Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Базовий перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (частина 1)

Перелік питань для здійснення планових заходів

Базовий перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду


з/п

Питання з безпеки та охорони праці, що підлягають перевірці

Так

Ні

НВ

НП

Нормативне обґрунтування

1 

Загальні питання 

1.1 

Діяльність суб'єкта господарювання, його фактична структура та дані щодо структурних підрозділів установчим і реєстраційним документам відповідає 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694 

1.2 

Система управління охороною праці впроваджена та функціонує 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694
Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці, затверджені Головою Держгірпромнагляду
07.02.2008 

1.3 

Служба охорони праці (призначені посадові особи), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці, наявна 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.21-04
глави 1, 2, 3 

1.4 

Служба охорони праці функціонує 

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.21-04
пункти 3.1 - 3.14 глави 3 

1.5 

Інші служби технічної підтримки виробництва (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) функціонують, відповідальних за безпечне виконання робіт та експлуатацію обладнання призначено 

 

 

 

 

стаття 15 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 7.4.1 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.02-08
підпункт 9.7.1 пункту 9.7 розділу IX
НПАОП 0.00-1.05-54
пункт 113
НПАОП 0.00-1.06-77
пункт 7.10
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 4
НПАОП 0.00-1.11-98
підпункт 1 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 15.2 глави 15
НПАОП 60.22-1.01-87
пункт 4.5.1
НПАОП 60.22-1.04-74
пункт 18.1
НПАОП 60.3-1.01-10
пункти 1.1, 1.2 розділу IV
НПАОП -0.00-1.21-07
підпункти 2.3, 2.4 пункту 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункти 4.2.5 - 4.2.7 пункту 4.2 глави 4,
пункти 8.1 - 8.14 глави 8
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункти 5.1.2, 5.1.3 пункту 5.1 глави 5
НПАОП 40.1.21-98
підпункт 1.3.1 пункту 1.3 глави 1
НПАОП 63.23-1.03-08
пункт 14 глави 3 розділу 7
НПАОП 28.52-1.26-89
пункт 51
НПАОП 0.00-1.43-85
підпункти 4.7.12, 4.7.14, 4.7.17, 5.1.7 

1.6 

Положення, інструкції та інші акти з охорони праці, що діють у межах підприємства та встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці, розроблені у встановленому порядку та наявні 

 

 

 

 

Абзац дев'ятий частини другої статті 13 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.15-98
глава 1
НПАОП 0.00-1.34-71
пункти 7, 9, 31, 32
НПАОП 0.00-1.17-92
пункти 1, 2
НПАОП 40.1-1.03-76
пункт 1.1.7
НПАОП 40.3-1.09-81
пункт 1.3
НПАОП 40.3-1.05-89
пункти 1.9, 1.10
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 7.4.1 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.02-08
підпункт 9.7.3 пункту 9.7 розділу IX
НПАОП 0.00-1.05-54
пункт 119
НПАОП 0.00-1.06-77
пункт 7.10
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.4.2 пункту 6.4 глави 6
НПАОП 0.00-1.11-98
підпункт 13.1.4 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 15.10 глави 15
НПАОП 40.1-1.21-98
підпункт 1.3.1 пункту 1.3 глави 3
НПАОП 40.1-1.04-72
пункт Б1-1-3
НПАОП 27.0-1.01-08
підпункти 1.9, 1.24
пункту 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункти 4.10, 4.11 розділу IV, пункт 8.3 глави 8 розділу XVIII, пункт 2.8 глави 2 розділу XIX
НПАОП 27.1-1.10-07
пункти 1.6, 1.8, глави 1, пункт 12.9 глави 12
НПАОП 29.2-1.01-58
пункти 5, 21, 68, 70, 71, 82, 151
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.2.18, 1.3.1 - 1.3.4
НПАОП 74.21.02-90 підпункт 1.2.7
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.10 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункт 3.19 глави 3 підпункти 4.1.6 - 4.1.14 пункту 4.1
підпункт 4.2.13 пункту 4.2, підпункти 4.4.1, 4.4.2 пункту 4.4 глави 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 1 - 17 глави 5 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.21-1.22-07
пункти 1.3, 1.4 глави 1
НПАОП 63.21-1.25-07
підпункт 2.9.23 пункту 2.9 глави 2
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.1.9 пункту 3.1 глави 3, підпункт 5.2.1 пункту 5.2 глави 5 

1.7 

Інструктажі, навчання та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів 

 

 

 

 

стаття 18 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-4.12-05 пункти 3.1 - 3.20 глави 3, пункти 4.1 - 4.4 глави 4, пункти 5.1 - 5.7 глави 5, пункти 6.1 - 6.11 глави 6 

1.8 

Стажування новоприйнятих на роботу працівників проводиться 

 

 

 

 

