Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (цехах)

Судова практика з охорони праці

№ 1-731/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2010 р. Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Дідика М.В.,

при секретарі Скабіцькій С.С.,

за участю прокурора Сівакової І.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з освітою вищою, одруженого, працюючого головним інженером ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», раніше не судимого, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні злочину, передбаченого ст. 273 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 протягом березня-травня 2010 року в результаті неналежного ставлення до своїх службових обов’язків скоїв порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (цехах) за наступних обставин.

Так, наказом №23-ос від 28.01.2010р. ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007».

Відповідно до розділу 10 Статуту ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» та посадової інструкції, на ОСОБА_1, як директора вказаного підприємства, покладені обов’язки по вирішенню всіх питань роботи Товариства; має право без доручень здійснювати всі дії від імені Товариства; має право підпису всіх документів та затверджує підписами всі документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, які є основою бухгалтерських записів, в тому числі угоди, зобов’язання, звіти та баланси; має право укладати угоди в тому числі і зовнішньоторговельні; директор товариства належить до професійної групи «Керівники», який визначає, формулює, планує, здійснює і координує діяльність товариства; визначає напрями розвитку товариства у формуванні цінової, кредитно-банківської, податкової та страхової політики, соціальної та зовнішньоекономічної діяльності; організовує виробничо-господарську діяльність товариства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, широкого розповсюдження передового досвіду, підвищення технічного рівня якості товару; вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища; представляє товариство в органах державної влади і у взаємовідносинах з партнерами; а тому здійснює організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, що підтверджує його статус як службової особи.

Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» та згідно п.1.4.2. «Правил безпеки систем газопостачання України»; відповідальною особою за дотриманням безпечних умов експлуатації є керівник підприємства – директор ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» ОСОБА_1

Відповідно до ст.2 Закону України «Про пожежну безпеку» та пункту 3.1 НАПБ 01.001-2004 «Правил пожежної безпеки в Україні»; відповідальною особою за дотриманням протипожежного стану є керівник підприємства – директор ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» ОСОБА_1

Таким чином, перелік обов’язків ОСОБА_1 свідчить про те, що він є відповідальним за порушення правил безпеки на ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», а також відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства та відповідальним по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, які працюють під тиском на АГЗП ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007».

Однак, достовірно знаючи про покладені на нього обов’язки, ОСОБА_1 допустив порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві – АГЗП ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» за адресою: м.Київ, вул.Короленківська, 16-20 за наступних обставин.

Головним державним газо-технічним інспектором Держгірпромнагляду Лисенком Ю.І., 19.03.2010 року у присутності відповідального за дотримання норм з охорони праці на АГЗП директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» ОСОБА_1, проведено позапланову перевірку на вибухонебезпечному об’єкті - АГЗП за адресою: м. Київ, вул.Короленківська,16-20.

За результатами перевірки виявлено порушення протипожежних норм, вимог законодавства України про охорону праці та промислової безпеки, які створюють загрозу життю працівників, а сааме:

- не розроблена проектна документація на будівництво АГЗП по вул. Короленківській, 16-20 в м. Києві, чим порушений п.3.1. «Правил безпеки систем газопостачання України» (далі - ПБСГУ) НПАОП 0.00-1.20-98;

- не сповіщена ДІПБ та ОП у ХП та НГК про початок робіт по будівництву АГЗП по вул. Короленківській, 16-20 в м. Києві, чим порушений п.3.16. ПБСГУ;

- підприємство не отримало дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки при експлуатації автомобільних газозаправних пунктів, чим порушений п. 3 « Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами» затвердженого постановою КМ №1631 від 15.10.2003р.;

- не розроблений план локалізації та ліквідації можливих аварій на підприємстві, відповідно вимог чинного законодавства, чим порушений п.4.2.12 ПБСГУ;

- не надіслане повідомлення про результати ідентифікації об’єкта підвищеної небезпеки (АГЗП по вул. Короленківська, 16-20 в м. Києві) до територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, чим порушений п.18 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. №956;

- не складена декларація безпеки об’єкта підвищеної небезпеки (АГЗП по вул. Короленківська, 16-20 в м. Києві), чим порушений п.3 Порядку декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 11.07.2002 р. №956;

