Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Організація і проведення атестації

Служба охорони праці

Для організації і проведення атестації керівник підприємства видає наказ, в якому:

 • вказуються підстава і завдання атестації; 
 • затверджуються склад, голова, секретар атестаційної комісії, що постійно діє, визначаються її повноваження; при необхідності визначається склад цехових (структурних) атестаційних комісій;
 • встановлюються графіки і терміни проведення підготовчих робіт в структурних підрозділах підприємства; 
 • визначається взаємодія із зацікавленими державними органами і громадськими організаціями (підрозділами експертизи умов праці, санітарно-епідеміологічною службою);
 • визначаються комплексні проектні, науково-дослідні, експертні організації для науково-технічної оцінки умов праці і участі в розробці заходів щодо усунення або послаблення дії шкідливих виробничих чинників. 

До складу атестаційної комісії рекомендується ввести головних фахівців, працівників кадрової служби, служби охорони праці, відділу праці і зарплати, служби охорони здоров'я підприємства, представників громадських організацій. 

Атестаційна комісія: 

 • здійснює організаційне, методичне керівництво і контроль за ходом праці , яка проводиться на всіх етапах, формує необхідну правову і довідкову базу і організовує її вивчення; 
 • визначає і залучає у встановленому порядку необхідні для виконання спеціальних робіт організації; 
 • організовує виготовлення для кожного підрозділу планів розташування устаткування і їх експлікацию, визначає кордони робочих місць (робочих зон), проводить їх нумерацію; 
 • складає перелік робочих місць, що підлягають атестації; 
 • порівнює використований технологічний процес, склад устаткування, використовувані сировину і матеріали з передбаченими в проектній і технологічній документація; 
 • визначає об'єми необхідних досліджень шкідливих і небезпечних чинників виробничого середовища і організовує їх вивчення; 
 • прогнозує і виявляє виникнення шкідливих і небезпечних чинників на робочих місцях;
 • встановлює згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників відповідність найменувань професій і посад, зайнятих на цих робочих місцях, характеру фактично виконуваних робіт. В разі виявленого відхилення професія (посада) приводиться
 • у відповідність до фактично виконуваної роботи; 
 • складає Карту умов праці на кожне враховане робоче місце або групу аналогічних місць; 
 • проводить атестацію і складає перелік робочих місць, виробництв, професій і посад з несприятливими умовами праці; 
 • уточнює пільги, що діють, компенсації і вносить пропозиції по їх встановленню залежно від умов праці;
 • визначає витрати щодо пільг та компенсацій; 
 • організовує розробку заходів щодо поліпшення умов праці і оздоровленню працівників. 

 

Попередня стаття: «Основні питання процесу атестації робочих місць за умовами праці»

 

Наступна стаття: «Вивчення чинників виробничого середовища і трудового процесу»