Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

Перелік питань для контролю дій осіб, які проводять перевірку

№ з/п 

Питання, що підлягають контролю з боку підприємства 

Так 

Ні 

НВ 

НП 

Нормативне обґрунтування 

1 

Про проведення планової перевірки підприємство письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку 

 

 

 

 

частина 4 статті 5 ЗУ № 877 

2 

Направлення на перевірку та службові посвідчення, що засвідчують осіб, які проводять перевірку, пред'явлено 

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзац третій статті 10 ЗУ № 877 

3 

Копію направлення на перевірку надано 

 

 

 

 

частина 5 статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ № 877 

4 

Перед початком здійснення перевірки особами, які її проводять, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності) 

 

 

 

 

частина 12 статті 4 ЗУ № 877 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Перелік нормативних документів, на підставі яких проводиться планова перевірка суб'єкта господарювання (Частина 1)»