Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Грубі порушення нормативно - правових актів з охорони праці майстром зміни призвели до загибелі слюсаря - ремонтника

Судова практика з охорони праці

Справа № 1-27 8 2008 p.

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2008 року Рівненський міський суд

в особі судді - Олексюк Г.Є.

при секретарі - Сахончик Т.В.

з участю прокурора - Карпюк І.

адвоката ОСОБА_1

представників потерпілих адвокатів ОСОБА_2, ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне кримінальну справу по обвинуваченню - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді апаратника синтезу цеху АК-1 ВАТ « Рівне азот» , одруженого, раніше не судимого , проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця ІНФОРМАЦІЯ_6 Білорусі , білоруса, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого на посаді майстра виробничої дільниці цеху АК-1 ВАТ « Рівне азот» , одруженого, раніше не судимого , проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_7 в скоєнні злочину , передбаченому ч.2 ст. 273 КК України, -

встановив:

ОСОБА_4, працюючи на посаді майстра зміни цеху виробництва циклогексанолу ВАТ „Рівне азот", будучи службовою особою, в обов'язки якого згідно „ Інструкції з охорони праці - №37-19 «, затвердженої 03 травня 2006 року головним інженером ВАТ „Рівне азот" ОСОБА_6 входило: безпечне ведення технологічного процесу, експлуатація обладнання (механізмів), а також безпечна підготовка і здача обладнання в ремонт; правильна організація робочих місць і застосування працюючими засобів індивідуального захисту; здійснення контролю за станом обладнання, механізмів, пристосувань, огороджень, запобіжних пристроїв та санітарно-технічних установок; проведення інструктажів та навчання підлеглого персоналу, безпечним прийомам праці, не допускання до роботи осіб, які не пройшли інструктаж, навчання, перевірку знань і не мають допуску до самостійної роботи; організовування виконання планів роботи з охорони праці, наявність знаків безпеки і попереджувальних написів; проводити інструктаж працівників з безпечного ведення робіт; організовувати стажування новоприйнятих /переведених/ працівників; безпосередньо керувати роботами підвищеної небезпеки згідно з вимогами норм і правил безпеки; вимагати від начальника цеху виконання в установлений термін заходів з охорони праці, запланованих за наказами, приписами, рішеннями, прийнятими за результатами адміністративного контролю 1-11 ступенів; забезпечувати в межах своєї компетенції і посадових можливостей усунення виявлених недоліків з охорони праці порушив правил безпеки у вибухонебезпечних цехах, що спричинило загибель людей

Так, 31 липня 2007 року о 08 год. ОСОБА_4, будучи майстром зміни цеху виробництва циклогексанолу ВАТ „Рівне азот", не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинний був і міг їх передбачити , в порушення вимог нормативно - правових актів допустив по наряд-допуску №850 бригаду слюсарів-ремонтників УРМР з б-ти чоловік до виконання демонтажу-монтажу клапанів на стадії 200 в цеху АК-1 корпусі 401-1, який являється вибухо- пожеже-небезпечним, згідно нормативного документу ОНТП 24-86 „Загальних норм технологічного проектування" затвердженого Міністерством внутрішніх справ СРСР. Стадія 200 корпусу 4 01 цеху адипінової кислоти (АК-1), де проводилися ремонтні роботи, на які видав наряд допуску ОСОБА_4В , є вибухо-пожежонебезпечний цех і відноситься до категорії А.

Також ОСОБА_4, в порушення п.1.6.1.1 „Інструкція з охорони праці" №37-19 майстру зміни цеху циклогексанолу виробництва адипінової кислоти допустив на не підготовлене обладнання до ремонту, цим самим порушуючи безпечне ведення технологічного персоналу, експлуатацію обладнання (механізмів), а також не забезпечив безпечну підготовку і здачу обладнання в ремонт.

Відповідно до п.5.3. типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтних робіт (ТІ-МУ-87) затвердженого Держгіртехнаглядом від 16.03.1987 року № 7, начальник зміни (майстер) відповідальний за підготовку об'єкта до ремонту, безпосередньо хто допускає до ремонтних робіт несе відповідальність.

