Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Директор, вчинив порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, які створили загрозу

Судова практика з охорони праці

Справа № 1-211/2010 р.

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 жовтня 2010 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді Бурбели Ю.С.,

за участю секретаря Євтушок Ю.О.,

прокурора Федоренка В.В., Балійчука Р.І., Будніка І.А.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Вишневого Києво-Святошинського району Київської області, одруженої, яка має одну неповнолітню дитину, яка має вищу незакінчену освіту, працюючої директором АГЗП ТОВ «Телас», зареєстрованої за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, м. Вишневе вул. Київська 27-К, проживаючої за адресою: Київська область, Києво - АДРЕСА_1, раніше не судимої, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 обіймаючи посаду директора АГЗП ТОВ «Телас», вчинила порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, які створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Так, згідно протоколу №1 від 25.04.2005 року ОСОБА_2 загальними зборами засновників призначена на посаду директора ТОВ «Телас», що зареєстровано 30.01.1998 року Києво-Святошинською державною районною адміністрацією Київської області, код № 141861 та ідентифікаційний код № 25301725, за адресою вул. Садова,4, в с. С. Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, і будучи службовою особою, на яку, як на директора ТОВ, відповідно до п.7.18 Статуту ТОВ «Телас» покладено обов’язки здійснення керівництва поточною діяльністю товариства, та відповідно п. 7.23 даного статуту представляє товариство у відношеннях з органами державного Управління з усіх питань діяльності товариства, відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» покладено функцію вирішення усіх питань діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників, та на яку в силу займаної посади покладений обов’язок дотримання правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, тобто будучи особою яка зобов’язана їх дотримувати, в період часу з 25.04.2005 року по 20.11.2009 року вчинила порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, які створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Згідно акту № 01.05.11.08 від 20 листопада 2009 року позапланової спільної оперативної перевірки Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у хімічній промисловості та нафтогазовому комплексі в діях директора АГЗП ТОВ «Телас» ОСОБА_2 були встановлені наступні порушення:

1) В порушення ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» та п.3, п.12 додатку 1, п.13 додатку 2 «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 року № 1631 - ТОВ «Телас» не отримало у встановленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (зберігання, експлуатація цистерн та інших ємностей із зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ);

2) В порушення п.2.3. «Правил безпеки системи газопостачання України» (далі ПБСГУ) затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 01.10.97 № 254, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 року №318/2758 - не розроблена проектна документація на АГЗП по вул. Садова,4 в с.С. Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну;

3) В порушення п. 3.3 ПБСГУ - не проведена експертиза проектної документації на АГЗП в експертно-технічному центрі Держгірпромнагляду відповідно до чинного законодавства;

4) В порушення п. 3.13. ПБСГУ - об’єкт системи газопостачання (АГЗП по вул. Садова, 4 в с. С. Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну) не зареєстрований в місцевому органі Держгірпромнагляду;

5) В порушення п. 3.9. ПБСГУ - будівництво АГЗП (по вул. Садова,4 в с.С.Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну) здійснювалось самовільно, не спеціалізованою організацією, яка одержала в установленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду на виконання таких робіт; 6) В порушення п. 3. 17 ПБСГУ - газове обладнання АГЗП по вул. Садова,4 в с.С.Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну не прийняте комісією в експлуатацію;

7) В порушення вимог п.п. 1.2.3, 1.2.7 ПБСГУ - оператори АГЗП: ОСОБА_3, ОСОБА_4, перед допуском до роботи не пройшли навчання з безпечних методів і прийомів виконання робіт у газовому господарстві і не здали екзамен з правом виконання газонебезпечних робіт; 8) В порушення вимог п. 4.1.6 ПБСГУ - не надані затверджені керівником підприємства інструкції з технічної експлуатації що встановлюють організацію і проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання АГЗП;

9) В порушення вимог п. 4.1.9 ПБСГУ - не надані затверджені керівником підприємства виробничі інструкції та інструкції з безпечних методів робіт для осіб, зайнятих технічною експлуатацією газового господарства АГЗП;

10) В порушення вимог п. 4.8.10 ПБСГУ - не перевіряється щозмінно обслуговуючим персоналом технологічне обладнання, газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист, блокування і сигналізація АГЗП з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення з відображенням наслідків огляду в експлуатаційних журналах;