НПАОП 0.00-4.12-05
пункти 7.1 - 7.9 глави 7 

1.9 

Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
стаття 40 ЗУ № 1127
стаття 18 ЗУ № 2288
НПАОП 0.00-1.17-92
пункти 27 - 44
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 12
НПАОП 45.2-7.02-80
додаток 1*
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 2.1 - 2.3 глави 2 розділу 4
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.3.1 - 1.3.4
НПАОП 74.21.02-90 підпункти 1.3.1 - 1.3.10
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.18 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 2.1 - 2.4 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункт 1.2 глави 1, підпункт 4.2.1 пункту 4.2 глави 4
НПАОП 10.0 -1.01-10
пункти 2,3,5 - 7,10
глави 4 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.2
НПАОП 85.11-1.10-84
пункт 1.2.12
НПАОП 63.21-1.25-07
підпункт 2.9.5 пункту 2.9 глави 2, підпункт 3.1.3 глави 3, підпункт 5.3.24, пункту 5.3 глави 5 підпункти 6.1.3, 6.1.24 - 6.1.26 пункту 6.1 глави 6
НПАОП 40.1.21-98
підпункт 2.1.3 пункту 2.1 глави 2
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункти 7.4.5 та 7.4.9 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 0.00-1.30-01 підпункт 5.2.9 пункту 5.2 глави 5 

1.10 

Контроль за роботою служби охорони праці (спеціально призначених посадових осіб), яка забезпечує вирішення конкретних питань охорони праці роботодавцем, здійснюється 

 

 

 

 

частина друга статті 13 ЗУ № 2694 

1.11 

Мінімальний розмір витрат на охорону праці, що належать до валових витрат, встановлений законодавством, дотримується 

 

 

 

 

частина п'ята статті 19
ЗУ № 2694
ПКМУ від 27.06.2003 № 994

1.12 

Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці розроблені та реалізуються 

 

 

 

 

Абзац третій частини другої статті 13
ЗУ № 2694
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127 

1.13 

Аудит охорони праці, оцінки технічного стану виробничого обладнання та устатковання, вжиття заходів щодо усунення небезпечних для здоров'я виробничих факторів проводиться 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694 

1.14 

Нещасні випадки та аварії розслідуються в повному обсязі, правильно та своєчасно 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.15 

Облік нещасних випадків ведеться 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.16 

Облік аварій ведеться 

 

 

 

 

стаття 22 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.17 

Причини, що призводять до нещасних випадків, усуваються своєчасно 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.18 

Заходи, визначені комісіями за підсумками розслідування причин нещасних випадків, здійснюються 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
ПКМУ від 25.08.2004 № 1112 

1.19 

Документи дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена законами, наявні 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127
ПКМУ від 15.10.2003 № 1631 

1.20 

Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127 

1.21 

Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки суб'єктів господарювання проведена 

 

 

 

 

стаття 9 ЗУ № 2245
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 

1.22 

Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки (у разі необхідності) проведено 

 

 

 

 

стаття 10 ЗУ № 2245
пункт 3 Порядку ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки ПКМУ від 11.07.2002 № 956 

1.23 

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) наявний 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
глава 1
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.24 глави 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункт 4.11 розділу IV
НПАОП 27.1-1.10-07
підпункт 13.1.34 пункту 13.1, підпункт 13.5.4 пункту 13.5 глави 13
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу 4
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
пункт 1.4. глави 1 розділу V
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4
НПАОП 10.0-1.01-10
глава 1 розділу 4,
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 85.11-1.10-84
пункт 1.2.4
НПАОП 63.23-1.03-08
пункт 8 розділу I 

1.24 

План ліквідації аварій (план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) розроблено та погоджено відповідно до чинних нормативно-правових актів, він містить необхідні розділи 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
статті 25, 27, 28 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.24 глави 1 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункт 4.11 розділу IV
НПАОП 27.1-1.10-07
підпункт 13.1.34 пункту 13.1 глави 13
НПАОП 0.00-4.33-99
пункти 4.1 - 4.11 глави 4
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу 4
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП -0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4, пункти 8.1 - 8.14 глави 8
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 6 - 8 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 6 глави 3 розділу IV
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 5.2.7 пункту 5.2 глави 5 

1.25 

Аналіз небезпеки плану ліквідації аварійних ситуацій та аварій пройшов незалежну експертизу 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
пункт 5.9 глави 5
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV 

1.26 

Тренування персоналу відповідно до позицій плану ліквідації аварій (плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій та аварій) проводяться 

 

 

 

 

стаття 11 ЗУ № 2245
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 13
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-4.33-99
пункти 10.4 - 10.7 глави 10
НПАОП 11.1-1.01.08
пункт 1.7 глави 1 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункт 1.2.21
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.9 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.6 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.2.12 пункту 4.2 глави 4, пункт 8.6 глави 8
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 7 глави 3 розділу IV
НПАОП 10.0-7.07-87 

1.27 

Працівники суб'єктів господарювання засобами індивідуального і колективного захисту та спецодягом забезпечені 

