Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання (Частина 2)

Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання

№ з/п 

Позначення 

Назва нормативних та нормативно-правових актів 

Вид нормативних та нормативно-правових актів, назва органу, який видав акт 

Дата і номер прийняття 

А 

3 

Нормативні та нормативно-правові акти з охорони праці 

3.75 

НПАОП 60.3-1.15-71 

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (ПУГ-69) 

Держгіртехнагляд СРСР 

05.03.71 

3.76 

НПАОП 60.3-1.19-78 

Правила техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації магістральних нафтопродуктопроводів 

ЦК галузевої профспілки 

11.12.78 

3.77 

НПАОП 73.1-1.06-77 

Основні правила безпечної роботи в хімічних лабораторіях 

Мінхімпром СРСР 

27.07.77 

3.78 

НПАОП 60.3-1.01-10 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 19.04.2010 за № 292/17587 

27.01.2010 № 11 

3.79 

НПАОП 0.00-1.20-98 

Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання України 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 15.05.98 за № 318/2758 

01.10.97 № 254 

3.80 

НПАОП 10.0-1.01-10 

Про затвердження Правил безпеки у вугільних шахтах 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 17.06.2010 за № 398/17693 

22.03.2010 № 62 

3.81 

НПАОП 10.0-3.01-90 

Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і агрегатів 

Мінвуглепром СРСР 

25.06.90 

3.82 

НПАОП 10.0-7.11-80 

Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках і на шахтному транспорті 

Мінвуглепром СРСР 

16.09.80 

3.83 

НПАОП 10.0-5.25-89 

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, породи і газу 

Мінвуглепром СРСР та Держгіртехнагляд СРСР 

18.04.89 

3.84 

НПАОП 10.0-5.26-88 

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих ударів 

Мінвуглепром СРСР 

18.11.88 

3.85 

НПАОП 10.0-7.08-93 

Про затвердження Керівництва щодо проектування вентиляції вугільних шахт 

Наказ Держнаглядохоронпраці 

20.12.93 № 131 

3.86 

НПАОП 10.0-5.28-87 

Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових проривів метану із ґрунту гірничих виробок 

Мінвуглепром УРСР 

12.08.87 

3.87 

НПАОП 10.0-5.22-84 

Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами 

Мінвуглепром СРСР 

02.03.84 

3.88 

НПАОП 10.0-5.32-85 

Інструкція з безпечної експлуатації рейкових надгрунтових доріг у вугільних шахтах 

Мінвуглепром СРСР 

20.04.85 

3.89 

НПАОП 10.0-7.09-82 

Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничотранспортного обладнання для вугільних та сланцевих шахт 

Мінвуглепром СРСР 

05.07.82 

3.90 

НПАОП 10.0-7.13-83 

Тимчасові вимоги безпеки при експлуатації монорейкових доріг у вугільних шахтах 

Мінвуглепром СРСР 

05.07.83 

3.91 

НПАОП 10.0-7.14-81 

Єдині вимоги з безпечної експлуатації перекидачів 

Мінвуглепром СРСР 

25.12.81 

3.92 

НПАОП 10.0-5.23-84 

Інструкція щодо перевезення людей стрічковими конвеєрами в підземних виробках вугільних шахт 

Мінвуглепром СРСР 

23.03.84 

3.93 

НПАОП 10.0-5.31-81 

Інструкція з безпечного установлення шахтного рухомого складу на рейки 

Мінвуглепром СРСР 

17.10.81 

3.94 

НПАОП 10.0-7.10-80 

Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для спуску негабаритних вантажів під вантажними посудинами 

Мінвуглепром СРСР 

21.04.80 

3.95 

НПАОП 00.0-1.13-71 

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 

Держгіртехнагляд СРСР 

07.12.71 

3.96 

НПАОП 10.0-1.03-90 

Правила безпеки для підприємств по збагаченню та брикетуванню вугілля (сланців) 

Мінвуглепром СРСР 

24.05.90 

3.97 

НПАОП 10.0-1.04-64 

Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт спеціальними способами 

Держгіртехнагляд СРСР 

20.03.64 

3.98 

НПАОП 10.0-1.07-02 

Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та методи випробувань 

Наказ Мінпраці 

31.05.2002 № 250 

3.99 

НПАОП 10.0-5.24-76 

Інструкція з техніки безпеки і безпеки переміщення на промплощадках шахт (розрізів підприємств, пов'язаних з навантаженням та розвантаженням залізничних вагонів) 

