Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Затверджено Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 19 січня 2015 року N 20 затверджено "Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств". Вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила безпеки при експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств, затверджені Державним комітетом СРСР з нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і з гірничого нагляду 22 грудня 1987 року (НПАОП 0.00-1.53-87). Ці Правила поширюються на всіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які здійснюють діяльність, пов'язану з експлуатацією хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств. Правила не поширюються на суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з експлуатацією споруд систем очищення стічних вод, систем транспортування і укладання зневоднених хвостів, хвостосховищ і шламосховищ з дамбами мерзлого типу. Правила встановлюють вимоги охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств (далі - хвостові і шламові господарства). Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи під час експлуатації хвостових і шламових господарств.