а - за повноту і правильність виконаних технологічних заходів, забезпечуючи безпечне виконання робіт, і згідно їх пункту 6 наряду - допуску, місце і характеру робіт;

б - за своєчасний щоденний допуск до роботи ремонтного персоналу і щоденну готовність об'єкту (зі сторони замовника) до проведення ремонтних робіт;

в - за прийомку об'єкту по закінченню робіт, виводу ремонтного персоналу підрядчика з записом в наряд - допуск .

ОСОБА_4 не проконтролював підготовку обладнання технологічним персоналом до ремонту , хоча повинен був це зробити згідно п.3.1. Типової інструкції про порядок безпечного проведення

ремонтних робіт (ТІ-МУ-87), затвердженого постановою Держгіртехнагляду СРСР від 16.03.1987 року № 7, згідно якої перед здачею в ремонт обладнання повинне бути звільнене від продукту, очищене від бруду, промите і відімкнене від комунікацій, а також обезживлене. Обладнання і трубопроводи, зв'язані з виробництвом вибухонебезпечних, агресивних, шкідливих для здоров'я речовин, передається підряднику обов'язково звільненим від робочого продукту (нейтралізованим), промитим, продутим азотом, і відімкненим від системи за допомогою спеціальних заглушок відповідно до заводських інструкцій. Обладнання готовить до ремонту експлуатаційний персонал замовника під керівництвом начальника зміни (майстра). Відповідно до п.1.6.1.1 „Інструкція з охорони праці" №37-19 майстер зміни цеху циклогексанолу виробництва адипінової кислоти зобов»язаний забезпечити безпечне ведення технологічного процесу, експлуатацію обладнання (механізмів), а також безпечну підготовку і здачу обладнання в ремонт.

Грубі порушення нормативно - правових актів з охорони праці майстром зміни цеху виробництва циклогексанолу АК-1 ОСОБА_4, призвели до загибелі слюсаря - ремонтника ОСОБА_7, смерть якого настала від опікового шоку, внаслідок опіку полум'ям 100% площі поверхні тіла, в короткий проміжок часу, а також до отримання електрозварювальником ОСОБА_8 середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень .

ОСОБА_9 , працюючи на посаді майстра виробничої дільниці в цеху циклогексанолу ВАТ „Рівне азот" , в обов'язки якого згідно „ Посадової інструкції - №37-65» входило забезпечення виконання планових завдань та випуск продукції вищого ґатунку; забезпечення безпечного ведення технологічного процесу і організації праці на робочих місцях виробничої дільниці у відповідності з вимогами технологічного регламенту і інструкцій на робочих місцях, техніки безпеки і охорони праці, пожежної безпеки, і промислової санітарії, направлених на створення умов по запобіганню травматизму і аварій; забезпечення технологічної підготовки, організовування своєчасного забезпечення дільниці необхідною технічною документацією; створення безпечних та здорових умови праці для виробничого персоналу; здійснення нагляду за ходом виробничих процесів; вживання необхідних заходів по попередженню і усуненню відхилень від запланованих режимів виробництва; перевірка стану і правильності експлуатації обладнання, організування підготовки і здачі його в ремонт; участь в розробці і в провадженні заходів по вдосконаленню організації виробництва, покращенню умов праці підвищення якості порушив правил безпеки у вибухонебезпечних цехах.