11) В порушення вимог п. 4.2.4 – 4.2.11, 4.17 ПБСГУ - не проводиться технічне обслуговування газового обладнання АГЗП (в період перевірки не надано жодного документу (журнал, експлуатаційний паспорт) що підтверджує фактичне виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту газового обладнання АГЗП;

12) В порушення вимог п. 4.1.8 ПБСГУ - не наданий затверджений керівництвом підприємства графік технічного обслуговування і ремонту обладнання АГЗП;

13) В порушення вимог п. 4.8.16; 4.8.17 ПБСГУ - не проводиться перевірка спрацювання запобіжно-скидного клапану шляхом короткочасного відкриття не рідше 1 разу на місяць, не проводиться регулювання та перевірка параметрів настроювання запобіжно-скидного клапану резервуару зрідженого вуглеводневого газу (зав. № 4317) не рідше 1 разу на 2 місяці, запобіжно-скидний клапан, що встановлений на резервуарі не відрегульований, не наданий журнал в якому відмічаються результати перевірки;

14) В порушення вимог п. 4.8.19 ПБСГУ - не проводяться гідравлічні випробування гумотканинних рукавів, що застосовуються при зливно-наливних операціях, при зовнішньому огляді встановлено що на гумотканинних рукавах не має маркування з показанням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробування а також наявні тріщини;

15) Впорушення вимог п. 4.8.18 ПБСГУ - гумотканинні рукави що застосовуються при зливно-наливних операціях не захищені від статичних електричних зарядів (при огляді встановлено що гумотканинні рукави не обвиті мідним дротом діаметром не менше 2 мм або мідним тросиком площею перетину не менше 4 мм кв. з кроком витка не більше 100 мм, обидва кінці дроту або тросика не з’єднані з наконечниками рукава паянням або болтом;

16) В порушення вимог п. 8 156 ДБН В.2.5.- 20 -2001 «Газопостачання» РД 34.21.122, п.п. 4.8.45, 4.9.10 - не надана інформація щодо заземлення технологічного обладнання АГЗП, при зовнішньому огляді не видно що виконано заземлення : резервуару зрідженого вуглеводневого газу (зав. № 4317), заправної колонки, електронасосу та іншого технологічного обладнання, немає заземлювального пристрою що заземлює автоцистерну зрідженого газу (АЦЗГ) і рукави перед зливом;

17) В порушення вимог «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» № 956 від 11.07.2002 року - не проведена ідентифікація об’єкту підвищеної небезпеки (АГЗП), ТОВ «Телас» не надіслало письмове повідомлення про результати ідентифікації до територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву;

18) В порушення ст. 17 ЗУ «Про охорону праці» - не надані медичні довідки про проведений медичний огляд у операторів АГЗП : ОСОБА_3, ОСОБА_4;

19) В порушення вимог п.п. 7.1.7, 1.2.11, 1.2.12 ПБСГУ - оператори АГЗП : ОСОБА_3, ОСОБА_4 перед допуском до виконання газонебезпечних робіт не пройшли стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше десяти робочих змін. На момент перевірки не наданий наказ по підприємству про допуск цих операторів до стажування і самостійної роботи, не надана інформація щодо проведеного інструктажу на робочому місті (під особистий розпис).Не надана інформація щодо видачі під розпис адміністрацією підприємства інструкцій із безпечних методів робіт працівникам що допущені операторами;

20) В порушення вимог п. 4.9.1 «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (далі ПББЕПТ) затверджені наказом Держнаглядохоропраці 18.10.94 р. № 104 - власником під час перевірки не надані паспорти підприємства – виготовлювача установленої форми резервуару зрідженого газу об’ємом 16 м. куб та АЦЗГ об’ємом 25 м. куб. що знаходяться на території АГЗП;

21) В порушення вимог п. 4.2.2, 4.2.3 ПБСГУ - не надана посадова інструкція особи відповідальної за технічний стан та безпечну експлуатацію АГЗП, що затверджується власником. У ній повинно бути передбачено : забезпечення безпечного режиму газопостачання;

розробку графіків планово-запобіжних оглядів і ремонтів та контроль за їх виконанням; проведення обстеження і регулярного контролю за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд системи газопостачання; перевірку правильності ведення технічної документації при експлуатації і ремонті; організацію і проведення тренувальних навчань з спеціалістами і робітниками відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій системи газопостачання;

