Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Несприятливі наслідки дії умов праці на людину

Служба охорони праці

Для працівника несприятливими наслідками в результаті дії умов праці є втома, захворювання (хвороба), травма, смерть.

Втома – фізіологічний стан організму, що виникає в результаті надмірної інтенсивної або тривалої діяльності. Вона виявляється в тимчасовому зниженні функціональних можливостей людського організму. Розрізняють фізичну, розумову і емоційну втому.

Фізична втома виявляється в порушенні функції м'язів: у зниженні сили, точності, злагодженості і розміреності рухів; виникає при інтенсивній і тривалій фізичній діяльності.  Розумова втома виявляється в зниженні продуктивності інтелектуальної праці, послабленнні уваги (труднощі зосередження), уповільненні мислення, зниженні показників розумової активності, інтересу до праці; виникає при інтенсивній інтелектуальній діяльності.

Емоційна втома виявляється в помітному зниженні емоційних реакцій під впливом надсильних або монотонних подразників (стресів).  Надмірне робоче навантаження протягом тривалого часу або недостатній час відпочинку можуть привести до хронічної втоми або перевтоми. Розрізняють розумову і психічну (душевну) перевтому. В умовах сучасного ритму праці і життя все частіше у працівників з'являється синдром хронічної втоми.

 Іншим масово поширеним несприятливим наслідком праці є те або інше захворювання: нездужання, погане самопочуття, захворювання, які можуть проходіть бурхливо або відносно швидко пройти («гострі» – по медичній термінології) або тривалі (роками) чи періодично загострюватися (хронічні). 

 Захворювання, спровоковані умовами праці, часто називають виробничо-обумовленими захворюваннями.

 Специфічна дія чинників, пов'язана з конкретними виробничими чинниками, приводить до розвитку певних, викликаних цими чинниками, захворювань. Оскільки вони викликані несприятливими умовами праці конкретних робочих місць конкретних професій, їх називають професійними захворюваннями.

 Досить часто зустрічається інший негативний наслідок дії несприятливих умов праці – травма. Це порушення анатомічної цілісності організму людини або його функцій в результаті дії зовнішніх чинників. Залежно від типа дії на організм можна застосувати наступну класифікацію травм:

  • механічні;
  • електричні; 
  • світлові;
  • теплові (холодні); 
  • радіаційні.

Причинами травм можуть бути: падіння, удари, удари, укуси, порізи, проколи, поранення, переломи, роздроблення, опіки, обмороження, електричні удари, теплові удари, електрошок, електроопіки, сліпота і тому подібне  Травми, що привели до загибелі, називаються смертельними травмами. Легкі травми незрідка називають мікротравмами. 

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Гігієнічне нормування умов праці»

 

Наступна стаття: «Поняття робочого місця»