Так, ОСОБА_5, будучи майстром виробничої дільниці цеху циклогексанолу виробництва адипінової кислоти ВАТ

„Рівне азот" , не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинний був і міг їх передбачити , в порушення вимог нормативно - правових актів з охорони праці, не провів, та не організував в повному об'ємі дренування від робочого середовища, не продув азотом обладнання, яке знаходилось на стадії 200 корпусу 401 цеху АК-1 який являється вибухо - пожеженебезпечний згідно ОНТП 2 4-86 „Загальні норми технологічного проектування" затвердженого Міністерством внутрішніх справ СРСР, передавалося для ремонту працівникам цеху УРМР, цим самим порушив .2.2.5. „Посадової інструкції №37-65 майстра виробничої дільниці цеху циклогексанолу виробництва адипінової кислоти» , згідно якої майстер виробничої дільниці має перевіряє стан і правильність експлуатації обладнання, організовує підготовку і здачу його в ремонт, п.3.1. Типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтних робіт (ТІ-МУ-87) затвердженої держгіртехнагляду від 16.03.1987 року №7, згідно якої перед здачею в ремонт обладнання повинне бути звільнене від продукту, очищене від бруду, промите, продуте азотом і відімкнене від комунікацій а також обеживлене. Обладнання і трубопроводи, зв"язані з виробництвом вибухонебезпечних, агресивних, шкідливих для здоров"я, передається підрядчику обов'язково звільнене від робочого продукту (нейтралізованим), промитим, продутим азотом, і відімкненим від системи за допомогою спеціальних заглушок відповідно до заводських інструкцій. Обладнання готовить до ремонту експлуатаційний персонал замовника під керівництвом начальника зміни (майстра).

Грубі порушення нормативно - правових актів з охорони праці майстром виробничої дільниці цеху циклогексанолу виробництва адипінової кислоти ОСОБА_5 призвели до загибелі слюсаря -ремонтника ОСОБА_7, смерть якого настала від опікового шоку, внаслідок опіку полум'ям 100% площі поверхні тіла, в короткий проміжок часу, а також до отримання електрозварювальником ОСОБА_8 середнього ступеню тяжкості тілесних ушкоджень .

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_4 вину визнав повністю, суду показав, що він працює в цеху АК-1 з 1982 року, на посаді майстра зміни з 1994 року. В його обов'язки входить: підготовка та здача обладнання до ремонту, проведення інструктажів по техніці безпеки, відповідальність за своєчасний допуск до роботи.

31.07.2007 року, він прийшов на роботу 7 год. 00 хв., ознайомився з документацією майстра зміни, обійшов робочі місця, проконтролював об'єкт , який був готовий до ремонтних робіт згідно наряду - допусків. 08 год. 00 хв., допустив працівників УРМР до виконання робіт згідно нарядів - допусків. Наряд допуск на демонтаж запобіжних клапанів арматури, регулюючих клапанів, підписав він по домовленості з майстром виробничої дільниці ОСОБА_9, який дав йому перелік клапанів, які мали демонтувати. В переліку клапана

12H18 не було. Позиції клапанів і арматури майстру ОСОБА_10Г та бригадиру, показував ОСОБА_5 і ОСОБА_11.

Після закінчення оформлення наряду - допусків, він пішов проконтролювати проведення вогневих та ремонтних робіт. Поставив відповідальну особу за контролем проведення вогневих робіт ОСОБА_12 Згідно правил безпеки робочі місця були огородженні плакатами „вогневі роботи".

0 14год. 00 хв. він знаходився у начальника цеху на оперативці. Після закінчення оперативки о 14 год. 40 хв., він оформляв наряди -допуски на проведення діагностичних робіт.

0 14 год. 50 хв. апаратник ОСОБА_13 повідомила його що горить органіка на відмітці б-метрів стадії 200. Він повідомив диспетчера ВАТ „Рівнеазот", викликав пожежників та газорятувальників. Прийшовши на місце пожежі, він побачив велику задимленість, в цей час приїхали пожежники. Він дав вказівку обезточити цех. Полум'я загасили, згодом йому стало відомо, що загинув слюсар ОСОБА_14. Згідно наряду-допуску №850 клапана на стадії 200 не були готові, так як їх мали демонтувати 01.09.2007 року. Клапана 12Н18 в переліку на демонтаж 31.07.07 року не було. Позиції клапанів в наряд - допуску, які потрібно демонтувати вказані не були. Майстер виробничої дільниці ОСОБА_5 перерахував йому усно ці позиції. Ніякого завдання по підготовці клапана 12Н18 персоналу він не давав. Допустив бригаду УРМР згідно наряд-допуску № 850 для демонтажу арматури К401(корпус де знаходиться клапан 12Н18), 31.07.07 року він, після того як получив усний перелік клапанів від майстра ОСОБА_5. Здійснювався контроль на робочих місцях за веденням ремонтних робіт апаратником ОСОБА_12 до 12год. ЗО хв., а потім її по розпорядженню майстра-технолога ОСОБА_15 викликали в поліклініку. Проводилися вогневі роботи 31.07.07 року на стадії 200 на відмітці 6.0 , в районі теплообмінника 290, 279 і в районі насоса 220. Тобто в двох місцях, на які були оформлені наряди допуски. Коли зупинявся цех на дренажні роботи, він бачив як зливали в місткість циклогексан з системи, але зливали не весь, за відсутністю місця в ємності для зберігання органічних продуктів.