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-1.34-71
пункт 10
НПАОП 0.00-3.10-08
позиції 1 - 54 пункту 2.1
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.5 глави 2 розділу IV
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.10
НПАОП 27.0-1.01-08
пункти 2.1, 2.2 глави 2 розділу III
НПАОП 29.2-1.01-58
пункти 217 - 223
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 3.1 - 3.4 глави 3
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.5.3, 2.5.3 - 2.5.17
НПАОП 74.21.02-90 підпункт 2.1.2
НПАОП 60.3-1.01-10
пункти 1.11 - 1.13, 1.15 глави 1 розділу IV,
пункти 3.10 - 3.18, 3.20 глави 3 розділу XIII
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 3.1 - 3.3, 3.7, 3.16 - 3.22 глави 3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.7.21 пункту 4.7 глави 4, пункти 7.32, 7.48, 7.61 глави 7
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 4 глави 1 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 4 глави 3 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.5
НПАОП 85.11-1.10-84
підпункт 1.1.5
НПАОП 85.0-3.01-88
НПАОП 85.11-3.02-84
НПАОП 85.11-1.06-70
пункт 16
НПАОП 60.1-3.01-04
НПАОП 63.21-1.22-07
пункт 1.7 глави 1
НПАОП 63.21-1.25-07
пункти 1.8, 1.9 глави 1, пункт 2.4, підпункти 2.9.21, 2.9.22 пункту 2.9 глави 2, підпункти 5.2.7, 5.2.14, 5.2.15 пункту 5.2 глави 5, підпункт 6.5.3 пункту 6.5, підпункт 6.6.8 пункту 6.6 глави 6, підпункт 7.4.3 пункту 7.4 глави 7
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.8.15 пункту 3.8 глави 3
НПАОП 62.0-3.01-08
НПАОП 63.23-1.03-08
пункти 3, 4 розділу VI 

1.28 

Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до встановлених вимог 

 

 

 

 

стаття 8 ЗУ № 2694
ПКМУ від 27.08.2008
№ 761
НПАОП 0.00-1.34-71
пункти 10, 11
НПАОП 0.00-4.01-08
пункт 1.7 розділу I
пункт 4.3 глави 4,
глави 5 - 45
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.11 глави 1 розділу IV,
пункти 3.2, 3.10 - 3.18, 3.20 глави 3 розділу XIII
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 3.1 - 3.3, 3.6, 3.12, 3.13, 3.17, 3.18 глави 3 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.7.21 пункту 4.7 глави 4, пункти 7.32, 7.47, 7.48, 7.61, 7.62 - 7.71 глави 7
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.5
НПАОП 63.21-1.25-07
пункт 2.3, підпункти 2.6.1 - 2.6.3 пункту 2.6 глави 2, підпункти 3.3.7 - 3.3.9 пункту 3.3 глави 3, підпункт 6.1.2 пункту 6.1 глави 6, підпункт 6.20.7 пункту 6.20 глави 6, підпункт 7.1.5 пункту 7.1 глави 7, підпункт 8.2.13 пункту 8.2 глави 8
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункт 3.1.16 пункту 3.1, підпункт 3.2.11 пункту 3.2, підпункт 3.3.16 пункту 3.3, підпункт 3.6.4 пункту 3.6 глави 3, пункти 4.3 - 4.5 глави 4 

1.29 

Виробничі будівлі, споруди та інженерні мережі паспортизовано, організовано роботу з нагляду за їх технічним станом 

 

 

 

 

НПАОП 0.00-7.08-07
НПАОП 45.2-1.01-98
пункти 1.1 - 1.11, 3.1 - 3.12
НПАОП 11.1-1.01.08
глава 4 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 2.1.2 - 2.1.15
НПАОП 74.21.02-90
підпункти 1.2.4, 2.2.2
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 2.27 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункти 4.7, 4.10 глави 4 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункт 4.1.14 пункту 4.1, підпункти 4.2.4 - 4.2.11 пункту 4.2, підпункт 4.3.18 пункту 4.3, підпункти 4.4.10, 4.4.11 пункту 4.4, підпункт 4.6.4 пункту 4.6, підпункт 4.8.85 пункту 4.8
глави 4
НПАОП 0.00-1.43-85
пункт 5.1.2 

