Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


В результаті неналежного ставлення до своїх службових обов'язків скоїв порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах

Судова практика з охорони праці

1-747/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.05.2011 року Голосіївський районний суду м. Києва в складі:

головуючого судді Валігура Д.М.,

при секретарі Скидан Л.О.,

з участю прокурора Воліка О.І.,

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засідання в приміщенні суду в м. Києві справу по обвинуваченню

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Руставі Грузії, українця, громадянина України, з вищою освітою, працюючого директором ТОВ «ДАТ», раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України, -

в с т а н о в и в :

ОСОБА_2 пред’явлено обвинувачення в тому, що він з 01.08.2010 року в результаті неналежного ставлення до своїх службових обов»язків скоїв порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (цехах) за наступних обставин.

Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ДАТ»№8 від 01.10.2008 року ОСОБА_2 було призначено на посаду директора ТОВ «ДАТ».

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці»ОСОБА_2, як керівник ТОВ «ДАТ»та роботодавець зобов»язаний створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затверджувати інструкції про їх обов»язки; розробляти та реалізовувати комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці; забезпечувати виконання необхідних профілактичних заходів; забезпечувати належне утримання будівель і споруд, виробничого обладнання і устаткування, моніторинг за їх технічним станом; забезпечувати усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих причин; організовувати проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці в порядку і строки, що визначаються законодавством, та за їх підсумком вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров»я виробничих факторів; здійснювати контроль за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці; а також несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Відповідно до статуту ТОВ «ДАТ»на ОСОБА_2 покладена організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності, визначення організаційної структури Товариства, розробка та затвердження штатного розкладу, прийняття на роботу та звільнення працівників, застосування заохочення та стягнення, видача доручень, відкриття рахунків в банках, визначення умов оплати праці, укладення договорів від імені Товариства, керівництво роботою філій, представництв та інших підрозділів та інше.

Перелік обов»язків ОСОБА_2 свідчить про те, що він є відповідальним за порушення правил безпеки на ТОВ «ДАТ».

Однак, знаючи про свої обов»язки, ОСОБА_2 допустив порушення правил безпеки на вибухонебезпечному підприємстві –АГЗП ТОВ «ДАТ»за адресою: м. Київ, пр. Науки, 53 за наступних обставин.

Головним державним газо-технічним інспектором Держгірпромнагляду Лисенком Ю.І. 11.02.2011 року у присутності відповідального за дотримання норм з охорони праці на АГЗП директора ТОВ «ДАТ»ОСОБА_2, проведено позапланову перевірку на вибухонебезпечному об»єкті –АГЗП за адресою: м. Київ, пр. Науки, 53, під час якої виявлено порушення в сфері охорони праці, які створюють загрозу життю працівників, у зв»язку з чим, заступником начальника Територіального управління Держгірпромнагляду по київській області та місиу Києву прийнято розпорядження №02/38 від 17.02.2011 року, яким припинено експлуатацію АГЗП по пр. Науки, 53 в м. Києві до усунення вищевказаних порушень та отримання рішення на поновлення роботи, експлуатації.

Вказане розпорядження отримав відповідальний за дотримання протипожежних норм та охорону праці директор ТОВ «ДАТ»ОСОБА_2

Крім того, 10.02.2011-11.02.2011 року старшим інспектором ВНДП з обслуговування Голосіївського району м. Києва ГУ МВС України в м. києві Пелепасем О.А. також проведено перевірку вказаного об»єкту щодо дотримання протипожежних норм, за результатами перевірки якого виявлено порушення Правил пожежної безпеки в Україні, у зв»язку з чим прийнято постанову №36 від 14.02.2011 року про припинення його експлуатації.

З вказаною постановою ознайомлено під підпис відповідального за дотримання протипожежних норм директора ТОВ «ДАТ»ОСОБА_2

Разом з цим, проведеною прокуратурою Голосіївського району м. Києва та Голосіївським РУ ГУ МНС України в м. Києві перевіркою встановлено, що станом на 17.03.2011 року ОСОБА_2 не виконав вказану постанову державного інспектора з пожежного нагляду Голосіївського району м. Києва №36 від 14.02.2011 року виявлені під час перевірки порушення, а саме: електрообладнання не заземлене, електросвітильники в операторській не обладнані захисними плафонами, з»єднання, відгалуження та окінцювання жил електричних проводів не виконано за допомогою паяння, опресування, зварювання та інше, допустив експлуатацію вибухонебезпечного об»єкту.