Підсудний ОСОБА_5 вину визнав повністю, суду показав, що він працює в цеху АК-1 з 1991 року, на посаді майстра виробничої дільниці АК-1. В його службові обов'язки входить забезпечення безпечних умов праці, проведення всіх видів інструктажів, здача обладнання в ремонт в належному стані.

31.07.2007 року, він прийшов на роботу 8 год. 00 хв. Йому була дана вказівка від начальника цеху ОСОБА_16, показати майстру УРМР ОСОБА_10, які клапана її бригада буде знімати. Він сказав ОСОБА_10, що треба зняти 6-ть клапанів, але вона відповіла що 6-ть клапанів для її бригади буде мало. Тоді він, разом з старшим майстром КІПіА ОСОБА_17, вибрали ще 11-ть клапанів які будуть готовиться для зняття. ОСОБА_10 в цей час чекала його біля

насосної ( корпус де знаходяться насоси). Він підійшов до насосної, де його чекали бригадир ОСОБА_18 та майстер ОСОБА_10, дав вказівку апаратнику синтезу 6-го розряду ОСОБА_11, щоб той показав ОСОБА_10 та ОСОБА_18 які б-ть клапанів треба зняти.

Близько 11 год. 00 хв. він провірив зняття клапанів, бригадир ОСОБА_18 в цей час закінчував знімати останній клапан. Потім він бригадиру ОСОБА_19 показав 11-ть клапанів , які треба знімати після обіду. Майстру ОСОБА_10, яка підійшла до нього, він сказав, що показав їхньому бригадиру ОСОБА_18, які клапана будуть знімати після обіду. Після чого пішов в майстерню, та сказав старшому майстру ОСОБА_17, що 11-ть клапанів готові для зняття, необхідно щоб той направив своїх підлеглих для зняття обв"язкі клапанів.

Після обіду він був на оперативній нараді в корпусі №406. 14год. 45 хв. ввійшовши в цех АК-1, він побачив дим та полум"я в районі клапана 12Н18. Розбив скло і увімкнув секцію піногасіння. Далі приїхали пожежні автомобілі, пожежники почали гасити пожежу. Після того, як пожежу було ліквідовано він побачив, що фланці клапана 12Н18 були розкручені, і з нього витікав циклогексан. Клапан тримався на трьох шпильках. Труп слюсара ОСОБА_7 він побачив, що знаходиться на кабельній трасі, на відстані 4-м від підлоги. Коли зупинявся цех на дренажні роботи, клапан 12Н18 не дренувався. Він знав, що цех АК-1 зупинявся на проведення дренажно-продувних робіт. На його думку нещасний випадку стався від загоряння циклогексану, який знаходився в лінії трубопроводу.

Потерпіла ОСОБА_20Р суду показала, що 31 липня 2007 загинув її чоловік ОСОБА_21 Від шлюбу з ним у неї залишився неповнолітній син, ІНФОРМАЦІЯ_8. До своєї загибелі чоловік пропрацював на ВАТ « Рівне азот « 4 роки.

