Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Профзахворювання й інші розлади здоров'я, спричинені впливом фізичних, біологічних факторів і хімічних речовин

Профзахворювання й інші розлади здоров'я, спричинені впливом фізичних, біологічних факторів і хімічних речовин

Небезпечні речовини та фактори

Джерело впливу

Порушення здоров'я

1

2

3

Біологічні фактори або

віруси, які передаються під час контакту з домашніми та дикими тваринами

Скотобійні, робота із сільськогос­подарськими тваринами, обробка кісток та м'яса, м'ясні лавки; слонові кістки та роги, їх переробка, птахівництво, скотарство, сиром'ятна обробка шкіри

Сибірська виразка, кар­бункули, бруцельоз, дер­матити, лишаї, астма, інфекційні гепатит, лихо­манка, лептоспіроз, сказ, лихоманка від укусів щурів, сальмонельоз, ток-сикоплазмоз, туберкульоз

Бавовна, льон, білизна

Чесальні, змішувачі, виробництво мо­тузок, м'яка пінка, текстиль, виго­товлення мотузок скручуванням, цех з пресування, бавовноочисні заводи

токсикоплазмоз, астма, туберкульоз, дерматити,

Суха багаса із соломи цукрової тростини

Будматеріали (Ізоляційні наповнювачі для стін і дверей), картон, хіміооб-робний прес-картон, вибухові речови­ни, добрива, папір, корм для птахів, паливо

токсикоплазмоз, астма, туберкульоз, дерматити

Фізичні фактори: робо­та в умовах стислого повітря

Пірнання глибоко під воду

Декомпресія

Іонізуючі випромінюван­ня та радіоактивні речо­вини (рідко впливають на дітей)

Променеве фарбування, видобуток урану, використання, аналіз або переробка радіоактивних речовин

Тератогенний і мутаген­ний вплив, лейкемія та інші види раку

Інфрачервоне випромінювання

Обробка дуговим розрядом, гарячі печі, розплавлене скло, метали, наявність Іч-випромінювання

Катаракта

Шум

Виготовлення тканин, бойлери, вибухові речовини, компресори тощо

Порушення слуху

Інші фізичні фактори (холод, тепло, волога, сонячне освітлення, УФ-промені, електрика, джерела високої енергії, типу Х-променевих)

Електропечі, виплавлення металу, розлив розплавленого металу, роботи на трубопроводах, плазмові паяльні горілки, зварювання, контакт з розплавленим гудроном, барвники (активовані світлом)

Дерматити та інші шкірні захворювання

Хімічні речовини (в

тому числі метали) Хімічні   речовини   (очи­щувачі,   полімери,   роз­чинники,   кислоти,   про­сочувальні дезинфікуючі засоби, чорнила, пести­циди,   мило,   перекиси, абразиви, цемент, барв­ники,   хром,   епоксидні смоли,   формальдегіди, фунгіциди,  ртуть і солі кобальту, нікель)

Будівництво, хімчистки, пекарні, електроосадження, шкіра, метал, фарби, друкарське виробництво, резина, тканини

Дерматити та інші шкірні захворювання, в тому числі екземні пошкод­ження

Свинець і його токсичні суміші (органічні, неорганічні, тетраетил свинцю)

Кераміка, інсектициди, свинцеві пок­риття, плавильне виробництво, дру­карські преси, акумуляторні батареї, мідні роботи, пофарбування та очищення від фарби, фарбування скла травленням, газолінове пальне (бензин) для двигунів внутрішнього згоряння

Неврологічні захворю­вання, анемія, отруєння нирок, хронічні нефрити, репродукуюче погіршення здоров'я

 

Пари азоту

Відбілювання віскози (як стабілізація) текстильна промисловість, виготов­лення проміжного продукту для інших галузей промисловості

Набряк легенів, бронхіо-літи, бронхіти, пневмо-коніоз, смерть

Суміші органічних фосфатів

Виробництво та використання пестицидів, сільське господарство

Тяжкі отруєння, невроло­гічні захворювання, пнев-моконіоз, набряк легенів, параліч, смерть

Фосфор та його токсичні похідні

Переробка солей, солефосфорної кислоти, обробка зерна обкурюван­ням, гірничі роботи, дезинфікуючі засоби, виробництво та використання хімічних речовин, вибухові речовини, добрива, піротехніка, займисті суміші, сірники, отрути для гризунів, фос­форитна бронза, засоби захисту металів від іржі

Пневмоконіоз, набряк легенів, запалення кісток щелеп, неврологічні роз­лади, порушення цент­ральної нервової системи, анемія, бронхіти, руйну­вання кісток

Ртуть (органічні та неорганічні сполуки)