2 

Безпечне виконання робіт 

2.1 

Необхідна проектна та технічна документація наявна 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.17-92
пункт 2
НПАОП 0.00-6.07-06 НПАОП 0.00-1.39-88
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 5.1.10 пункту 5.1 глави 5, підпункт 7.5.15 пункту 7.5 глави 7
НПАОП 0.00-1.02-08
підпункт 7.1.3 пункту 7.1 розділу VII
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.28 додатка 8
НПАОП 0.00-1.06-77
пункт 6.3
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 4.1.5 пункту 4.1 глави 4
НПАОП 0.00-1.11-98
пункт 11.1 глави 11
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 10.2 глави 10
НПАОП 60.22-1.01-74
підпункт 4.7.1
НПАОП 60.22-1.04-87
підпункт 18.2.6
НПАОП 40.1-1.21-98
пункт 8.3 глави 8
НПАОП 24.0-1.01-08
розділ 3
НПАОП 24.1-1.16-75
розділ 1
НПАОП 24.0-1.19-05
глава 5
НПАОП 24.1-1.07-10
розділи IV, V
НПАОП 24.15-1.18-76
розділ 1
НПАОП 24.11-1.03-78
розділ 1
НПАОП 0.00-1.23-10
глави 2 - 8 розділу II
НПАОП 15.4-1.10-92
розділи 1, 5
НПАОП 21.0-1.01-87
розділи 1 - 4, 11 - 13
НПАОП 23.1-5.01-86
розділ 1
НПАОП 23.2-1.02-91
розділ 1
НПАОП 24.1-1.30-88 розділи 1, 5, 7
НПАОП 0.00-1.41-88
розділи 1, 3, 4, 7
НПАОП 29.6-1.01-07
розділ 1
НПАОП 29.6-4.01-96
розділ 2
НПАОП 29.6-7.02-95
розділ 1
НПАОП 29.6-7.04-95
розділи 1
НПАОП 29.6-7.05-91
НПАОП 29.6-7.06-89
НПАОП 0.00-5.11-85
розділ 1
НПАОП 0.00-5.12-01
розділ 1
НПАОП 41.0-1.01-79
розділ 1
НПАОП 0.00-6.09-10
розділ III
НПАОП 60.3-1.15-71
розділи 1 - 10
НПАОП 24.3-1.17-73
розділ 1
НПАОП 63.2-1.13-87
розділ 1
НПАОП 29.23-1.04-90
розділ 1
НПАОП 24.14-1.02-78
розділ 1
НПАОП 73.1-1.06-77
розділи 1, 2
НПАОП 23.2-1.10-73
розділи 1, 2
НПАОП 24.4-1.01-79
розділ 1
НПАОП 0.00-1.27-09
розділи IV, VI - VIII
НПАОП 0.00-1.14-70
розділи 3, 4
НПАОП 24.13-1.01-79
розділ 1
НПАОП 0.00-1.19-08
розділ II
НПАОП 11.1-1.11-86
розділ 1
НПАОП 24.1-1.01-10 розділ IV
НПАОП 24.1-1.06-10
глава IV
НПАОП 24.1-1.15-77
розділи 1, 4
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу V
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.2.13, 4.1.2
НПАОП 74.2-1.02-90
підпункт 5.1.1
НПАОП 60.3-1.01-10
пункти 2.23, 2.27 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 1.1 глави 1, пункт 5.1 глави 5, пункт 9.1 глави 9 розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункти 4.1.13, 4.1.14 підрозділу 4.1, пункти 4.6.1 - 4.6.5 підрозділу 4.6, пункт 4.8.33 підрозділу 4.8 розділу 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 10 глави 1 розділу IV
НПАОП 15.0-1.01-88
підпункт 2.1.1
НПАОП 63.21-1.22-07
глава 2.5, пункти 2.6.1 - 2.6.36 глави 2.6 розділу 2
НПАОП 63.21-1.25-07
пункт 5.3.26 глави 5.3 розділу 5, пункт 6.1.29 глави 6.1 розділу 6
НПАОП 0.00-1.30-01
підпункт 4.1.18 пункту 4.1 глави 4 

2.2 

Спеціальні заходи розроблено (якщо це визначено відповідними нормативно-правовими актами з охорони праці) 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127
НПАОП 40.1-1.21-98
пункт 3.1.2 розділу 3.1 глави 3
НПАОП 40.1-1.02-01
пункт 5.1.1 підрозділу 5.1 розділу 5
НПАОП 40.1-1.04-72
підпункт Б1-2-50
НПАОП 40.1-1.01-97
підрозділ 6.1 розділу 6
НПАОП 24.0-1.01-08
розділ V
НПАОП 24.1-1.16-75
розділи 3, 4
НПАОП 24.0-1.19-05
розділи 3 - 8, 10, 11
НПАОП 24.1-1.07-10
розділ V
НПАОП 24.15-1.18-76
розділ 4
НПАОП 24.11-1.03-78
розділи 9 - 15
НПАОП 0.00-1.23-10
розділи II - VIII
НПАОП 25.1-1.01-09 розділи V - VI
НПАОП 15.4-1.10-92
розділи 4, 5
НПАОП 21.0-1.01-87
розділи 6, 7, 10 - 15
НПАОП 23.1-5.01-86
розділи 1, 3 - 6
НПАОП 23.2-1.02-91
розділ 9
НПАОП 24.1-1.30-88
розділи 4 - 14
НПАОП 0.00-1.41-88
розділ 3
НПАОП 29.6-1.01-07
розділи 1, 2
НПАОП 29.6-4.01-96
розділ 2
НПАОП 29.6-7.02-95
розділи 2 - 9
НПАОП 29.6-7.04-95
розділ 2
НПАОП 29.6-7.05-91
НПАОП 29.6-7.06-89
НПАОП 0.00-5.11-85
розділи 1 - 6
НПАОП 0.00-5.12-01
розділи 1 - 6
НПАОП 41.0-1.01-79
розділи 3 - 7
НПАОП 0.00-6.09-10
розділи III - X
НПАОП 60.3-1.15-71
розділи 2 - 10
НПАОП 24.3-1.17-73
розділи 2 - 5
НПАОП 63.2-1.13-87
розділи 1 - 5
НПАОП 29.23-1.04-90
розділ 1
НПАОП 24.14-1.02-78
розділ 1
НПАОП 73.1-1.06-77
розділи 3 - 7
НПАОП 23.2-1.10-73
розділи 7, 8
НПАОП 24.4-1.01-79
розділи 4, 6
НПАОП 0.00-1.27-09
розділи IV - VI
НПАОП 0.00-1.14-70
розділи 3, 4
НПАОП 24.13-1.01-79
розділ 1
НПАОП 0.00-1.19-08
розділи III - VI
НПАОП 11.1-1.11-86
розділи 1 - 11
НПАОП 24.1-1.01-10 розділ VI
НПАОП 24.1-1.06-10
розділи IV - VI
НПАОП 24.1-1.15-77
розділ 4
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.5 розділу глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
розділ VII
НПАОП 0.00-1.20-98
пункт 4.4.9 глави 4.4 розділу 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 11 - 13, 19, 23, 25 глави 1 розділу IV
НПАОП 63.21 - 1.25-07
пункти 2.9.11, 2.9.12, 2.9.24, 2.9.25 глави 2.9 розділу 2, пункт 3.5.1 глави 3.5 розділу 3, пункт 5.2.18 глави 5.2, пункт 5.3.1 глави 5.3 розділу 5
НПАОП 63.2-1.25-07
пункт 3.1.5 глави 3.1 розділу 3 

