Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Пояснення щодо віднесення витрат на медогляди

Пояснення щодо віднесення витрат на медогляди

Трудові медогляди провадяться і компенсуються  згідно Закону України про охорону праці  і  відносять до валових витрат (вартість бланка медичної книжки теж включається  до валових витрат)

Роботодавець зобов'язаний   за   свої    кошти    забезпечити фінансування  та  організувати  проведення  попереднього  (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової  діяльності) медичних оглядів працівників,  зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи  небезпечними  умовами  праці  або  таких,  де  є

потреба  у професійному доборі,  щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року( Стаття 17. Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій)

 З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про захист населення від інфекційних хвороб

   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, N 29, ст. 228 )

   ( Із змінами, внесеними згідно із Законом   N 913-IV ( 913-15 ) від 05.06.2003, ВВР, 2003, N 38, ст.321 )

 Стаття 21. Обов'язкові профілактичні медичні огляди

     Обов'язкові попередні  (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні  медичні  огляди   працівників   окремих   професій, виробництв   та   організацій,   діяльність   яких   пов'язана   з обслуговуванням  населення   і   може   призвести   до   поширення інфекційних хвороб, проводяться за рахунок роботодавців у порядку, встановленому законодавством.

При профілактичних медоглядах вартість бланка медичної книжки працівникові не компенсується..

Надалі можна приводити ряд, нижчих за рангом, нормативних доекументів, а саме: постанов, переліків, правил і т.ін.  про обов’язок і відповідальність, власника чи роботодавця, проведення за їх кошт  трудових та профілактичних медоглядів, навчання з санітарного мінімуму.

В кінцевому рахунку без профілактичного медогляду працівник не допускається допускається до роботи. А наслідком такої дії є зрив ведення виробництва чи продажу послуг

У будь-якому разі див. п.5.2.1 наступного закону                                

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про оподаткування прибутку підприємств

5.2. До складу валових витрат включаються:

5.2.1. Суми   будь-яких   витрат,   сплачених   (нарахованих) протягом  звітного періоду у зв'язку з підготовкою,  організацією, веденням   виробництва,   продажем  продукції  (робіт,  послуг)  і охороною  праці,  у  тому  числі  витрати  з придбання електричної

енергії    (включаючи    реактивну),   з   урахуванням   обмежень, установлених  пунктами  5.3  -  5.7  цієї статті. ( Підпункт 5.2.1 пункту  5.2  статті  5  із  змінами,  внесеними згідно із Законами N  639/97-ВР  від  18.11.97,  N  349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002, N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

 

 

 

 

Попереднє роз'яснення: «Методичні рекомендації зі здійснення державного нагляду за охороною надр на підприємствах нафтогазовидобувного комплексу»

 

Наступне роз'яснення: «Розслідування аварій на виробництві»