Вона не наполягає на позбавленні підсудних волі. Матеріальних претензій до них вона не має. В подальшому буде заявляти цивільний позов до ВАТ « Рівне азот»

Представник потерпілого ОСОБА_8 суду показав, що внаслідок загоряння циклогексану він отримав середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки з переломом 7, 8 ребер зліва, ускладненою підшкірною емфіземою; опіку обличчя І- II ст. 5%, термічного ураження дихальних шляхів І ст. , з приводом чого він перебував на стаціонарному лікуванні з 31.07. по 21.08.2007 року.

Щодо призначення підсудним міри покарання, покликається на думку суду.

Потерпілі ОСОБА_22 та ОСОБА_23 суду показали, що загиблий ОСОБА_21 був їх сином . Його смерть вони дуже важко переживали і переживають. Вони в подальшому мають намір заявити цивільний позов до ВАТ «Рівне азот» . Щодо міри покарання підсудним, то вважають , що воно має бути як найбільш суворе.

При вирішенні питання про обсяг досліджених доказів у порядку ст. 299 ч.3 КПК України підсудні та інші учасники судового розгляду погодились з недоцільністю дослідження доказів, зібраних досудовим слідством стосовно обставин вчиненого злочину і їх не оспорюють. При цьому завірили суд, що розуміють зміст цих обставин, наслідки своєї згоди та неможливість в подальшому оспорювати зазначені обставини в апеляційному порядку. Сумнівів у добровільності такої згоди та істинності їх позицій у суду немає.

Крім визнання підсудними своєї вини, їх вина у скоєному стверджується зібраними по справі доказами, дослідженими судом.

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи від 31 жовтня 2007 року: майстром зміни цеху АК-1 циклогексанолу виробництва адипінової кислоти ОСОБА_4 допущенні до одночасного проведення робіт бригади електрозварників (вогняні роботи) та слюсарів-ремонтників по демонтажу клапанів, які знаходились в небезпечній зоні -в зоні виконання вогневих робіт. Порушено п.3.1 і п.5.3 ТІ-МУ-87 „Типова інструкція про порядок безпечного проведення ремонтних робіт", п.1.6.1.1 „Інструкції з охорони праці №37-19 майстру зміни цеху №-1 циклогексанолу виробництва адипінової кислоти", п. 8.1.21 ДНАОП 1.1.10-1.04-01 „Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями", п.2.2 НПАОП 0.00-5.12-01 „Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах". Недотримання вимог вказаних нормативно-правових актів з охорони праці перебувають в причинному зв'язку з наслідками що настали.

Також, у відповідності до п.3.1. „Типової інструкції про порядок безпечного проведення ремонтних робіт на підприємствах Міністерства по виробництву мінеральних добрив" обладнання і трубопроводи, пов'язані з виробництвом вибухонебезпечних, агресивних шкідливих для здоров'я речовин, передається підрядчику обов'язково звільненим від робочого середовища, обеззараженим (нейтралізованим, пропареним, продутим азотом, провентильованим і т.д.) і відключеним від системи за допомогою спеціальних заглушок у відповідності до заводських інструкцій".

Виконання вищевказаних робіт не у повному об'ємі організував і провів начальник виробничої дільниці цеху АК-1 ОСОБА_5 Про це не було попереджено майстра УРМР ОСОБА_10, яка допустила до виконання робіт бригаду слюсарів.

Дані порушення перебувають в причинному зв'язку з нещасним випадком.

/ Т.1, а.с. 292-296/

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи № 2372 від 11 вересня 2007 року у гр. ОСОБА_8 виявлені середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження у вигляді закритої травми грудної клітки з переломом 7, 8 ребер зліва, ускладненої підшкірною емфіземою;

опіку обличчя І-ІІ ст. 5%, термічного ураження дихальних шляхів І ст. , з приводу чого він перебував на стаціонарному лікуванні з 31.07. по 21.08.2007 року.

/ Т.1, а.с. 13-14/

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи №441-Е від 20 серпня 2007 року смерть гр. ОСОБА_7 настала від опікового шоку, внаслідок опіку полум"ям 100% площі поверхні тіла, в короткий проміжок часу.