- допущено заповнення резервуара ЗВГ без акта прийняття закінченого будівництвом об’єкта, чим порушені п.п.3.24., 3.25 ПБСГУ;

- не зареєстрована в органах Держгірпромнагляду посудина, що працює під тиском об’ємом 9,9 мі заводський номер №000082 виготовленої ТОВ «Газтрон – Україна в 2008р., чим порушений п.6.2.1. «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (далі ПБЕПТ);

- не заключений договір з спеціалізованою організацією на проведення технічного обслуговування АГЗП, чим порушений п.4.2.9. ПБСГУ;

- немає графіка технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання АГЗП, чим порушений п.4.1.8. ПБСГУ;

- не проводиться контрольний огляд газового господарства підприємства, чим порушений п. 4.6.11. ПБСГУ;

- рукави, які застосовуються при зливно-наливних операціях, не мають маркування з показанням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробування, чим порушений п.4.8.19. ПБСГУ;

- на посудинах АГЗП не вивішені таблички, виконані згідно з ГОСТ 12971, чим порушені п.п.4.9.2, 4.9.3. Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- не опломбовані запобіжно-скидні клапани посудин АГЗП, чим порушений п.4.8.17. ПБСГУ;

- територія АГЗП не має сітчаної огорожі, чим порушений п.8.151. ДБН В.2.5-20-2001;

- не розроблені технологічні схеми газопроводів АГЗП, чим порушені п.4.1.10. п.4.6.8. ПБСГУ;

- на обладнанні, регулювальних пристроях і запірній арматурі АГЗП не проставлені номери відповідно до їх технологічної схеми, чим порушені п.4.1.10. п.4.6.7. ПБСГУ;

- не проведене гідравлічне випробування гумотканинних рукавів, які застосовуються при зливно-наливних операціях, чим порушені п.4.8.19. ПБСГУ;

- гумотканинні рукави зливно-наливних пристроїв для захисту від статистичних електричних зарядів не обвиті мідним дротом діаметром не менше 2 мм або мідним тросиком площею перетину не менше 4 мм2, чим порушений п.4.8.18. ПБСГУ;

- не перевіряються щозмінну технологічне обладнання, газопроводи, арматура, засоби вимірювань та ін. АГЗП, з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення; наслідки огляду не відображаються в експлуатаційних журналах, згідно з формами, наведеними в Правилах технічної експлуатації, чим порушений п.4.8.10. ПБСГУ;

- на території АГЗП не вивішені попереджувальні написи про заборону куріння та застосовування відкритого вогню, чим порушений п.4.8.86. ПБСГУ;

- на маховиках запірної арматури АГЗП не позначений напрямок обертання при відкритті і перекритті арматури, чим порушений п.4.1.15. ПБСГУ;

- на газопроводах АГЗП не позначене прямування газу, чим порушений п.4.1.15. ПБСГУ.

За результатами перевірки, було складено відповідний акт позапланової перевірки від 18.03.2010р. за №01.06.01.05, та відображені виявлені вищезазначені порушення, у зв’язку з чим начальником Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву прийнято розпорядження №01.06.03.05 від 19.03.10, яким заборонено, зупинено, припинено, обмежено роботу, експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання робіт, застосування нових небезпечних речовин до усунення вищезазначених порушень та отримання рішення на поновлення роботи, експлуатації. Вказане розпорядження отримав відповідальний за дотримання протипожежних норм та охорону праці директор АГЗП ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» ОСОБА_1

Крім того, 04.03.2010р. державним інспектором з пожежного нагляду Голосіївського району м.Києва Ораєвським А.А. на вказаному вище АГЗП проведено перевірку дотримання протипожежних норм. За результатами перевірки встановлено порушення діючих норм та «Правил пожежної безпеки в Україні», а саме:

АГЗС експлуатується без підпису акта державної приймальної комісії представником органів державного пожежного нагляду (порушення п.п. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.9, 2.12, 2.13 ДБН А.3.1-3-94 „Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення”; постанова КМУ від 08 жовтня 2008 року № 923 „Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів; Рішення Київської міської ради від 27 січня 2005 року № 11/2587 “Про правила забудови міста Києва”);

відстань від резервуару на АГЗП до операторської менше 15 м (порушення п. 8.153, табл. 21 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»);