Проведеною перевіркою прокуратурою Голосіївського району м. Києва та Держгірпромнаглядом 16.03.2011 року встановлено, що ОСОБА_2 не усунено усі порушення, зазначені у розпорядженні заступника начальника Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву №02/38 від 17.02.2011 року, а саме: допустив експлуатацію вибухонебезпечного об»єкту, без дозволу на початок виконання робіт з підвищеної небезпеки, декларації безпеки об»єкта підвищеної небезпеки, договору зі спеціалізованої організацією на проведення технічного обслуговування АГЗП, графіку технічного обслуговування та ремонту споруд системи газопостачання АГЗП, не розробив план локалізації можливих аварій на підприємстві і самовільно, всупереч рішення про припинення експлуатації АГЗП по пр. Науки, 53 в м. Києві, шляхом пошкодження пломби, що забезпечувала неможливість заправлення ємності газом, допустив заповнення резервуара ЗВГ без акту прийняття закінченого будівництвом об»єкта.

Крім цього, ОСОБА_2 не забезпечив проведення контрольного огляду газового господарства підприємства ТОВ «ДАТ», рукави, які застосовують при заливно-наливних операціях, не мають маркування з показанням робочого тиску, строку проведеного і чергового випробування, на посудинах АГЗП не має сітчастої огорожі та інші порушення.

Згідно з повідомленням Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву від 17.03.2011 року №04/1099, АГЗП по пр. науки, 5, в м. Києві, відповідно до вимог п.2 нормативів порохових мас небезпечних речовин при ідентифікації об»єктів підвищеної небезпеки та п.п.1, 3, 4, 18 Порядку ідентифікації та обліку об»єктів підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 11.07.2002 року №956, на об»єкті ТОВ «ДАТ», за адресою: м. Київ, пр. Науки, 53 наявні ознаки належності вказаного АГЗП до об»єктів підвищеної небезпеки, а також відповідно до п.9.1. норм визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою, затверджених наказом МНС №833 від 03.07.2007 року, зовнішні установки, в яких знаходяться горючі гази (резервуари для зберігання горючого газу на АГЗП) відносяться до вибухонебезпечної категорії –Аз і оскільки ТОВ «ДАТ»має організаційну самостійність, небезпеку вибуху, то даний об»єкт належить до вибухонебезпечних.

Крім того, відповідно до даних Територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області та місту Києву, сукупність вищезазначених порушень, які виявлені під час перевірок від 15.03.2011 та 16.03.2011 року створюють загрозу загибелі людей.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_2 заявив клопотання про закриття провадження у справі у зв”язку з тим, що він перестав бути суспільно небезпечним, оскільки він повністю визнає свою вину у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України, щиро розкаявся.

Заслухав клопотання ОСОБА_2, думку, думку прокурора, який не заперечував відносно закриття провадження у справі на підставі ст. 48 КК України, перевіривши матеріали справи, суд вважає за необхідне клопотання підсудного ОСОБА_2 задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 48 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Враховуючи те, що підсудний ОСОБА_2 вперше вчинив злочин середньої тяжкості, вину у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 273 КК України визнав повністю. ОСОБА_2 за місцем роботи характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, на данний час працює, з моменту вчинення злочину фактів про вчинення ним протиправних дій немає, виявлені порушення на данний час усунуто, а тому, суд приходить до висновку, що на момент розгляду справи в суді змінилася обстановка, а ОСОБА_2 перестав бути суспільно-небезпечним. Вище перераховані зміни умов життєдіяльності підсудного, на погляд суду, свідчать про те, що він не вчинятиме кримінально караних діянь у майбутньому (принаймні подібних вже вчиненому).

На підставі викладеного, суд приходить до висновку про те, що дану кримінальну справу слід закрити, а ОСОБА_2, на підставі ст. 48 КК України, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення ним діяння, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу слід залишити без змін, - підписку про невиїзд.

Керуючись ст. 48 КК України, ст. 7, 7-1, 12, 282 КПК України, суд –

п о с т а н о в и в :

звільнити ОСОБА_2 , відповідно до ст. 48 КПК України від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 273 КК України та кримінальну справу закрити.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 до вступу постанови в законну силу залишити без змін, - підписку про невиїзд з постійного місця проживання.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Голосіївський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту її винесення.

 

 

Судова практика з охорони праці: «Підприємець, відповідальним за охорону праці, допустив порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою особою, що створило загрозу загибелі людей»

 

Судова практика з охорони праці: «Грубі порушення нормативно - правових актів з охорони праці майстром зміни призвели до загибелі слюсаря - ремонтника »