23) В порушення вимог п. 4.12.4 ПБСГУ - не перевіряється своєчасно справність і правильність показань манометрів ( не рідше 1 разу на тиждень шляхом короткочасного відключення приладів і повернення вказівної стрілки на нульову поділку; не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або перевіреним робочим приладом, який має з приладом, що перевіряється, однакову шкалу і клас точності ) АГЗП;

24) В порушення вимог п. 4.11.3 ПБСГУ - не проводиться огляд електрообладнання і електропроводки АГЗП : на початку кожної робочої зміни – обслуговуючим персоналом, щотижня – особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства-власника;

25) В порушення вимог п. 7.6 ПБСГУ - не розроблений перелік газонебезпечних робіт, які можуть виконуватись без оформлення нарядів допусків;

26) В порушення вимог п. 7.5 ПБСГУ - наказом по підприємству не призначені особи, які мають право видавати наряди - допуски на виконання газонебезпечних робіт.

27) В порушення вимог п. 8 163 ДБН В.2.5.- 20 -2001 «Газопостачання» - не передбачений захист вiд блискавки згiдно з вимогами РД 34.21.122. для будинкiв, споруд, зовнiшнiх технологiчних установок та комунiкацiй в залежностi вiд класу вибухонебезпечних зон АГЗП.

Сукупність вказаних порушень створює загрозу життю чи загибелі працівників підприємства та настання інших тяжких наслідків.

Крім того, згідно акту позапланової перевірки протипожежного стану АГЗП ТОВ «Телас» управління наглядово-профілактичнох діяльності ГУ МНС України в Київській області від 08.11.2010 року в діях ОСОБА_2 були встановлені наступні порушення:

1) В порушення п. 5.1.34 НАПБ А.01.00.-2004 - електромережу не перевірено на опір ізоляції та не оформлено протокол перевірки;

2) В порушення ст. 10 ЗУ «Про пожежну безпеку»- відсутній дозвіл на початок роботи в органів державно пожежного нагляду.

3) В порушення п. 8.4.4 НАПБ А.01.00.-2004 - приміщення та територія не забезпечено вогнегасниками.

4) В порушення ст. 8 З.У «Про пожежну безпеку» - відповідальна особа не пройшла навчання з правил пожежної безпеки.

5) В порушення п. 6.4.14 НАПБ А.01.00.-2004 - на території відсутній пожежний щит з пожежним інвентарем;

6) В порушення п. 4.1.1 НАПБ А.01.00.-2004 - територія захаращена сміттям та горючими відходами виробництва;

7) В порушення п. 7.12.14 НАПБ А.01.00.-2004 - не забезпечено герметичність фланцевих, різьбових з’єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі.

8) В порушення п. 5.1.7 ППБУ – всі з’єднання електропроводів, окінцюваання, розгалуження не виконано методом паяння;

9) В порушення п. 4.1.12 ППБУ – на території АЗС не заборонено паління;

10) В порушення п. 5.1.37, п. 7.12.19 ППБУ - в роздавальних колонках не дотримуються вимоги електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.1.018-93 та Правилами захисту від статичної електрики.

11) В порушення п. 7.12.11 ППБУ – не забезпечено приєднання автоцистерни під час зливання до заземлювального пристрою.

12) В порушення п. 7.12.12 ППБУ – технічне обслуговування, ремонт, перевірка роздавальних колонок не фіксується в журналі обліку устаткування.

Сукупність вказаних порушень створює загрозу виникнення пожежі, розповсюдження вогню, безпечної евакуації та загибелі працівників підприємства, настання інших тяжких наслідків.

Вказані порушення, допущені внаслідок протиправних злочинних дій та бездіяльності директора АГЗП ТОВ «Телас» ОСОБА_2, створили реальну загрозу життю та здоров'ю працюючих на підприємстві людей, а саме створили загрозу вибуху та загибелі людей.

У судовому засіданні підсудна ОСОБА_2 винною себе у вчиненні інкримінованого їй злочину визнала частково і повідомила, що дійсно директором АГЗП ТОВ «Телас» працює з 25.04.2005 року, проектна документація на АГЗП розроблялась, але не була погоджена в усіх державних установах, так як тривалий час відсутній договір оренди землі (старий розірвано, а новий не укладено) на якій розташована АГЗП, через що об’єкт АГЗП в експлуатацію не введений., проте заправка постійно працювала. Інструкція та експлуатаційна документація з безпечного користування газом є частково, ремонт та обслуговування споруд систем газопостачання здійснювався своїми силами - операторами-заправниками АГЗП ОСОБА_4. та ОСОБА_3, особа, відповідальна за технічний стан та безпечну експлуатацію АГЗП призначена – це її чоловік ОСОБА_5 але давати відносно нього показання вона відмовляєтьсяя користуючись правами підсудної та ст..63 Конституції України. Вважає, що порушення викладені в актах перевірок не створили безпосередньої загрози загибелі працівників та настання інших тяжких наслідків.

