Нормативно-правові акти, що регламентують питання умов праці на рабочих місцях та їх атестацію»