Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Де видають дозволи на початок робіт

Служба охорони праці

Як випливає з п. 4 Порядку видачі дозволів, за одержанням відповідного дозволу потрібно звертатися до Держгіртехнагляду або його територіального органу за місцем перебування підприємства. Для цього уповноваженою особою подається особисто або направляється поштою заява встановленого зразка. Якщо мова йде про початок або продовження робіт підвищеної небезпеки, до нього варто прикласти висновок експертизи про здатність забезпечити дотримання вимог законів і інших нормативно-правових актів з охороні праці і промислової безпеки під час таких робіт.

Якщо вам необхідно ввести в експлуатацію "небезпечний" об'єкт (Перелік об'єктів і машин підвищеної небезпеки наведено в додатку № 2 ДНАОП 0.00-4.05-03 Порядок видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами), висновку експертизи про відповідність об'єкта вимогам нормативно-правових актів з охорони праці і промислової безпеки (з урахуванням сертифікації в системі УКРСЕПРО) буде недостатньо. Експерти знову ж повинні дати висновок про можливості забезпечення на підприємстві вимог законодавства під час його експлуатації.

А до заяви про одержання дозволу необхідно прикласти копії інструкції з експлуатації об'єкта, паспорт устаткування й іншу експлуатаційну документацію. Причому обов'язково українською мовою , а для імпортного устаткування як виключення допускається ще і російськомовний варіант документації. Зверніть увагу, що будь-які інші документи або інформацію, не передбачену Порядком видачі дозволів ом, вимагати від підприємства заборонено.

Звернітьтакож увагу, що до початку робіт також повинні бути проведені відповідне навчання й інструктажі з питань охорони праці.

Держгіртехнагляд може розглядати вашу заяву на одержання дозволу - 30 робочих днів. І лише тоді органи Госнадзорохрантруда зобов'язані або задовольнити вашу заяву, або відмовити у видачі дозволу з належним обґрунтуванням.

Причому якщо ви маєте намір розширювати виробництво, модернізувати устаткування, вводити нові, нехай навіть аналогічні, об'єкти підвищеної небезпеки, і т.ін. , щораз будуть потрібні нові дозволи. Правда, такий дозвіл дійсний по всій території України і його досить пред'явити на новому місці до відповідного територіального відділення Держгіртехнагляду

Але слід знати, що дозволи мають свій "термін придатності".

Згідно п. 11 Порядку видачі дозволів термін дії дозволів на початок виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта складає 3 роки. Надалі такі дозволи видаються терміном на 5 років. Дозвіл на навчання з питань охорони праці також потрібно обновляти кожні 5 років.

 

 

 

Попередня стаття: «Дозволи на початок робіт»

 

Наступна стаття: «Нормативна документація, що врегульовує видачу дозволів»