Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Затверджені Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів

Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2014 року N 148 затверджені "Правила охорони праці під час електрохімічної обробки металів". Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з обробки металів. Ці Правила встановлюють вимоги з охорони праці під час електрохімічної обробки металів. Правила є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з електрохімічної обробки металів. Вважати такими, що не застосовуються на території України НПАОП 28.5-1.04-69 "Правила по технике безопасности и промышленной санитарии при электрохимической обработке металлов и их сплавов".