Винність підсудної ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого їй злочину, крім часткового визнання підсудною, підтверджується також іншими зібраними по справі та дослідженими в судовому засіданні доказами, а саме:

- даними з акту позапланової оперативної перевірки № 01.05.11.08 від 20.11.2009 року Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у хімічній промисловості та нафтогазовому комплексі, відповідно до якого в діяльності директора АГЗП ТОВ «Телас» ОСОБА_2 були встановлені порушення ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» та п.3, п.12 додатку 1, п.13 додатку 2 «Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 року № 1631, які полягали в тому, що ТОВ «Телас» не отримало у встановленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки (зберігання, експлуатація цистерн та інших ємностей із зрідженим вуглеводневим газом (ЗВГ); порушення п.п. 2.3, 3.3, 3.13, 3.9, 3. 17, 1.2.3, 1.2.7, 4.1.6, 4.1.9, 4.8.10, 4.2.4 – 4.2.11, 4.17, 4.8.16; 4.8.17, 4.8.19, 4.8.18, 7.1.7, 1.2.11, 1.2.12, п. 4.2.2, 4.2.3, 4.12.4, 4.11.3, 7.5, 7.6 «Правил безпеки системи газопостачання України» (далі ПБСГУ) затверджені наказом Держнаглядохоронпраці 01.10.97 № 254, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 15.05.98 року №318/2758, які полягали в тому, що не розроблена проектна документація на АГЗП по вул. Садова,4 в с.С. Борщагівка, Києво-Святошинського р-ну, не проведена експертиза проектної документації на АГЗП в експертно-технічному центрі Держгірпромнагляду відповідно до чинного законодавства, об’єкт системи газопостачання (АГЗП) не зареєстрований в місцевому органі Держгірпромнагляду; будівництво АГЗП здійснювалось самовільно, не спеціалізованою організацією, яка одержала в установленому порядку дозвіл Держгірпромнагляду на виконання таких робіт; газове обладнання АГЗП не прийняте комісією в експлуатацію; оператори АГЗП: ОСОБА_3, ОСОБА_4, перед допуском до роботи не пройшли навчання з безпечних методів і прийомів виконання робіт у газовому господарстві і не здали екзамен з правом виконання газонебезпечних робіт;під час перевірки не надані затверджені керівником підприємства інструкції з технічної експлуатації що встановлюють організацію і проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту споруд системи газопостачання АГЗП, не надані затверджені керівником підприємства виробничі інструкції та інструкції з безпечних методів робіт для осіб, зайнятих технічною експлуатацією газового господарства АГЗП; не перевіряється щозмінно обслуговуючим персоналом технологічне обладнання, газопроводи, арматура, електрообладнання, засоби вимірювань, протиаварійний захист, блокування і сигналізація АГЗП з метою виявлення несправностей і своєчасного їх усунення з відображенням наслідків огляду в експлуатаційних журналах; не проводиться технічне обслуговування газового обладнання АГЗП (в період перевірки не надано жодного документу (журнал, експлуатаційний паспорт) що підтверджує фактичне виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту газового обладнання АГЗП; не наданий затверджений керівництвом підприємства графік технічного обслуговування і ремонту обладнання АГЗП; не проводиться перевірка спрацювання запобіжно-скидного клапану шляхом короткочасного відкриття не рідше 1 разу на місяць, не проводиться регулювання та перевірка параметрів настроювання запобіжно-скидного клапану резервуару зрідженого вуглеводневого газу (зав. № 4317) не рідше 1 разу на 2 місяці, запобіжно-скидний клапан, що встановлений на резервуарі не відрегульований, не наданий журнал в якому відмічаються результати перевірки; не проводяться гідравлічні випробування гумотканинних рукавів, що застосовуються при зливно-наливних операціях, при зовнішньому огляді встановлено що на гумотканинних рукавах не має маркування з показанням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробування а також наявні тріщини, гумотканинні рукави що застосовуються при зливно-наливних операціях не захищені від статичних електричних зарядів; оператори АГЗП : ОСОБА_3, ОСОБА_4 перед допуском до виконання газонебезпечних робіт не пройшли стажування під наглядом досвідченого працівника протягом не менше десяти робочих змін. На момент перевірки не наданий наказ по підприємству про допуск цих операторів до стажування і самостійної роботи, не надана інформація щодо проведеного інструктажу на робочому місті (під особистий розпис).