Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Екзаменаційні білети для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад держcлужбовців

Екзаменаційні білети для держcлужбовців

Затверджую:
Заступник Голови Держгірпромнагляду України
С.В.Дунас
« 03 » січня 2012 року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Форма правління в Україні (стаття 5).
2. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України "Про державну службу" (статті 1, 2)
3. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).
4. Хто розслідує нещасний випадок, що стався з особою, яка була відряджена на інше підприємство, яка організація бере на облік такий нещасний випадок.
5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням Закону «Про охорону праці».

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Статус та повноваження Конституційного Суду України (статті 147, 150).
2. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
3. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили  корупційні правопорушення (стаття 22).
4. Хто розслідує нещасний випадок, що стався з особою, яка була відряджена на інше підприємство, яка організація бере на облік такий нещасний випадок.
5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням Закону «Про охорону праці».


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Форма правління в Україні (стаття 5).
2. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).
3. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).
4. Хто розслідує нещасний випадок, що стався з особою, яка була відряджена на інше підприємство, яка організація бере на облік такий нещасний випадок.
5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням Закону «Про охорону праці».

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
для складання іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад державних службовців

1. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).
2. Відповідальність за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).
3. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).
4. Визначення поняття державний внутрішній фінансовий контроль. Сформулювати його мету. Назвати учасників державного внутрішнього фінансового контролю та посадових осіб на яких покладено відповідальність за його запровадження та ефективне функціонування.
5. Визначення поняття внутрішній фінансовий контроль. Сформулювати мету і цілі внутрішнього фінансового контролю та їх зміст.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
 
1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
2. Щорічні та додаткові відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті 35, 36).
3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18).
4. Хто розслідує нещасний випадок, що стався з особою, яка була відряджена на інше підприємство, яка організація бере на облік такий нещасний випадок.
5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням Закону «Про охорону праці».

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
2. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).
3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
4. Визначення поняття «внутрішній фінансовий контроль», його мета і цілі. Визначення поняття «внутрішній аудит» його мета і цілі.
5.Різниця між поняттями внутрішній контроль та внутрішній аудит.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Найважливіші функції держави (стаття 17).
2. Оплата праці державного службовця (стаття 33).
3. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
4. Визначення поняття «державний внутрішній фінансовий контроль» і його мета, та визначення поняття «внутрішній фінансовий контроль» і його мета.
5. Учасники державного внутрішнього фінансового контролю та посадових осіб, на яких покладено відповідальність за його запровадження та ефективне функціонування.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Державні символи України (стаття 20).
2. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).
3. Фінансовий контроль (стаття 12).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
для складання іспиту кандидатів на заміщення  вакантних посад державних службовців

1. Конституційне право на працю (стаття 43).
2. Підстави припинення державної служби (стаття 30).
3. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Конституційне право на освіту (стаття 53).
2. Просування по службі державного службовця (стаття 27).
3. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
2. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).
3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
2. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).
3. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
2. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).
3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
2. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).
3. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності. 5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців

1. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).
2. Присяга державних службовців (стаття 17).
3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
4. На підставі якого нормативно-правового акту з охорони праці проводиться розслідування нещасного випадку, що стався з працівником підприємства недержавної форми власності.
5.Хто здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці.
 

Автоекзаменатор - тестування з охорони праці для керівників та спеціалістів

Почати тестування

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»