Мінвуглепром СРСР 

11.11.76 

3.100 

НПАОП 10.0-5.27-84 

Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля затоплених виробок 

Держгіртехнагляд СРСР 

22.08.84 

3.101 

НПАОП 10.0-5.30-79 

Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання робітниками операцій щодо управління покрівлею і кріплення в очисних вибоях, що оснащені вузькозахватними комбайнами та індивідуальним кріпленням на пологих і похилих пластах Донбасу 

Мінвуглепром УРСР 

01.01.79 

3.102 

НПАОП 10.0-5.33-76 

Інструкція з техніки безпеки при технічному обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних стовбурів шахт 

Мінвуглепром СРСР 

21.07.76 

3.103 

НПАОП 10.0-5.34-83 

Інструкція щодо виконання захисного заземлення з використанням природних заземлювачів (у вугільних шахтах) 

Мінвуглепром СРСР Держгіртехнагляд СРСР 

08.04.83 

3.104 

НПАОП 10.0-7.05-90 

Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами на шахтах Мінвуглепрому СРСР 

Мінвуглепром СРСР 

30.10.90 

3.105 

НПАОП 10.0-7.06-86 

Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення гірничих робіт у небезпечних зонах 

Мінвуглепром СРСР 

04.10.86 

3.106 

НПАОП 10.0-7.07-87 

Методичні вказівки з організації навчання гірників щодо користування саморятувальниками в димових камерах 

Мінвуглепром СРСР 

03.06.87 

3.107 

НПАОП 10.0-7.12-83 

Типові рішення щодо безпечного перевезення людей і вантажів локомотивами у виробках з нахилом від 0,005 о/оо до 0,050 о/оо 

Мінвуглепром СРСР 

28.10.83 

3.108 

НПАОП 10.2-3.01-83 

Норми безпеки при експлуатації електрообладнання на вугільних розрізах 

Мінвуглепром СРСР 

08.12.83 

3.109 

НПАОП 0.00-4.12-05 

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою 

Наказ Держнаглядохоронпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 15.02.2005 за № 231/10511 

26.01.2005 № 15 

3.110 

НПАОП 0.00-4.21-04 

Про затвердження Типового положення про службу охорони праці 

Наказ Держнаглядохоронпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 01.12.2004 за № 1526/10125 

15.11.2004 № 255 

3.111 

НПАОП 0.00-4.15-98 

Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 07.04.98 за № 226/2666 

29.01.98 № 9 

3.112 

 

Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці 

Затверджено Головою Держгірпромнагляду 

07.02.2008 

3.113 

НПАОП 15.0-1.01-88 

Про утверждение Правил техники безопасности и производственной санитарии на предприятиях по хранению и переработке зерна министерства хлебопродуктов СССР 

Наказ Міністерства хлібопродуктів СРСР 

18.04.88 № 99 

3.114 

НПАОП 63.21-1.22-07 

Про затвердження Правил охорони праці під час виконання навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 28.12.2007 за № 1419/14686 

18.12.2007 № 311 

3.115 

НПАОП 63.21-1.25-07 

Про затвердження Правил безпеки під час виконання робіт у колійному господарстві 

Наказ Держгірпромнагляду України
Зареєстровано в Мін'юсті 03.04.2007 за № 303/13570 

12.03.2007 № 43 

3.116 

НПАОП 63.22-1.04-88 

Правила безпеки в морських портах 

Мінморфлот СРСР 

10.07.88 

3.117 

НПАОП 63.2-1.25-07 

Про затвердження Правил безпеки праці під час експлуатації засобів навігаційного обладнання та виконання гідрографічних робіт 

Наказ
Держгірпромнагляд
Зареєстровано в Мін'юсті 31.05.2007 за № 562/13829 

16.05.2007 № 105 

3.118 

НПАОП 61.1-1.01-76 

Правила техніки безпеки на суднах морського флоту 

Мінморфлот СРСР 

13.03.76 

3.119 

НПАОП 63.23-1.02-08 

Про затвердження Правил безпеки праці під час обслуговування спецтранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 22.10.2008 за № 1011/15702 

