Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання (Частина 1)

Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання

№ з/п 

Позначення 

Назва нормативних та нормативно-правових актів 

Вид нормативних та нормативно-правових актів, назва органу, який видав акт 

Дата і номер прийняття 

А 

1 

Закони України 

1.1 

ЗУ № 2694 

Про охорону праці 

Закон України 

14.10.92 № 2694-XII 

1.2 

ЗУ № 1127 

Гірничий закон України 

Закон України 

06.10.99 № 1127-XIV 

1.3 

ЗУ № 2288 

Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення 

Закон України 

23.12.2004 № 2288-IV 

1.4 

ЗУ № 2245 

Про об'єкти підвищеної небезпеки 

Закон України 

18.01.2001 № 2245-III 

1.5 

КУ № 132/94 

Про надра 

Кодекс України 

27.07.94 № 132/94-ВР 

1.6 

ЗУ № 2665 

Про нафту і газ 

Закон України 

12.07.2001 № 2665-III 

1.7 

ЗУ № 877 

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності 

Закон України 

05.04.2007 № 877-V 

2 

Постанови Кабінету Міністрів України  

2.1 

ПКМУ від 08.10.2008 № 923 

Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів 

Постанова Кабінету Міністрів України 

08.10.2008 № 923 

2.2 

ПКМУ від 11.07.2002 № 956 

Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки 

Постанова Кабінету Міністрів України 

11.07.2002 № 956 

2.3 

ПКМУ від 27.08.2008 № 761 

Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту 

Постанова Кабінету Міністрів України 

27.08.2008 № 761 

2.4 

ПКМУ від 27.08.97 № 939 

Про затвердження Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств 

Постанова Кабінету Міністрів України 

27.08.97 № 939 

2.5 

ПКМУ від 26.05.2004 № 687 

Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

Постанова Кабінету Міністрів України 

26.05.2004 № 687 

2.6 

ПКМУ від 27.06.2003 № 994 

Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат 

Постанова Кабінету Міністрів України 

27.06.2003 № 994 

2.7 

ПКМУ від 15.10.2003 № 1631 

Про затвердження Порядку видачі дозволів Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його територіальними органами 

Постанова Кабінету Міністрів України 

15.10.2003 № 1631 

2.8 

ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві 

Постанова Кабінету Міністрів України 

25.08.2004 № 1112 

2.9 

ПКМУ від 27.01.95 № 58 

Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства 

Постанова Кабінету Міністрів України 

27.01.95 № 58 

2.10 

ПКМУ від 17.01.95 № 33 

Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення 

Постанова Кабінету Міністрів України 

17.01.95 № 33 

2.11 

ПКМУ від 27.01.95 № 59 

Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів 

Постанова Кабінету Міністрів України 

27.01.95 № 59 

2.12 

ПКМУ від 14.02.95 № 114 

Про порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння 

Постанова Кабінету Міністрів України 

ПКМУ від 14.02.95 № 114 

3 

Нормативні та нормативно-правові акти з охорони праці 

3.1 

НПАОП 0.00-1.34-71 

Єдині правила безпеки при розробці рудних, нерудних і розсипних родовищ підземним способом 

Держгіртехнагляд СРСР 

31.08.71 

3.2 

НПАОП 0.00-1.24-10 

Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 03.06.2010 за № 356/17651 

18.03.2010 № 61 

3.3 

НПАОП 0.00-1.17-92 

Єдині правила безпеки при вибухових роботах 

Держгіртехнагляд України 

25.03.92 

3.4 

НПАОП 0.00-3.10-08 

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 10.09.2008 за № 832/15523 

21.08.2008 № 184 

3.5 

НПАОП 0.00-4.01-08 

Про затвердження Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 21.05.2008 за № 446/15137 

24.03.2008 № 53 

3.6 

НПАОП 0.00-1.39-88 

Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних пунктів виготовлення гранульованих і водовміщуючих вибухових речовин і пунктів підготовки вибухових речовин заводського виробництва на підприємствах, які виконують вибухові роботи 

Держгіртехнагляд СРСР 

21.09.88 

3.7 

НПАОП 0.00-6.03-06 

Про затвердження Порядку знищення вибухових матеріалів промислового призначення 

Наказ МНС
Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.2006 за № 827/12701 