Виготовлення та використання про­мислових отрут (пестицидів) анти-забруднюючі фарби, ацетальдегід і ацетон, штучний шовк, хлор, елек­троприлади, ртутні лампи, випрямні батареї, срібні руди, текстиль, обробка золота, дрібні виробництва, плав­лення, гірничі роботи з видобування

Неврологічні захворю­вання, стоматити, психо­зи, неврози, сліпота, дер­матити, кон'юнктивіти

Бензол і його гомологи, в тому числі аміно-токсичні похідні

Виготовлення та використання пали­ва, органічних речовин, реактивів, роз­чинників, домішок до моторного па­лива, миючих засобів, клею, рідин для зняття фарб, пестицидів, фенолу, взуттєва промисловість, стирол, полі­мери, смоли, вибухові рідини, барв­ники, антиоксиданти, пігменти, текстиль

Розлади центральної нервової системи, анемія, необоротні травми кістко­вого мозку, лейкемія, дерматит, рак

Хром та його токсичні сполуки

Виготовлення та використання солей хрому, хромові покриття, дублення шкіри, металургія, вогнестійка цегла

 

Астматичні бронхіти, по­рушення легеневої діяль­ності, рак легенів, вираз­ки, перфорації носової перетинки

Миш'як та його токсичні сполуки

Виготовлення та використання фунгіцидів, металургія, пігменти, консерванти для просочування деревини, шкіри, хутра або шкіри тварин, плавлення мідних руд

Кон'юнктивіти, проблеми із зором, виразки, перфо­рація носової перетинки, невралгія, гангрена, рак шкіри, пневмоконіоз, рак легенів, дерматити, рак мигдалин, лімфатичних систем чи органів черев­ної порожнини, сліпота

Вінілхлорид, хлорметан та інші галоїдні похідні вуглеводів

Виробництво та використання роз­чинників, хладагентів, фумігантів (об­курювання для сільського госпо­дарства), полімерних похідних

Подразнення, набряк ле­генів, неврологічні захво­рювання, параліч, смерть (якщо сильний вплив), рак

Дисульфід (двосірчані сполуки), вуглець

Промислові розчинники, луги, целю­лоза, жири, мастила, смоли, віск, виробництво штучного шовку шляхом обробки віскози, пестициди

Неврологічні порушення, порушення репродук-тивності

 

Кадмій

Сплави для автомобільних, підводних, літакових двигунів, виробництво кад­мієво-нікелевих батарей, електро-осадження, нікелеві покриття, па­яльники для алюмінію, процес гра­віювання, жовті, червоні, жовтогарячі фарби для кераміки, скло, шкіра, пластмаси, друк, чорнила, резина, склоподібна емаль, добрива, пестициди

Отруєння нирок, рак дихального тракту та простати, емфізема, анемія, смерть

Нітрогліцерин

Виготовлення вибухових речовин

Дерматит, порушення центральної нервової сис­теми, галюцинації, пору­шення серцевої діяль­ності, смерть

Метанол (метиловий спирт)

Цемент, тканини з покриттям, де-парафінізуючі препарати, барвники, чорнила, формальдегіди, фарби, пластмаси, текстиль, мило, клей, смоли, скло, яке не б'ється

Дерматит, сліпота, под­разнення слизових обо­лонок, різкий біль, без­соння

Окис вуглецю

Доменні печі, бойлери, гаражі, металургія, шахти, промислові гази

 

Неврологічні порушення, ангіна, смерть, зниження гемоглобіну в крові, непо-ступання крові до мозку, захворювання дихальної, респіраторної систем

Магній (перманганат калію та інші похідні)

Кераміка, фарбування та відбілю­вання тканин, покриття для зварю­вальних електродів, скло, чорнила, фарби, пестициди, добрива, сталь та її сплави, алюмінієві, мідні сплави, сухі батареї, дублення шкіри

Неврологічні порушення

 

Захворювання рес­піраторної системи (пневмоконіоз):

Кременевий пил (при постійному вдиханні піщаного пилу)

Піскоструминна очистка, різання квар­ців, виготовлення агатів, гнейсів, граніту та обробка сланців, обробка і транспортування цементу, шахти, відкриті видобутки, виготовлення скла, фарфору, глиняного посуду, шиферу, заточування олівців, ножів, ножиць на шліфувальному крузі

Силікоз і кременевий ту­беркульоз, легеневий фіб­роз, рак легенів

Вугільний пил (разом із піском) похідні каме-невугільного дьогтю

Вугільні шахти

Антракосилікоз (леге­невий фіброз), рак легенів

Азбестовий пил

Покриття гальм, цементний напов­нювач для полімерів, полум'ягасні ковдри, видобуток азбесту, засоби захисту, термо- та електроізоляція

Азбестоз (легеневий фіброз), рак легенів

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Як надати першу долікарську допомогу»