Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Управління охороною праці та організація охорони праці

Служба охорони праці

Управління охороною праці - це підготовка, прийняття та реалізація рішень по здійсненню організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на забезпечення здоров'я та працездатності людини в процесі праці. Система управління охороною праці (СУОП) є складовою частиною загальної системи керування підприємством, установою. Управління охороною праці передбачає участь у цьому процесі майже всіх служб та підрозділів підприємства, установи, організації, діяльність яких визначається НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

Об'єктом управління є діяльність структурних підрозділів, яка спрямована на створення безпечних і здорових умов праці. Управління охороною праці підприємства або установи в цілому здійснює роботодавець, а в підрозділах (цехах, відділах, службах) керівники або головні фахівці. Координує всю цю діяльність служба охорони праці. Завдання служби охорони праці та її функції викладені в НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

 

Статті та інформаційні матеріали

Статті, документи, методичні матеріали тощо

 

 

Попередня стаття: «Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці»

 

Наступна стаття: «Служба охорони праці»