06.07.2006 № 423 

3.8 

НПАОП 0.00-6.04-06 

Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення 

Наказ МНС
Зареєстровано в Мін'юсті 14.07.2006 за № 828/12702 

06.07.2006 № 424 

3.9 

НПАОП 0.00-6.05-06 

Про затвердження Порядку включення (виключення) вибухових матеріалів промислового призначення до (з) Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування 

Наказ МНС
Зареєстровано в Мін'юсті 23.08.2006 за № 1006/12880 

09.08.2006 № 515 

3.10 

НПАОП 0.00-6.06-06 

Про затвердження Порядку проведення випробувань, розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт 

Наказ МНС
Зареєстровано в Мін'юсті 05.10.2006 за № 1093/12967 

15.09.2006 № 619 

3.11 

НПАОП 0.00-7.08-07 

Про затвердження Вимог технічної безпеки до місць зберігання вибухових матеріалів промислового призначення 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 29.05.2007 за № 546/13813 

15.05.2007 № 104 

3.12 

НПАОП 0.00-1.01-07 

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 09.07.2007 за № 784/14051 

18.06.2007 № 132 

3.13 

НПАОП 0.00-1.02-08 

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 07.10.2008 за № 937/15628 

01.09.2008 № 190 

3.14 

НПАОП 0.00-1.05-54 

Правила будови, утримання та огляду нахилених рейко-канатних підйомників (фунікулерів) 

Держгіртехнагляд СРСР 

07.12.54 

3.15 

НПАОП 0.00-1.06-77 

Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів 

Держгіртехнагляд СРСР 

27.12.77 

3.16 

НПАОП 0.00-1.11-98 

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 07.10.98 за № 636/3076 

08.09.98 № 177 

3.17 

НПАОП 0.00-1.26-96 

Про затвердження Правил будови та безпечної експлуатації парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів та водопідігрівачів з температурою води не вище 115° C 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 05.11.96 за № 655/1680 

23.07.96 № 125 

3.18 

НПАОП 0.00-1.36-03 

Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації підйомників 

Наказ Держнаглядохоронпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 30.12.2003 за № 1262/8583 

08.12.2003 № 232 

3.19 

НПАОП 60.22-1.04-87 

Правила будови та безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг 

Держгіртехнагляд СРСР 

22.12.87 

3.20 

НПАОП 60.22-1.01-74 

Правила будови та безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг 

Держгіртехнагляд СРСР 

28.05.74 

3.21 

НПАОП 0.00-4.33-99 

Про затвердження Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 30.06.99 за № 424/3717 

17.06.99 № 112 

3.22 

НПАОП 40.1-1.21-98 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за № 93/2533 

09.01.98 № 4 

3.23 

НПАОП 40.1-1.01-97 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації електроустановок 

Наказ Держнаглядохоронпраці
Зареєстровано в Мін'юсті 13.01.98 за № 11/2451 

06.10.97 № 257 

3.24 

НПАОП 40.1-1.02-01 

Про затвердження Правил безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж 

Наказ Мінпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 03.12.2001 за № 1002/6193 

15.11.2001 № 485 

3.25 

НПАОП 40.1-1.04-72 

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж 

Держенергонагляд СРСР 

15.06.72 

3.26 

НПАОП 40.1-1.03-76 

Правила техніки безпеки при експлуатації водного господарства, гідротехнічних споруд та гідромеханічного обладнання електростанцій 

Міненерго СРСР 

22.11.76 

3.27 

НПАОП 40.3-1.09-81 

Правила техніки безпеки при виконанні теплоізоляційних, обмурувальних та антикорозійних робіт 

Міненерго СРСР 

16.06.81 

3.28 

НПАОП 40.3-1.05-89 

Правила вибухобезпеки паливоподач та установок для приготування і спалення пиловидного палива 

Міненерго СРСР, Мінважмаш СРСР 

21.08.89 

3.29 

НПАОП 0.00-1.30-01 

Про затвердження Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями 

Наказ Мінпраці України 

05.06.2001 № 252 

3.30 

НПАОП 40.1-1.32-01 

Про затвердження Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 

Наказ Мінпраці України 

21.06.2001 № 272 

3.31 

НПАОП 27.0-1.01-08 

Про затвердження Правил охорони праці в металургійній промисловості 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 29.01.2009 за № 87/16103 