Не надана інформація щодо видачі під розпис адміністрацією підприємства інструкцій із безпечних методів робіт працівникам що допущені операторами; не надана посадова інструкція особи відповідальної за технічний стан та безпечну експлуатацію АГЗП, що затверджується власником, у якій повинно бути передбачено забезпечення безпечного режиму газопостачання; розробку графіків планово-запобіжних оглядів і ремонтів та контроль за їх виконанням; проведення обстеження і регулярного контролю за безаварійною і безпечною експлуатацією споруд системи газопостачання; перевірку правильності ведення технічної документації при експлуатації і ремонті; організацію і проведення тренувальних навчань з спеціалістами і робітниками відповідно до плану локалізації і ліквідації можливих аварійних ситуацій системи газопостачання; - не перевіряється своєчасно справність і правильність показань манометрів (не рідше 1 разу на тиждень шляхом короткочасного відключення приладів і повернення вказівної стрілки на нульову поділку; не рідше 1 разу на 6 місяців за допомогою контрольного приладу або перевіреним робочим приладом, який має з приладом, що перевіряється, однакову шкалу і клас точності) АГЗП; не проводиться огляд електрообладнання і електропроводки АГЗП : на початку кожної робочої зміни - обслуговуючим персоналом, щотижня – особою, відповідальною за електрогосподарство підприємства-власника; наказом по підприємству не призначені особи, які мають право видавати наряди - допуски на виконання газонебезпечних робіт, не розроблений перелік газонебезпечних робіт, які можуть виконуватись без оформлення нарядів допусків; в порушення вимог п. 8 156 та п. 8 163 ДБН В.2.5.- 20 -2001 «Газопостачання» РД 34.21.122, п.п. 4.8.45, 4.9.10 - не надана інформація щодо заземлення технологічного обладнання АГЗП, при зовнішньому огляді не видно що виконано заземлення : резервуару зрідженого вуглеводневого газу (зав. № 4317), заправної колонки, електронасосу та іншого технологічного обладнання, немає заземлювального пристрою що заземлює автоцистерну зрідженого газу (АЦЗГ) і рукави перед зливом; не передбачений захист вiд блискавки згiдно з вимогами РД 34.21.122. для будинкiв, споруд, зовнiшнiх технологiчних установок та комунiкацiй в залежностi вiд класу вибухонебезпечних зон АГЗП; в порушення вимог «Порядку ідентифікації та обліку об’єктів підвищеної небезпеки» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» № 956 від 11.07.2002 року - не проведена ідентифікація об’єкту підвищеної небезпеки (АГЗП), ТОВ «Телас» не надіслало письмове повідомлення про результати ідентифікації до територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву; в порушення ст. 17 ЗУ «Про охорону праці» - не надані медичні довідки про проведений медичний огляд у операторів АГЗП : ОСОБА_3, ОСОБА_4; в порушення вимог п. 4.9.1 «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (далі ПББЕПТ) затверджені наказом Держнаглядохоропраці 18.10.94 р. № 104 - власником під час перевірки не надані паспорти підприємства – виготовлювача установленої форми резервуару зрідженого газу об’ємом 16 м. куб та АЦЗГ об’ємом 25 м. куб. що знаходяться на території АГЗП (а.с.5-7);

- даними із розпорядження № 554/1 № 01.05.11.08 від 20.11.2009 року територіального управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по Київській області та місту Києві, яким у звязку з виявленням вищевказаних порушень, які створюють загрозу життю працівників, яким забороняється, зупиняється, припиняється, обмежується робота, експлуатація АГЗП ТОВ «Телас» до усунення вказаних порушень та отримання рішення на поновлення роботи, експлуатації (а.с.8-15);

