Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Звітність підприємств і організацій з питань охорони праці

Служба охорони праці

Державним Комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду затверджений НПАОП 0.00-7.06-94 (ДНАОП 0.00-8.05-94) Єдина державна система показників обліку умов та безпеки праці

Система показників налічує 6 розділів:

  1. Стан умов праці.
  2. Стан безпеки праці.
  3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці.
  4. Суми відрахувань за шкідливі умови праці.
  5. Забезпеченість засобами індивідуального захисту.
  6. Санітарно-побутове забезпечення.

Згідно з цим наказом, міністерства, Державні комітети України, концерни, корпорації, інші об'єднання підприємств, створені за галузевим принципом, а також обласні адміністрації, Рада Міністрів Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські держадміністрації повинні до 1 березня наступного за звітним року подати в Державним Комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду звіт по узагальненій Єдиній системі показників обліку умов і безпеки праці (6 розділів).

Всі підприємства і організації, незалежно від форми власності і підлеглості, звітують по стану і умовам праці за минулий календарний рік (на 31 січня наступного року) за двома формами звітності:

1) форма №1-ПВ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах за рік". Ця форма надсилається до обласного (районного, міського) органу державної статистики за їх вказівкою; до вищої за ієрархією організації (при її відсутності - до обласної, міської, районної держадміністрації); до територіального управління Держгіртехнагляду (за їх вказівкою). Ця форма містить тільки два розділи: "Стан умов праці" та "Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах";

2) форма №1-УБ (відомча) "Звіт про стан умов та безпеки праці за рік". Вона надсилається на ті ж самі адреси, що і форма №1-ПВ, за винятком обласного чи районного органу державної влади. Замість цієї адреси надсилається на адресу районної або міської санітарно-епідеміологічної служби (за їх вказівкою). Форма містить чотири розділи: "Стан умов і безпеки праці"; "Забезпечення засобами індивідуального захисту"; "Санітарно-побутове забезпечення"; "Суми відрахувань за шкідливі умови праці".

Показники єдиної державної системи використовуються при вивченні стану умов праці і безпеки праці, опрацюванні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

Єдина державна система показників обліку і безпеки праці не містить показників травматизму, профзахворювань та медичних оглядів, бо вони викладені в окремому документі.

 

Попередня стаття: «Планування та фінансування робіт з охорони праці»

 

Наступна стаття: «Дозволи на початок робіт»