Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Затверджено Правила охорони праці під час виробництва алюмінію

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 січня 2015 року N 19 затверджено "Правила охорони праці під час виробництва алюмінію". Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при виробництві алюмінію, затверджені Міністерством кольорової металургії СРСР 20 січня 1976 року та Державним комітетом з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості та гірничого нагляду при Раді Міністрів СРСР (Держгіртехнагляд СРСР) 25 травня 1976 року (НПАОП 27.4-1.04-76). Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва алюмінію. Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час виробництва алюмінію (первинного або переробки). Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва алюмінію.