2.3 

Фактичний стан відповідає проектам (паспортам) на проведення робіт (будівництва, експлуатації, ліквідації, реконструкції тощо) 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
статті 19, 24 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.17-92
пункт 2
НПАОП 0.00-6.07-06 НПАОП 0.00-1.39-88
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 1.2 глави 1 розділу IV
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.28 додатка 8
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.3 розділу III
НПАОП 27.1-1.09-09
пункт 4.3 розділу IV
НПАОП 29.2-1.01-58
пункт 2
НПАОП 24.0-1.01-08
розділ III
НПАОП 24.1-1.16-75
розділи 1 - 3
НПАОП 24.0-1.19-05
розділи 3 - 8, 10
НПАОП 24.1-1.07-10
розділи IV - VII
НПАОП 24.15-1.18-76
розділи 1 - 6
НПАОП 24.11-1.03-78
розділи 9 - 15
НПАОП 0.00-1.23-10
розділи I - VIII
НПАОП 25.1-1.01-09
розділи II - VI
НПАОП 15.4-1.10-92
розділи 1 - 3
НПАОП 21.0-1.01-87
розділи 2 - 5, 7, 8
НПАОП 23.1-5.01-86
розділи 1 - 6
НПАОП 23.2-1.02-91
розділи 1 - 10
НПАОП 24.1-1.30-88
розділи 1, 4 - 14
НПАОП 0.00-1.41-88
розділи 1 - 4, 7, 8
НПАОП 29.6-1.01-07
розділ 2
НПАОП 29.6-7.02-95
розділи 2 - 9
НПАОП 29.6-7.04-95
розділ 1
НПАОП 29.6-7.05-91
НПАОП 29.6-7.06-89
НПАОП 0.00-5.11-85
розділи 1 - 6
НПАОП 0.00-5.12-01
НПАОП 41.0-1.01-79
розділи 1 - 7
НПАОП 0.00-6.09-10 розділи III - X
НПАОП 60.3-1.15-71
розділи 2 - 10
НПАОП 24.3-1.17-73
розділи 3 - 5
НПАОП 63.2-1.13-87
розділ 3
НПАОП 29.23-1.04-90
розділи 3 - 11
НПАОП 24.14-1.02-78
розділи 3 - 13
НПАОП 73.1-1.06-77
розділи 1 - 4
НПАОП 23.2-1.10-73
розділи 1 - 3
НПАОП 24.4-1.01-79
розділи 1, 4, 6, 7
НПАОП 24.4-1.02-88
розділи 1 - 8
НПАОП 0.00-1.27-09
розділи IV - VI
НПАОП 0.00-1.14-70
розділи 2, 3
НПАОП 24.13-1.01-79
розділи 2 - 9
НПАОП 0.00-1.19-08
розділи II - VI
НПАОП 11.1-1.11-86
розділи 2 - 11
НПАОП 24.1-1.01-10
розділи IV - X
НПАОП 24.1-1.06-10
розділи V, VII, VIII
НПАОП 24.1-1.15-77
розділи 1 - 3
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 1.1 - 1.3 глави 1 розділу V
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 1.2.13, 4.1.2
НПАОП 74.2-1.02-90
підпункт 5.1.1
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 2.23 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
розділи IV - IX
НПАОП 0.00-1.20-98
пункти 3.1 - 3.26 розділу 3, пункт 4.1.1 глави 4.1, пункт 4.3.1 глави 4.3, пункт 4.6.41 глави 4.6 розділу 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 10 глави 1 розділу IV
пункти 1, 3, 5 глави 4 розділу V
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.23-1.03-08
пункти 1, 3, 7 глави 3 розділу III,
пункти 6, 11, 13 глави 4 розділу III,
пункти 1 - 3, 5 глави 5 розділу III 

2.4 

Технологічні карти, схеми, регламенти, маршрути наявні 

 

 

 

 

