Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Відповідальність працівників служби охорони праці

Служба охорони праці

Працівники служби охорони праці підприємств, об'єднань, міністерств, інших центральних та місцевих органів державної виконавчої влади несуть персональну відповідальність за:

  • невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;
  • невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими інструкціями;
  • недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;
  • низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

 

Попередня стаття: «Проведення внутрішнього аудиту»

 

Наступна стаття: «Планування та фінансування робіт з охорони праці»