-даними з інформаційного листа Територіального Управління Держгірпромнагляду по Київській області та м.Києву від 17.12.2009 року за № 04/3335, згідно якого ТОВ «Телас», як підприємство яке має організаційну самостійність, здійснює експлуатацію АГЗП на відокремленій території, на якій існує небезпека вибуху, є вибухопожежонебезпечним та відноситься до вибухопожежонебезпечних об’єктів категорії А 3, відповідно до п.9.1 Норм визначення категорії приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом МНС від 03.12.07 р. № 833 (а.с.19);

- даними з акту планової перевірки протипожежного стану АГЗП ТОВ «Телас» Управління наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в Київській області від 08.12.2009 року, відповідно до якого в діяльності директора АГЗП ТОВ «Телас» ОСОБА_2 були встановлені порушення ст. 10 ЗУ «Про пожежну безпеку» - відсутній дозвіл на початок роботи органів державно пожежного нагляду та ст. 8 З.У «Про пожежну безпеку» - відповідальна особа не пройшла навчання з правил пожежної безпеки; порушення п. 5.1.34 НАПБ А.01.00.-2004 - електромережу не перевірено на опір ізоляції та не оформлено протокол перевірки; порушення п. 8.4.4, 6.4.11-6.4.14, 4.1.1, 7.12.14, 5.1.7, 4.1.12, 5.1.37, 7.12.19. 7.12.11, 7.12.12 ППБУ приміщення та територія не забезпечено вогнегасниками; на території відсутній пожежний щит з пожежним інвентарем; територія захаращена сміттям та горючими відходами виробництва; не забезпечено герметичність фланцевих, різьбових з’єднань у колонках, роздавальних рукавах, трубопроводах та арматурі; всі з’єднання електропроводів, окінцюваання, розгалуження не виконано методом паяння; на території АЗС не заборонено паління; в роздавальних колонках не дотримуються вимоги електричної іскробезпеки згідно з ГОСТ 12.4.124-83, ГОСТ 12.1.018-93 та Правилами захисту від статичної електрики ; не забезпечено приєднання автоцистерни під час зливання до заземлювального пристрою; технічне обслуговування, ремонт, перевірка роздавальних колонок не фіксується в журналі обліку устаткування. (а.с.20);

- даними з постанови Києво-Святошинського РУ ГУ МНС України в Київській області № 216 про застосування запобіжних заходів від 14.12.2009 р., якою у зв’язку з порушенням вимог Закону У країни «Про пожежну безпеку» та вимог Правил пожежної безпеки в Україні, зупинено експлуатацію території та приміщень АГЗП ТОВ «Телас» в с. С.Борщагівка (а.с.24);

- даними з інформаційного листа Києво-Святошинської районної санітарно-епідеміологічної станції від 17.12.2009 р. за № 5357, згідно якого дозволи на експлуатацію АГЗП ТОВ «Телас» не наддавались, у зв’язку з чим перевірка даного об’єкту не проводилась (а.с.36);

- даними із свідоцтва про державну реєстрацію у 1998 році юридичної особи ТОВ «Телас». (а.с.37-38);

- даними із статуту ТОВ «Телас», відповідно до п. 7.23 якого директор представляє товариство у відношеннях з органами державного управління з усіх питань діяльності товариства (а.с.40-50);

- даними з протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Телас» від 25.04.2005 року згідно якого ОСОБА_2 призначена на посаду директора ТОВ «Телас» та даними з копії її трудової книжки із записом про прийняття ОСОБА_2 на посаду директора ТОВ «Телас» (а.с.52), (а.с.51);

- даними з протоколу огляду місця події від 17.02.2010 року з фото таблицею до нього, згідно якого оглянуто територію ТОВ «Телас», що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, 4, де виявлені порушення Правил безпеки системи газопостачання України та Правил пожежної безпеки в Україні (а.с.105-114);

- даними з витягу із журналу реєстрації протоколів перевірки знань ВАТ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (протокол 110е), відповідно до якого ОСОБА_5, комерційний директор ТОВ «Телас» 27.11.2009 року (тобто тільки після вжиття запобіжних заходів та припинення роботи АГЗП) позачергово пройшов перевірку знань електробезпеки, пожежної безпеки, техн. експлуатації (а.с.129);

- даними з витягу із журналу реєстрації протоколів перевірки знань ВАТ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (протокол102 р), відповідно до якого ОСОБА_3 та ОСОБА_4 –оператори-заправники АГЗП ТОВ «Телас» 04.12.2009 року (тобто тільки після вжиття запобіжних заходів та припинення роботи АГЗП) пройшли перевірку знань вимог безпеки при експлуатації та обслуговуванні АГЗП, вимог безпеки при експлуатації сосудин, що працюють під тиском (а.с.131).