стаття 21 ЗУ № 2694
НПАОП 0.00-1.39-88
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.4 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.01-07
пункти 7.5.14, 7.5.27, 7.5.28 глави 7.5 розділу 7
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.5.9 пункту 6.5 розділу 6
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 13.2 розділу 13
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.28 додатка 8
НПАОП 40.1-1.02-01
пункт 4.1.3 підрозділу 4.1 розділу 4
НПАОП 40.1-1.21-98
пункт 6.1.1 підрозділу 6.1 розділу 6
НПАОП 40.1-1.01-97
пункт 6.4.3 підрозділу 6.4 розділу 6
НПАОП 27.0-1.01-08
пункт 1.9 глави 1 розділу III,
пункт 1.7 глави 1, пункт 2.2 глави 2 розділу IV,
пункт 3.12 глави 3 розділу V,
пункт 2.16 глави 2, пункт 3.5 глави 3 розділу VIII,
пункти 2, 3, 12, 32, 35 розділу IX, пункт 3.8 глави 2 розділу XII,
пункт 4 розділу XIII
пункт 1.34 глави 1 розділу XIV
НПАОП 27.1-1.09-09
пункти 1.1, 1.9 глави 1, пункт 8.6 глави 8 розділу XVIII
НПАОП 27.1-1.10-07
пункт 13.1.6 підрозділу 13.1, пункт 13.5.4 підрозділу 13.5, пункт 13.6.3 підрозділу 13.6 розділу 13
НПАОП 24.0-1.01-08
розділ III
НПАОП 24.1-1.16-75
розділи 4, 5
НПАОП 24.0-1.19-05
розділи 4 - 6
НПАОП 24.1-1.07-10
розділ V
НПАОП 24.15-1.18-76
розділ 1
НПАОП 24.11-1.03-78
розділ 1
НПАОП 0.00-1.23-10
розділи II, V
НПАОП 25.1-1.01-09
розділи II - V
НПАОП 15.4-1.10-92
розділ 4
НПАОП 21.0-1.01-87
розділи 1, 3, 7, 8, 11, 12, 14 - 16
НПАОП 23.1-5.01-86
розділи 1 - 3
НПАОП 23.2-1.02-91
розділ 1
НПАОП 24.1-1.30-88
розділи 1, 5, 17
НПАОП 0.00-1.41-88
розділи 1 - 3
НПАОП 29.6-1.01-07
розділи 1, 2
НПАОП 29.6-7.02-95
розділ 4
НПАОП 29.6-7.04-95
розділи 1, 2
НПАОП 29.6-7.05-91
НПАОП 29.6-7.06-89
НПАОП 0.00-5.11-85
розділи 1 - 3
НПАОП 0.00-5.12-01
розділи 1, 2
НПАОП 41.0-1.01-79
розділи 1, 4
НПАОП 0.00-6.09-10
розділи III - X
НПАОП 60.3-1.15-71
розділи 2 - 10
НПАОП 24.3-1.17-73
розділ 4
НПАОП 63.2-1.13-87
розділ 1
НПАОП 29.23-1.04-90
розділ 5
НПАОП 73.1-1.06-77
розділи 1, 2
НПАОП 23.2-1.10-73
розділи 1 - 3
НПАОП 24.4-1.01-79
розділ 1
НПАОП 24.4-1.02-88
розділ 1
НПАОП 0.00-1.27-09
розділи IV - VI
НПАОП 24.13-1.01-79
розділ 4
НПАОП 0.00-1.19-08
розділи II - VI
НПАОП 11.1-1.11-86
розділи 2 - 11
НПАОП 24.1-1.01-10
розділи V, VII, VIII
НПАОП 24.1-1.06-10
розділи IV - VII,
НПАОП 24.1-1.15-77
розділи 1, 4
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 5.4 - 5.29 глави 5
розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 4.1.1 - 9.3.5
НПАОП 74.2-1.02-90
підпункти 1.5.1 - 1.6.8
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 2.24 глави 2
розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
пункт 4.8 глави 4
розділу IV
НПАОП 0.00-1.20-98
пункти 4.1.6 - 4.1.8 глави 4.1, пункт 4.3.13 глави 4.3, пункт 4.4.1 глави 4.4, пункт 4.6.2 глави 4.6 розділу 4
НПАОП 10.0-1.01-10
пункти 11, 13 глави 1 розділу IV
НПАОП 10.0-1.01-10
пункт 1 глави 8 розділу VI
НПАОП 10.0-5.36-96
НПАОП 15.0-1.01-88
пункт 1.1
НПАОП 63.21-1.25-07
пункт 2.1.2 глави 2.1, пункти 2.9.2, 2.9.3 глави 2.9 розділу 2, пункт 3.1.3 глави 3.1, пункт 3.3.12 глави 3.3 розділу 3, пункт 5.3.24 глави 5.3 розділу 5, пункти 6.1.3, 6.1.24 - 6.1.26 глави 6.1 розділу 6, пункти 9.4, 9.5 розділу 9
НПАОП 63.2-1.25-07
пункт 3.1.19 глави 3.1, пункт 3.2.7 глави 3.2 розділу 3
НПАОП 0.00-1.30-01
підпункт 4.1.18 пункту 4.1 глави 4
НПАОП 63.23-1.03-08
пункт 1.9 глави 1,
пункт 1.2 глави 2 розділу III 

