Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Про застосування документів дозвільного характеру для проведення навчання з питань охорони праці

Про застосування документів дозвільного характеру для проведення навчання

Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду щодо необхідності отримання документів дозвільного характеру на проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників повідомляє.

Необхідність отримання документу дозвільного характеру, а саме ліцензії, підлягає діяльність з надання освітніх послуг відповідно до Закону України «Про освіту».

Порядком ліцензування діяльності з надання освітніх послуг, затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 №1019 (далі – Порядок), ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх
послуг, як професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

Проведення періодичного навчання з питань охорони праці посадових осіб та інших працівників, яким не передбачено отримання або підвищення кваліфікації за відповідною спеціальністю, не відноситься до освітніх послуг і не потребує отримання ліцензії.

Разом з тим, вимоги пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 «Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами», згідно з якими   суб’єкт   господарювання, який має намір проводити навчання працівників з  питань  охорони  праці  інших суб’єктів   господарювання або професійну   підготовку, перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації   працівників,   які залучаються  до  виконання  робіт  підвищеної небезпеки,  повинен  одержати  відповідний дозвіл Держнаглядохоронпраці або його територіального органу на сьогоднішній день не застосовується, оскільки не відповідає зобов’язуючій нормі законодавства «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».   

Відповідно до статті 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» необхідність одержання документа дозвільного характеру встановлюється виключно законами.
Законом України «Про охорону праці» не передбачено необхідність одержання суб’єктами господарювання документів дозвільного характеру на право проведення навчання з питань охорони праці, зокрема, посадових осіб, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт.
 
Головний спеціаліст відділу охорони праці управління нормативно – правового та юридичного забезпечення Горюн Т.М.

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Видача Держгірпромнаглядом ліцензій»