приміщення операторської АГЗП не обладнано установкою автоматичної пожежної сигналізації (п.п.8.94, 8.98, ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», табл. 1 п.12. «Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації»);

територія АГЗС не огороджена провітрюємою огорожею з негорючих матеріалів, за виключенням сторони під’їзду автомобілів (порушення п.8.145 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»);

відстань від АГЗС до огорожі менше 10 м (порушення п.8.148 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»);

кришки колодязів інженерних комунікацій в радіусі 50 м від АГЗС не ущільнені для запобігання проникнення газу в них в разі його витоку (порушення п.8.154 ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»);

не надано технічний звіт про проведення заміру опору ізоляції електричних мереж та електроустановок (порушення п. 5.1.34. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

не надані розрахунки допустимого струмового навантаження електричних мереж (порушення п. 5.1.20. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

електрична проводка прокладена по горючим конструкціям (порушення п. 5.1.15. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

електричні розетки встановлені на горючій основі без підкладання під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити електроприладу на 1 см з кожного боку (порушення п. 5.1.27. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

допускається використання горючих матеріалів ближче 1 метру до розподільчих щитів (порушення п. 5.1.29. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

електрощити та групові електрощітки не оснащені схемами підключення електроспоживачів з пояснюючими написами і вказаним значенням номінального струму апарату захисту (порушення п. 5.1.22. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»);

зєднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів і кабелів в приміщеннях будівлі не виконано за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів (порушення п. 5.1.7. НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Україні»).

За результатами перевірки, було складено відповідний акт перевірки додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки за № 220 від 04.03.2010р. про виявлені вищезазначені порушення та у зв’язку з чим прийнято постанову №118 від 05.03.10 про застосування запобіжного заходу, яку вручено було під розпис директору ОСОБА_1 та припинено експлуатацію автомобільного газозаправного пункту ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» за адресою: м.Київ, вул.Короленківська,16-20, шляхом відключення електроживлення.

Разом з тим, проведеною Голосіївським РУ ГУМНС України в м. Києві перевіркою під час проведення оперативної перевірки виконання постанови про застосування запобіжних заходів, встановлено: що, станом на 10.04.2010 року директор ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007» ОСОБА_1, не виконав вказану постанову державного інспектора з пожежного нагляду Голосіївського району м.Києва №118 від 05.03.10, допустив експлуатацію вибухонебезпечного об’єкту, всупереч заборони користування електроживленням, зірвав печатку із електрощита та поновив електроживлення на об’єкті.

Прокуратурою Голосіївського району м.Києва 26.05.2010 та 27.05.2010 за участю спеціалістів Голосіївського РУ ГУМНС України в м.Києві та Територіального управління Держгірпоромнагляду по Київській області та місту Києву проведено повторну перевірку, під час якої встановлено, що директор АГЗП ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» ОСОБА_1, являючись відповідно до наказу № 23-ос від 28.01.10 призначеним на посаду директора ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», виконуючи відповідно до статуту підприємства, затвердженого протоколом №1 від 23.02.07 загальних зборів учасників та зареєстрованого Дніпровською районною у м.Києві державною адміністрацією за №10671020000010461 від 02.03.07 адміністративно-розпорядчі та організаційно-господарські повноваження з управління підприємством, будучи в силу виконання свої службових обов’язків особою, яка зобов’язана дотримуватись правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах і є відповідальною особою за виконання приписів та постанов посадових осіб та органів державного пожежного нагляду, не виконав постанови державного інспектора з пожежного нагляду Голосіївського району м. Києва Ораєвського А.А. №118 від 05.03.10 та розпорядження начальника Територіального управління Держгірпоромнагляду по Київській області та місту Києву №01.06.03.05 від 19.03.10, виявлені порушення не усунув, допустив експлуатацію вибухонебезпечного об’єкту без дозволу на початок виконання робіт з підвищеної небезпеки, декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки, договору з спеціалізованою організацією на проведення технічного обслуговування АГЗП, графіку технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання АГЗП, не розробив план локалізації та ліквідації можливих аварій на підприємстві і самовільно, всупереч заборони користуванням електроживленням, шляхом зірвання печатки з електрощита, поновив електроживлення на вказаному АГЗП, допустивши заповнення резервуара ЗВГ без акта прийняття закінченого будівництвом об’єкта.

