Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Якість роботи спеціальних комісій з розслідування , нещасних випадків на виробництві

Якість роботи спеціальних комісій з розслідування , нещасних випадків на виробництві

З метою підвищення ефективності заходів з профілактики виробничого травматизму, правильності визначення зв'язку нещасного випадку з виробництвом, встановлення відповідальних осіб за допущений нещасний випадок, дотримання інших положень Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі - Порядок) за дорученням Держнаглядохоронпраці України Національним НДІ охорони праці проводиться експертиза матеріалів спеціальних розслідувань.

Щорічно ННДІОП аналізує 500-700 матеріалів спецрозслідувань щодо терміну розслідування та необхідності його продовження, правильності оформлення матеріалів спецрозслідування та наказів територіальних управлінь. Це становить близько половини від усіх розслідувань, які проводяться комісіями в областях України. Через недостатній контроль з боку голів комісій справи з розслідування несвоєчасно надходять до ННДІОП, що порушує вимоги чинного Порядку. Всі зауваження спеціалістів, котрі проводять експертизу матеріалів спецрозслідувань, зводяться до таких:

неправильно підібрано склад комісії;

некомпетентність членів комісії;

перевищення повноважень комісії;

не вказано чи неправильно встановлено відповідальних осіб;

недостатнє висвітлення обставин випадку;

відсутність копій документів, на які зроблено посилання в акті спецрозслідування;

необґрунтованість при визначені випадків, не пов'язаних з виробництвом.

Кожного місяця до Держнаглядохоронпраці України ННДІОП направляється довідка "Аналіз матеріалів спецрозслідувань нещасних випадків зі смертельним наслідком", де вказується на недоліки роботи

комісій з розслідувань. Ці зауваження заслуховуються й обговорюється на нарадах начальників галузевих управлінь, державних інспекторів і колегіях Держнаглядохоронпраці, відповідно до чого робляться певні висновки.

На підставі розглянутих справ останніх двох років поставлено питання щодо висвітлення в акті спецрозслідування даних про винуватця ДТП, якщо він сам не отримав травму, а було травмовано іншу особу. Для профілактики ДТП державним інспекторам рекомендувалося вивчати дані про винуватця ДТП (проходження інструктажів, медоглядів, дотримання режиму праці та відпочинку, а також проведення обстеження підприємства, де він працює).

У розділі акта форми Н-5 „Характеристика об'єкта, дільниці..." інспектори не завжди звертають увагу на висвітлення дисципліни на підприємстві, де виник нещасний випадок.

Нині прогресує розвиток і будівництво приватних фірм та офісів, які мають різні форми власності. Часто такі міні-фірми орендують приміщення інших організацій, які володіють майном або будинком в цілому. У договорах на оренду приміщень не завжди обумовлюється відповідальність сторін за користуванням спільним майном або територією (коридори, східці, санітарно-побутові приміщення, ліфти тощо). І саме в цих випадках виникають питання при розслідуванні травм у місцях загального користування. Державним інспекторам з охорони праці доцільно було б звертати увагу на питання закріплення території при обстеженні цих підприємств та установ, а також посилити відповідальність осіб за сумісну їх експлуатацію.

Також звертається увага на відповідальність медичних органів щодо якості проведення медоглядів. До цього часу медпрацівники не несуть відповідальності за медичне обстеження, коли після нього працівники вмирають на робочих місцях.

При розслідуванні нещасних випадків комісіям іноді складно з'ясувати зв'язок нещасних випадків з виробництвом через недосконалість правової основи щодо оформлення працівників на роботу. Часто неможливо визначитися, до якого виду відноситься договір між працівниками та роботодавцем: строковий трудовий договір чи громадсько-правовий договір-підряд. Саме через це травмування працівників в одних випадках пов'язується з виробництвом, а в інших -складаються акти за формою НПВ (не пов'язані з виробництвом). У таких випадках необхідно було б встановлювати правову експертизу, яка могла б визначити вид договору.

Порядок передбачає доповнення матеріалів спецрозслідування письмовим оформленням особистої думки членів комісії в разі незгоди зі змістом зазначених актів. Але здебільшого до цієї думки не додається відповідь на її врахування чи відхилення. Пропонується такі ситуації р°зглядати на засіданнях комісії, або Ради територіального управління з формленням протоколів з визначенням змісту особистої думки.

У новому Порядку враховано пропозиції ННДІОП щодо визначення пов'язаних з виробництвом випадків раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах чи після виведення працівника на поверхню з вищевикладеними ознаками, що підтверджено медичним висновком.

Ці та інші питання про нюанси спеціального розслідування доцільно було б розглядати на постійно діючих курсах підвищення кваліфікації посадових осіб Держнаглядохоронпраці.

Консультативними послугами спеціалістів-експертів ННДІОП вже скористалися: державні інспектори територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці по Київській, Чернівецькій, Сумській, Полтавській, Тернопільській та інших областях; військова прокуратура Кіровоградського гарнізону; дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, а також інші організації та фізичні особи.

Результативність роботи групи експертів також залежить від забезпеченості всіма нормативними актами з охорони праці, але на цей час база повнотекстових нормативних актів з охорони праці в ННДІОП відсутня і це питання потрібно вирішувати.

 

В.І.Левченко, В.ІЛесковець, О.М.Герасимова

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Базовий перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (частина 1)»