Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Правові основи охорони праці України

Служба охорони праці

Законодавча база охорони праці України - ряд законів, основними з яких є Закони України:

  • Закон України "Про охорону праці"
  • Кодекс законів про працю (КЗпП)
  • Закон України "Про колективні договори і угоди"
  • Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності"
  • Закон України "Про охорону здоров'я"
  • Закон України "Про пожежну безпеку"
  • Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"
  • Закон України "Про використання ядерної енергії і радіаційну безпеку"
  • Закон України "Про дорожній рух"
  • Закон України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"

 Доповнюють Закони  державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами - це стандарти, інструкції, правила, норми, положення, статути та інші документи, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання усіма установами і працівниками України або на які розповсюджується сфера дії цих актів (міжгалузевий і галузевий принцип дії).

 

 

 

Попередня стаття: «Правові та організаційні питання охорони праці»

 

Наступна стаття: «Закон України "Про охорону праці" (коментар)»