2.5 

Вимоги правил безпеки, інструкцій з безпечного ведення робіт, будівельних норм і правил, правил технічної експлуатації, графіків планово-попереджувальних ремонтів, інших галузевих норм і правил, технологій дотримуються 

 

 

 

 

стаття 13 ЗУ № 2694
стаття 26 ЗУ № 1127
НПАОП 0.00-1.17-92
пункт 128
НПАОП 0.00-1.24-10
пункт 2.3 глави 2 розділу IV
НПАОП 0.00-1.01-07
підпункт 7.4.22 глави 7.4 розділу 7
НПАОП 0.00-1.05-54
пункт 119
НПАОП 0.00-1.36-03
підпункт 6.4.2 пункту 6.4 розділу 6
НПАОП 0.00-1.11-98
пункт 13.15 розділу 13
НПАОП 0.00-1.26-96
пункт 15.3 розділу 15
НПАОП 40.3-1.09-81
підпункт 1.1.11
НПАОП 0.00-1.30-01
підпункт 6.1.14 пункту 6.1 глави 6
НПАОП 45.2-7.02-80
пункт 1.1
НПАОП 60.22-1.01-74
підпункт 4.5.1
НПАОП 60.22-1.04-87
пункт 18.1
НПАОП 40.1-1.02-01
пункт 4.4.17 підрозділу 4.4 розділу 4
НПАОП 29.2-1.01-58
пункт 4
НПАОП 24.0-1.01-08
розділи III - VIII
НПАОП 24.1-1.16-75
розділи 1 - 7
НПАОП 24.0-1.19-05
розділи 3 - 11
НПАОП 24.1-1.07-10
розділи IV - IX
НПАОП 24.15-1.18-76
розділи 1 - 6
НПАОП 24.11-1.03-78
розділи 1 - 17
НПАОП 0.00-1.23-10
розділи I - VIII
НПАОП 25.1-1.01-09
розділи I - VII
НПАОП 15.4-1.10-92
розділ 7
НПАОП 21.0-1.01-87
розділи 1 - 16
НПАОП 23.1-5.01-86
розділи 1 - 6
НПАОП 23.2-1.02-91
розділи 1 - 10
НПАОП 24.1-1.30-88
розділи 1 - 18
НПАОП 0.00-1.41-88
розділи 1 - 10
НПАОП 29.6-1.01-07
розділи 1, 2
НПАОП 29.6-2.01-95
розділи 1 - 3
НПАОП 29.6-4.01-96
розділи 2, 3
НПАОП 29.6-7.02-95
розділи 2 - 9
НПАОП 29.6-7.04-95
розділи 2 - 4
НПАОП 29.6-7.05-91
НПАОП 29.6-7.06-89
НПАОП 0.00-5.11-85
розділи 1 - 6
НПАОП 0.00-5.12-01
розділи 1 - 6
НПАОП 41.0-1.01-79
розділи 1 - 8
НПАОП 0.00-6.09-10
розділи III - X
НПАОП 60.3-1.15-71
розділи 2 - 10
НПАОП 24.3-1.17-73
розділи 2 - 9
НПАОП 63.2-1.13-87
розділи 1 - 6
НПАОП 29.23-1.04-90
розділи 2 - 11
НПАОП 24.14-1.02-78
розділи 1 - 6
НПАОП 73.1-1.06-77
розділи 1 - 11
НПАОП 23.2-1.10-73
розділи 1 - 8
НПАОП 24.4-1.01-79
розділи 1 - 11
НПАОП 24.4-1.02-88
розділи 1 - 8
НПАОП 0.00-1.27-09
розділи 1 - 8
НПАОП 0.00-1.14-70
розділи 2 - 6
НПАОП 24.13-1.01-79
розділи 2 - 9
НПАОП 0.00-1.19-08
розділи II - VII
НПАОП 11.1-1.11-86
розділи 6, 7
НПАОП 24.1-1.01-10
розділи IV - X
НПАОП 24.1-1.06-10
глави VI, IX
НПАОП 24.1-1.15-77
розділи 1 - 10
НПАОП 11.1-1.01.08
пункти 5.4 - 5.29 глави 5 розділу IV
НПАОП 11.2-1.14-87
підпункти 4.1.1 - 9.3.5
НПАОП 74.21.02-90
підпункти 1.5.1 - 1.6.8
НПАОП 60.3-1.01-10
пункт 1.2 глави 1 розділу IV
НПАОП 0.00-1.21-07
розділи IV - IX
НПАОП 0.00-1.20-98
підпункти 4.1.8 - 4.1.12 пункту 4.1, підпункти 4.3.2 - 4.3.14, 4.3.19 - 4.3.24, 4.3.26 - 4.3.30, 4.3.43 пункту 4.3, підпункти 4.4.2 - 4.4.9 пункту 4.4, підпункт 4.6.9 пункту 4.6, підпункт 4.7.1 пункту 4.7, підпункти 4.8.3, 4.8.9, 4.8.13 - 4.8.104 пункту 4.8, підпункти 4.9.3 - 4.9.30 пункту 4.9, підпункти 4.10.3 - 4.10.20 пункту 4.10, підпункти 4.11.2 - 4.11.16 пункту 4.11 глави 4, пункти 5.1 - 5.19 глави 5,