Винність ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого їй злочину також підтверджується іншими доказами дослідженими в процесі судового слідства.

Так, свідок ОСОБА_6 показав суду, що працює на посаді інспектора ДПН Києво-Святошинського РУ ГУ МНС України в Київській області, що під час проведення позапланової перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань дотримання правил пожежної безпеки при експлуатації автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), що належить ТОВ «Телас» по вул. Садова, 4, в с. С. Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області встановлено перераховані в обвинуваченні підсудної суттєві порушення, сукупність яких створює загрозу виникнення пожежі, розповсюдження вогню, безпечної евакуації та загибелі працівників підприємства, настання інших тяжких наслідків. Також перевіркою виявлено інші порушення вимог нормативних актів з пожежної безпеки, що вказані в акті позапланової перевірки від 08.12.09 та у постанові про застосування запобіжних заходів № 216 від 14.12.09 виданих директору ТОВ «Телас» ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_3 показав суду, що дійсно працює оператором-заправником на АГЗП ТОВ «Телас» із 2005 року. В його обов’язки входить заправка автомобілів, огляд технічного стану та охорона території. Проходив навчання в учбово-медичному центрі Держнагляду охорони праці із скрапленим газом та посудинами, що працюють під тиском та має посвідчення відповідного зразку. Обслуговування і ремонт обладнання здійснювався на АГЗП ним та другим оператором-заправником ОСОБА_4, в разі серйозної поломки споруд системи газопостачання викликаються інші ремонтники. Останній раз викликали ремонтників приблизно рік назад. На питання чи є на підприємстві журнал запису виконаних робіт ОСОБА_3 відповів, що такого журналу немає. Щодо графіка обслуговування за яким проводиться обслуговування споруд системи газопостачання то на підприємстві він відсутній. Крім того пояснив, що АГЗП працює постійно і тільки у лютому 2010 року була закрита близько трьох тижнів. Весь інший час газ завозиться та продається.

Свідок ОСОБА_4 надав суду показання аналогічні показанням ОСОБА_3

В судовому засіданні також були досліджені свідчення свідка ОСОБА_7, які він давав під час досудового слідства по справі, згідно яких він працює на посаді головного державного інспектора Держгірпромнагляду в м. Києві та Київській області. Під час проведення позапланової перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при експлуатації автомобільного газозаправного пункту (АГЗП), що належить ТОВ «Телас» по вул. Садова, 4, в с.С.Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області встановлено наступні суттєві порушення вимог нормативних актів з охорони праці та промислової безпеки, що вказані в акті перевірки №01.05.11.08 від 20.11.09 та розпорядженні територіального управління Держгірпромнагляду №01.05.11.08 від 20.11.09 виданих директору ТОВ «Телас» ОСОБА_2 Сукупність вказаних порушень створює загрозу життю та загибелі працівників підприємства та настання інших тяжких наслідків ( а.с.96-100).