Крім цього, ОСОБА_1 не забезпечив проведення контрольного огляду газового господарства підприємства, рукави, які застосовуються при заливно-наливних операціях, не мають маркування з показанням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробовування, на посудинах АГЗП не вивішені таблички, виконані згідно з ГОСТ 12971, територія АГЗП не має сітчаної огорожі та інші порушення.

Згідно повідомлення Територіального управління Держгірпоромнагляду по Київській області та місту Києву від 27.05.10, АГЗП по вул. Короленківській, 16-20 у м. Києві у відповідності до вимог п. 2 нормативів порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та п. п. 1,3,4,18 Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.02 №956, відноситься до І класу підвищеної небезпеки та відповідно до п. 9.1 норм визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом МНС України №833 від 03.12.07, зовнішні установки в яких знаходяться горючі гази (резервуари для зберігання горючого газу на АГЗП) відносяться до вибухонебезпечної категорії – Аз і оскільки ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» має організаційну самостійність, здійснює експлуатацію АГЗП на відокремленій території, на якій існує небезпека вибуху, то даний об’єкт відноситься до вибухонебезпечних.

Крім того, відповідно до листа №04/1569 від 27.05.10 Територіального управління Держгірпоромнагляду по Київській області та місту Києву, сукупність вищезазначених порушень, які виявлені під час перевірок від 26.05.10, створюють загрозу загибелі людей.

В підготовчій частині судового засідання, підсудний ОСОБА_1 заявив клопотання про закриття кримінальної справи та передачу його на поруки трудового колективу ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», де він на даний час працює головним інженером. При цьому, надав протокол №2/10 загальних зборів трудового колективу ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» від 21.07.2010 року, клопотання, поручительство та характеристику. Зазначив, що вину у вчиненні злочину визнає повністю, щиро розкаюється, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, характеризується виключно позитивно, має на утриманні неповнолітню дитину.

Прокурор Сівакова І.П., вважає що клопотання підсудного підлягає задоволенню, оскільки є законні підстави для закриття справи відносно ОСОБА_1 на підставі ст. 47 КК України та передачі його на поруки трудовому колективу.

Суд, з»ясувавши думку учасників, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, наданими ОСОБА_1 документами в обґрунтування підстав закриття справи, вважає, що клопотання підсудного підлягає задоволенню.

Згідно ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки трудовому колективу підприємств, установ та організацій за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

При вирішенні заявленого клопотання слід прийняти до уваги наступні обставини справи: характер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого підсудним злочину: злочин, передбачений ст. 273 ч. 1 КК України, віднесений кримінальним законом до категорії середньої тяжкості;

особу винного, який за місцем проживання та роботи характеризуються позитивно, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, вину визнав повністю та щиро розкаявся у вчиненому, має постійне місце роботи, реєстрації та проживання.

На підставі викладеного, суд переконавшись, що діяння, яке інкримінується підсудному дійсно мало місце і воно містить склад злочину і підсудний винний у його вчиненні, надходить до висновку про необхідність закриття кримінальної справи та передачі ОСОБА_1, на поруки трудового колективу ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (м. Київ, вул. Сосюри, б.5, 02090), за їх клопотанням, за умови, що він протягом року з дня передачі на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

Долю речових доказів, слід вирішити згідно вимог ст.81 КПК України.

Керуючись ст. 7-1 ч. 1 п.4, ст.10, ст. 282 КПК України, ст. 47 ККУкраїни, суд,

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1, у відповідності до ст.47 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ст. 273 ч.1 КК України, з передачею його на поруки трудового колективу ТОВ «НАТ ГАЗ-2007» (м. Київ, вул. Сосюри, б.5, 02090), за їх клопотанням, за умови, що він протягом року з дня передачі на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку, і справу закрити.

Міру запобіжного заходу, яка обрана ОСОБА_1 у виді підписки про невиїзд, - скасувати, після вступу постанови в законну силу.

Речові докази по справі: документи, які вилучені у Голосіївському РУ ГУМ НС України в м. Києві; у Територіальному Управлінні Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Київській області та місту Києву та у ТОВ «НАТ ГАЗ-2007», - залишити зберігати в кримінальній справі.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 7 діб з моменту проголошення через Голосіївський районний суд м. Києва.

Суддя Дідик М.В.

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»