пункти 6.1 - 6.58 глави 6
НПАОП 10.0-1.01-10
розділи V - XI
НПАОП 10.0-5.23-84
НПАОП 10.0 -5.31-81
НПАОП 10.0-7.10-80
НПАОП 10.0-5.24-76
НПАОП 10.0-5.27-84
НПАОП 10.0-5.30-79
НПАОП 10.0-5.33-76
НПАОП 10.0-5.34-83
НПАОП 10.0-7.12-83
НПАОП 15.0-1.01-88
пункти 1.6, 1.10, 6.1 - 6.4, 7.1 - 7.10, 8.1 - 8.5, 11.1 - 11.16
НПАОП 63.21-1.25-07
підпункти 2.1.1 - 2.1.4 пункту 2.1, підпункти 2.3.4 - 2.3.27 пункту 2.3, підпункти 2.5.1 - 2.5.4 пункту 2.5, підпункт 2.6.11 пункту 2.6, підпункти 2.7.2 - 2.7.9 пункту 2.7, підпункти 2.9.4, 2.9.7 - 2.9.10, 2.9.13, 2.9.15 - 2.9.19 пункту 2.9 глави 2, підпункти 3.1.1, 3.1.10, 3.1.11 пункту 3.1, підпункти 3.2.4 - 3.2.15 пункту 3.2, підпункти 3.3.2 - 3.3.6, 3.3.13 - 3.3.15 пункту 3.3, підпункт 3.4.8 пункту 3.4 глави 3, пункти 4.1 - 4.2 глави 4, підпункти 5.1.1 - 5.1.5, 5.1.7 - 5.1.14 пункту 5.1, підпункти 5.2.1, 5.2.2, 5.2.5, 5.2.8 - 5.2.12, 5.2.16, 5.2.17 пункту 5.2, підпункт 5.3.4 пункту 5.3 глави 5, підпункти 6.1.4, 6.1.6, 6.1.11, 6.1.13 - 6.1.21, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.30 - 6.1.34 пункту 6.1, підпункти 6.2.2 - 6.2.5 пункту 6.2, підпункти 6.3.1 - 6.3.3 пункту 6.3, підпункти 6.4.1 - 6.4.2 пункту 6.4, підпункти 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.5 пункту 6.5, підпункти 6.6.1 - 6.6.7, 6.6.9, 6.6.10 пункту 6.6, пункти 6.7 - 6.15, підпункти 6.16.2 - 6.16.8 пункту 6.16, підпункти 6.18.1 - 6.18.5 пункту 6.18, підпункти 6.19.2 - 6.19.6 пункту 6.19, підпункти 6.20.1 - 6.20.4 пункту 6.20 глави 6, підпункти 7.1.2 - 7.1.4, 7.1.6 - 7.1.9 пункту 7.1, пункти 7.2, 7.3, підпункти 7.4.1, 7.4.2, 7.4.4 - 7.4.6 пункту 7.4, підпункти 7.5.1 - 7.5.5 пункту 7.5, підпункти 7.6.2 - 7.6.7 пункту 7.6, підпункти 7.7.2 - 7.7.4, 7.7.6 - 7.7.13, 7.7.16, 7.7.17 пункту 7.7, підпункти 7.8.2 - 7.8.10 пункту 7.8 глави 7, підпункти 8.1.3 - 8.1.10 пункту 8.1, підпункти 8.2.2 - 8.2.12, 8.2.14 пункту 8.2, пункт 8.3 глави 8, пункти 10.3 - 10.14 глави 10, пункти 11.2 - 11.4, 11.7 глави 11, пункти 12.1 - 12.3, 12.5 - 12.8 глави 12
НПАОП 63.2-1.25-07
підпункти 3.1.3 - 3.1.5 пункту 3.1 глави 3, підпункти 5.1.1, 5.1.4 - 5.1.11, 5.1.14 - 5.1.21 пункту 5.1, підпункти 5.2.2 - 5.2.6 пункту 5.2 глави 5,
НПАОП 63.22.-1.04-88
пункти 2.31, підпункти 3.6.6, 3.6.7, 4.1.31
НПАОП 61.1-1.01-76
підпункти 2.6.9, 2.7.12
НПАОП 63.23-1.02-08
пункт 1 глави 1 розділу III,
пункти 2 - 9 розділу IV,
пункти 2, 3, 5, 7, 9 розділу V,
пункти 2, 3, 5 - 9 глави 2 розділу VI,
пункт 9 глави 2 розділу VII
НПАОП 63.23-1.03-08
пункти 6, 7 глави 1 розділу V,
пункти 1, 4, 5 глави 2 розділу V, пункт 12 глави 3 розділу V,
пункти 1, 7 глави 5 розділу V,
пункти 16, 17, 20 - 22 глави 7 розділу V,
пункти 1, 7, 9 глави 8 розділу V,
пункти 1, 2, 4, 6 - 9
СНиП III-4-80* 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Базовий перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (частина 2)»