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні, докази в їх сукупності, суд визнає, що показання, які підсудна, свідки давали суду, підтверджуються іншими дослідженими доказами по справі та свідчать про скоєння ОСОБА_2 порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, які створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, оскільки вона, будучи службовою особою, на яку, як на директора ТОВ, відповідно до п.7.18 Статуту ТОВ «Телас» покладено обов’язки здійснення керівництва поточною діяльністю товариства, та відповідно п. 7.23 даного статуту представляє товариство у відношеннях з органами державного Управління з усіх питань діяльності товариства, відповідно до ст. 62 Закону України «Про господарські товариства» покладено функцію вирішення усіх питань діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників, та на яку в силу займаної посади покладений обов’язок дотримання правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, обіймаючи посаду директора АГЗП ТОВ «Телас», вчинила порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, вказані в акті № 01.05.11.08 від 20 листопада 2009 року позапланової спільної оперативної перевірки Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у хімічній промисловості та нафтогазовому комплексі та акті позапланової перевірки протипожежного стану АГЗП ТОВ «Телас» управління наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в Київській області від 08.11.2010 року, які створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Співставивши ознаки встановленого судом злочинного діяння та ознак озлочину, передбаченого ч.1 ст.273 КК України, урахуванням положень, викладених у Постанові № 7 Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 року «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва», згідно яких відповідальність за злочини, передбачені статтями 271–275 КК, настає незалежно від форми власності підприємства, на якому працює винна особа (п.20); суб’єктом злочинів, передбачених статтями 272–274 КК, можуть бути особи, на яких покладено обов’язок забезпечувати додержання правил безпеки при виконанні певних робіт чи на відповідних підприємствах. Це можуть бути: громадяни–суб’єкти підприємницької діяльності, службові особи (керівники робіт, інженерно-технічні працівники), робітники і службовці відповідних підприємств (цехів) та виробництв. Відповідно до статті 273 КК України як правила безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах слід розуміти будь-які нормативно-правові акти (закони, постанови, інструкції, правила тощо), що містять відповідні норми. Правила попередження вибухів та захисту від вибухів, які діють на вибухонебезпечних підприємствах і в цехах, охоплюють не лише поведінку з вибуховими речовинами, а й вимоги до дотримання технологічної дисципліни, виконання окремих видів робіт на виробництві, де такі речовини не використовуються. Належність підприємства (цеху) до вибухонебезпечних визначається категорією і класом виробництва, встановленими технологічним регламентом (11); вибухобезпечність – це стан виробничого процесу, за якого виключається можливість вибуху або у випадку його виникнення виключається вплив на людей небезпечних і шкідливих факторів, що пов’язані з вибухом, та забезпечується зберігання матеріальних цінностей(п.16); порушення на вибухонебезпечному підприємстві (у цеху) встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно могло спричинити вибух чи пожежу або спричинило вибух, за відсутності людських жертв, інших тяжких наслідків підлягає кваліфікації за частиною першою статті 273 КК (п.13 ), суд визнає, що дії підсудної вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 1 ст. 273 КК України, як порушення правил безпеки під час виконання робіт на вибухонебезпечному підприємстві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, які створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Призначаючи покарання підсудній, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винної та обставини справи, що пом’якшують і обтяжують покарання, а також те, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Суд враховує, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 273 КК України, згідно ст. 12 КК України, є злочином середньої тяжкості ; особу підсудної, яка за місцем проживання характеризується посередньо, одружена, виховує неповнолітню дочку 1998 року народження, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, постановою Києво-Святошинського райсуду від 19.05.2004 року звільнена від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 382 КК України (за невиконання судового рішення арбітражного суду Київської області про звільнення ТОВ «Телас» земельної ділянки в с. С. Борщагівка на якій розташовано вказану АГЗП ) на підставі ст. 48 КК України та ст. 7 КПК України.

Обставин, які пом’якшують чи обтяжують покарання підсудній, судом не встановлено.

Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, зазначені вище дані про особу винної, відсутність обставин справи, що пом’якшують чи обтяжують покарання, враховуючи положення ст. 61 КК України, згідно яких обмеження волі не застосовується до жінок, що мають дітей віком до 14 років, суд вважає необхідним призначити підсудній ОСОБА_2 покарання у виді позбавлення волі в межах санкції статті та додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Приймаючи до уваги обставини справи та з урахуванням особи винної ОСОБА_2 яка раніше не судима, має неповнолітню дитину, суд дійшов до висновку про можливість звільнити її від відбування основного покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

Враховуючи, що злочини проти безпеки виробництва заподіюють шкоду здоров’ю людей, а іноді призводять до їх загибелі, завдають матеріальних збитків підприємству, суд, ретельно з’ясовувавши причини цього злочину й умови, що сприяли його вчиненню, у визначеному ст. 23-2 КПК України порядку реагує на встановлені у справі факти порушення закону окремими постановами на адресу Державної інспекції промислової безпеки та охорони праці у хімічній промисловості та нафтогазовому комплексі, Управління наглядово-профілактичної діяльності ГУ МНС України в Київській області та прокуратури Києво-Святошинського району Київської області.

Цивільного позову по справі не заявлено. Судові витрати та речові докази по справі відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323-324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ :

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України та призначити їй основне покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 2 (два) роки та додаткове покарання у виді позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій на строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши їй іспитовий строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_2 обов’язки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи, періодично зявлятись до кримінально-виконавчої інспекції на реєстрацію.

До вступу вироку в законну силу залишити ОСОБА_2 запобіжний захід підписку про невиїзд.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом п’ятнадцяти діб з дня його проголошення.

Суддя Ю.С. Бурбела

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (цехах)»