22.12.2008 № 289 

3.32 

НПАОП 27.1-1.09-09 

Про затвердження Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 29.01.2010 за № 104/17399 

29.12.2009 № 218 

3.33 

НПАОП 27.1-1.10-07 

Про затвердження Правил безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 28.04.2007 за № 441/13708 

27.03.2007 № 61 

3.34 

НПАОП 29.2-1.01-58 

Загальні правила техніки безпеки та виробничої санітарії для підприємств і організацій машинобудування 

ЦК профспілки працівників машинобудування 

29.09.58 

3.35 

НПАОП 11.1-1.01-08 

Про затвердження Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 02.06.2008 за № 497/15188 

06.05.2008 № 95 

3.36 

НПАОП 11.2-1.14-87 

Правила безопасности при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений на континентальном шельфе СССР 

Госгортехнадзор СССР 

13.05.87 

3.37 

НПАОП 74.2-1.02-90 

Правила безопасности при геологоразведочных работах 

Мингео СССР 

27.03.90 

3.38 

НПАОП 0.00-1.14-70 

Правила будови і безпечної експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах 

Держгіртехнагляд СРСР 

28.12.70 

3.39 

НПАОП 0.00-1.23-10 

Про затвердження Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та застосуванні хлору 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 01.04.2010 за № 264/17559 

12.03.2010 № 56 

3.40 

НПАОП 0.00-1.21-07 

Про затвердження Правил безпеки під час експлуатації магістральних нафтопроводів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 19.12.2007 за № 1389/14656 

23.05.2007 № 110 

3.41 

НПАОП 0.00-1.27-09 

Про затвердження Правил з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 27.10.2009 за № 988/17004 

05.10.2009 № 164 

3.42 

НПАОП 0.00-1.41-88 

Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 

Держгіртехнагляд СРСР 

06.09.88 

3.43 

НПАОП 0.00-1.49-09 

Про затвердження Правил охорони праці для виробництв суховальцьованих паст, нітролінолеуму, нітролінолеумної мастики, нітролаків, нітромастик, целулоїду і виробів з нього, пластичних мас, синтетичних смол, електроізоляційних матеріалів і гумотехнічних виробів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 20.08.2009 за № 790/16806 

29.07.2009 № 115 

3.44 

НПАОП 0.00-5.11-85 

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 

Держгіртехнагляд СРСР 

20.02.85 

3.45 

НПАОП 0.00-5.12-01 

Про затвердження Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 

Наказ Мінпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 23.06.2001 за № 541/5732 

05.06.2001 № 255 

3.46 

НПАОП 0.00-6.09-10 

Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження обладнання установок гідрогенізаційних процесів у нафтопереробному, нафтохімічному та хімічному виробництвах 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 02.04.2010 за № 275/17570 

12.03.2010 № 57 

3.47 

НПАОП 21.0-1.01-87 

Правила з охорони праці у целюлозно-паперовій промисловості 

Мінліспапірпром СРСР 

14.08.87 

3.48 

НПАОП 23.1-5.01-86 

Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на підприємствах Міннафтохімпрому СРСР 

Міннафтохімпром СРСР 

19.09.86 

3.49 

НПАОП 23.2-1.01-76 

Правила безпеки під час експлуатації установок підготовки нафти на підприємствах нафтової промисловості 

Держгіртехнагляд СРСР 

1976 

3.50 

НПАОП 23.2-1.02-91 

Правила будови і безпечної експлуатації факельних систем 

Держгірпроматомнагляд СРСР 

22.03.91 

3.51 

НПАОП 23.2-1.10-73 

Правила безпеки при експлуатації нафтогазопереробних заводів 

Міннафтохімпром СРСР 

01.01.73 

3.52 

НПАОП 24.0-1.01-08 

Про затвердження Правил охорони праці в содовій промисловості 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 28.05.2008 за № 466/15157 

14.05.2008 № 103 

3.53 

НПАОП 24.0-1.19-05 

Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації магістральних трубопроводів для транспортування рідкого аміаку (аміакопроводів) 

Наказ Держнаглядохоронпраці України
Зареєстровано в Мін'юсті 02.02.2005 за № 146/10426 

11.01.2005 № 2 

3.54 

НПАОП 24.1-1.07-10 

Про затвердження Правил охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 24.09.2010 за № 850/18145 

