Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Поняття робочого місця

Служба охорони праці

Робоче місце – місце постійного або тимчасового перебування працівника під час виконання ним трудових обов'язків, яке безпосередньо або опосередковано знаходиться під контролем роботодавця. Постійне робоче місце – те, на якому працівник знаходиться половину або велику частину свого робочого часу (більше двох годин безперервно). Якщо за цих обставин робота виконується на різних ділянках робочої зони, то постійним місцем вважається вся зона. Тимчасове робоче місце – те, на якому працівник знаходиться менше половини або менша частина (менше двох годин безперервно) робочого часу.

 Робоча зона – певний простір, в якому розташовані робочі місця постійного або непостійного (тимчасового) перебування працівників. 

 

Попередня стаття: «Несприятливі наслідки дії умов праці на людину»

 

Наступна стаття: «Основні питання процесу атестації робочих місць за умовами праці»