16.09.2008 № 202 

3.120 

НПАОП 63.23-1.03-08 

Про затвердження Правил безпеки праці під час роботи з пально-мастильними матеріалами та спецрідинами 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 08.12.2008 за № 1167/15858 

19.09.2008 № 205 

3.121 

НПАОП 62.0-3.01-08 

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам авіаційного транспорту 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 15.04.2008 за № 313/15004 

25.03.2008 № 57 

3.122 

НПАОП 0.00-1.43-85 

Правила техніки безпеки та гігієни праці при виробництві ацетилену та газополум'яній обробці металів 

Мінхімнафтомаш СРСР 

08.07.85 

3.123 

НПАОП 28.52-1.26-89 

Правила техніки безпеки та виробничої санітарії на електрозварювальних роботах 

Наказ Мінавіапром СРСР 

26.12.89 

3.124 

НПАОП 85.11-1.05-70 

Правила обладнання, техніки безпеки і виробничої санітарії при роботі в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР 

Мінохорони здоров'я СРСР 

30.09.70 

3.125 

НПАОП 85.14-1.09-81 

Правила обладнання, техніки безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму і особистої гігієни при роботі в лабораторіях (відділеннях, відділах) санітарно-епідеміологічних установ системи Міністерства охорони здоров'я СРСР 

Мінохорони здоров'я СРСР 

20.10.81 

3.126 

НПАОП 85.11-1.10-84 

Правила з техніки безпеки при експлуатації виробів медичної техніки в установах охорони здоров'я. Загальні вимоги 

Мінохорони здоров'я СРСР 

27.08.84 

3.127 

НПАОП 93.0-1.01-59 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для пралень установ і підприємств охорони здоров'я 

Мінохорони здоров'я СРСР 

10.04.59 

3.128 

НПАОП 85.11-1.06-70 

Правила обладнання, експлуатації та техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів) 

Мінохорони здоров'я СРСР 

30.09.70 

3.129 

НПАОП 85.11-1.13-59 

Правила обладнання і експлуатації інфекційних установ (інфекційних відділень, палат), а також охорони праці персоналу цих установ 

Мінохорони здоров'я СРСР 

30.12.59 

3.130 

НПАОП 0.00-1.19-08 

Про затвердження Правил охорони праці для нафтохімічних підприємств 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 08.08.2008 за № 729/15420 

03.07.2008 № 156 

3.131 

НПАОП 0.00-6.07-06 

Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення вибухових робіт 

Наказ МНС
Зареєстровано в Мін'юсті 20.09.2006 за № 1063/12937 

09.09.2006 № 597 

3.132 

НПАОП 60.1-3.01-04 

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України 

Наказ Держнаглядохоронпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 06.02.2004 за № 169/8768 

21.01.2004 № 12 

3.133 

НПАОП 45.2-1.01-98 

Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.97 № 409 "Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" 

Наказ Держбуду та Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 06.07.98 за № 423/2863 

27.11.97 № 32/288 

3.134 

НПАОП 15.4-1.10-92 

Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції 

Держгіртехнагляд України 

25.11.92 

3.135 

НПАОП 63.2-1.13-87 

Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій 

Держкомнафтопродукт СРСР 

16.11.87 

3.136 

НПАОП 11.1-1.11-86 

Правила безопасности при експлуатации газоперерабатывающих заводов 

Миннефтепром СССР
Мингазпром СССР
Госгортехнадзор СССР 

20.08.85
20.09.85
11.03.86 

3.137 

НПАОП 24.1-1.01-10 

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва синтетичного этилового спирту 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 13.09.2010 за № 807/18102 

19.08.2010 № 156 

3.138 

НПАОП 24.1-1.15-77 

Правила безпеки для виробництв органічних хімічних реактивів 

Держгіртехнагляд СРСР 

27.12.77 

3.139 

НПАОП 24.1-1.06-10 

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва неорганічних хімічних реактивів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 13.09.2010 за № 808/18103 

19.08.2010 № 157 

4 

БНтаП (СНиП) - будівельні норми та правила 

4.1 

СНиП III-4-80 

Техника безопасности в строительстве 

Постановление Госстроя СССР 

09.06.80 № 82 

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Кримінальна відповідальність за порушення законодавства про охорону праці»