26.08.2010 № 162 

3.55 

НПАОП 24.1-1.16-75 

Правила безпеки при виробництві перекису водню, йоду, брому, амінів фтористого водню, фреонів та фтормономерів 

Держгіртехнагляд СРСР 

24.07.75 

3.56 

НПАОП 24.1-1.30-88 

Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря 

Держгіртехнагляд СРСР 

12.04.88 

3.57 

НПАОП 24.11-1.03-78 

Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води 

Держгіртехнагляд СРСР 

13.10.78 

3.58 

НПАОП 24.13-1.01-79 

Правила безпеки при виробництві фосфору та його неорганічних сполук 

Держгіртехнагляд СРСР 

23.01.79 

3.59 

НПАОП 24.14-1.02-78 

Правила безпеки для наземних складів синтетичного рідкого аміаку 

Держгіртехнагляд СРСР,
Мінхімпром СРСР 

19.09.78 

3.60 

НПАОП 24.15-1.18-76 

Правила безпеки для неорганічних виробництв азотної промисловості 

Держгіртехнагляд СРСР,
Мінхімпром СРСР 

19.08.76 

3.61 

НПАОП 24.4-1.01-79 

Правила безпеки для виробництв мікробіологічної промисловості 

Держгіртехнагляд СРСР 

24.04.79 

3.62 

НПАОП 24.4-1.02-88 

Правила безпеки для виробництв медичної промисловості 

Держгіртехнагляд СРСР,
Мінмедбіопром СРСР 

06.09.88 

3.63 

НПАОП 24.3-1.17-73 

Правила безпеки для виробництва лакофарбової промисловості 

Держгіртехнагляд СРСР,
Мінхімпром СРСР 

13.03.73 

3.64 

НПАОП 25.1-1.01-09 

Про затвердження Правил охорони праці при обслуговуванні просочувально-сушильного устаткування для виробництва дубльованих гумотехнічних матеріалів та виробів з них 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 20.08.2009 за № 791/16807 

29.07.2009 № 116 

3.65 

НПАОП 29.6-1.01-07 

Про затвердження Правил безпеки під час утилізації звичайних видів боєприпасів 

Наказ Держгірпромнагляду
Зареєстровано в Мін'юсті 01.10.2007 за № 1131/14398 

12.03.2007 № 45 

3.66 

НПАОП 29.6-2.01-95 

ВНДОП 05-95. Про затвердження Тимчасового переліку небезпечних і особливо небезпечних технологічних операцій під час розснарядження і утилізації боєприпасів (ПООРУ) 

Наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України 

26.09.96 № 302 

3.67 

НПАОП 29.6-4.01-96 

НД 01-96. Про затвердження Положення про порядок допуску боєприпасів на розснарядження і утилізацію 

Наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України 

25.12.96 № 395 

3.68 

НПАОП 29.6-7.02-95 

ВНД 03-95. Керівний документ з безпечної організації виробництв розснарядження і утилізації боєприпасів (РДБОП) 

Наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України 

25.12.96 № 395 

3.69 

НПАОП 29.6-7.03-00 

ВНД 14-00. Положення про класифікацію і порядок розслідування аварій на підприємствах спецхімії 

Державний комітет промислової політики України 

21.09.2000 № 268 

3.70 

НПАОП 29.6-7.04-95 

ВНДОП 02-95. Керівний документ з електростатичної іскробезпеки (РДЕСІБ) виробництв розбирання і утилізації боєприпасів 

Наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України 

26.09.96 № 302 

3.71 

НПАОП 29.6-7.05-91 

Про затвердження Правил експлуатації підприємств з виготовлення порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі 

Наказ Міністерства оборонної промисловості СРСР 

07.02.91 № 93 ДСК 

3.72 

НПАОП 29.6-7.06-89 

Про затвердження Правил будови підприємств по виготовленню порохів, ракетного твердого палива, вибухових речовин, піротехнічних засобів і сумішей, засобів ініціювання і виробів військової техніки на їх основі 

Наказ Міністерства машинобудування СРСР 

28.03.89 № 109с 

3.73 

НПАОП 29.23-1.04-90 

Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок 

Держкомітет Ради Міністрів СРСР з питань продовольства 

27.09.90 

3.74 

НПАОП 41.0-1.01-79 

Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць 

Мінжитлокомунгосп УРСР 

29.12.79 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання (Частина 2)»