/т.2, а.с. 6-7/

Згідно класифікації основних цехів, відділень і зовнішніх установок за вибухонебезпечністю, стадія „200" окислення циклогексану корпусу 401-1 відноситься до категорії приміщень з вибухопожежною та пожежною небезпекою (згідно ОНТП 24-86) відноситься до категорії А (вибухо-пожежо небезпечна категорія)

/т. 1, а.с. 266-271/

Заслухавши показання підсудних , потерпілих , оцінивши зібрані по справі докази в сукупності, суд прийшов до висновку , що вина підсудних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повністю доведена об'єктивними доказами . Злочинні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вірно кваліфіковані досудовим слідством за ч.2 ст. 273 КК України, як порушення правил безпеки у вибухонебезпечних цехах, що спричинило загибель людей.

При обранні виду і міри покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, а також особу підсудних.

Так, ОСОБА_4 вчинив тяжкий злочин , раніше не судимий , на обліку у лікаря психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має урядові нагороди.

До обставин , які пом"якшують покарання, суд відносить визнання підсудним своєї вини, щире каяття в скоєному та сприяння в розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання , судом не встановлено.

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності, суд рахує , що виправлення і запобігання чиненню підсудним нових злочинів можливо без ізоляції його від суспільства , з призначенням йому покарання з випробуванням.

Підсудний ОСОБА_5 вчинив тяжкий злочин , раніше не судимий , на обліку у лікаря психіатра і нарколога не перебуває, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно, має на утриманні неповнолітню доньку.

До обставин , які пом"якшують покарання, суд відносить визнання підсудним своєї вини, щире каяття в скоєному та сприяння в

розкритті злочину.

Обставин, що обтяжують покарання , судом не встановлено.

Оцінюючи зазначені обставини в сукупності , суд рахує , що виправлення і запобігання чиненню підсудним нових злочинів можливо без ізоляції його від суспільства , з призначенням йому покарання з випробуванням.

Судові витрати за проведення судово-технічної експертизи підлягають солідарному стягненню з підсудних.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_4 визнати винним в скоєні злочину, передбаченому ч.2 ст. 273 КК України і обрати йому міру покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади , пов»язані з керівництвом роботами підвищеної небезпеки у вибухонебезпечних цехах строком на 1 рік.

На підставі ст. ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_4 звільнити від відбування основного покарання з іспитовим строком на два роки.

На підставі ст. . 76 КК України зобов'язати ОСОБА_4 :

не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи ;

повідомляти органи кримінально - виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи;

Контроль за поведінкою ОСОБА_4 покласти на Орган виконання покарань за місцем проживання засудженого;

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу підсудному ОСОБА_4 залишити попередню-підписку про невиїзд.

ОСОБА_5 визнати винним в скоєні злочину, передбаченому ч.2 ст. 273 КК України і обрати йому міру покарання у вигляді трьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати посади , пов»язані з керівництвом роботами підвищеної небезпеки у вибухонебезпечних цехах строком на 1 рік.

На підставі ст. ст. 75 КК України засудженого ОСОБА_5 звільнити від відбування основного покарання з іспитовим строком на два роки.

На підставі ст. . 76 КК України зобов'язати ОСОБА_5 :

не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально - виконавчої системи ;

повідомляти органи кримінально - виконавчої системи про зміну місця проживання та роботи;

Контроль за поведінкою ОСОБА_5 покласти на Орган виконання покарань за місцем проживання засудженого;

Міру запобіжного заходу до вступу вироку в законну силу підсудному ОСОБА_5 залишити попередню-підписку про невиїзд.

Стягнути з засуджених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 солідарно на користь держави витрати за проведення судово-технічної експертизи в сумі 1257, 15 грн/одну тисячу двісті п»ятдесят сім/

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку в Рівненський апеляційний суд через Рівненський міський суд на протязі п'ятнадцяти діб з моменту його проголошення.

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Директор, вчинив порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві, які створили загрозу»