Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Служба охорони праці:


Внедрение электронной нормативной базы среди субъеков предпринимательства, предприятий, учреждений и организаций рекомендовано органами государственного надзора письмом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.06.

Питання

Продовження, дивись тему попереднього запитання

Розкажіть, будь ласка, про встановлені чинним законодавством розміри одноразової допомоги потерпілим на виробництві. І чи існують сьогодні обмеження суми щомісячної страхової виплати потерпілому?

 

Відповідь

Відповідає начальник Управління загальнообов'язкового державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики Г. ЛЕСЕНКО.

Частинами першою та другою статті 34 Закону про соціальне страхування від нещасного випадку (із доповненнями, внесеними Законом про страхові тарифи) передбачено, що «сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, що потерпілий мав до ушкодження здоров'я. У разі, коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію по інвалідності у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна перевищувати середньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Визначені раніше сума щомісячної страхової виплати та пенсія по інвалідності зменшенню не підлягають. У разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК, Фонд соціального страхування від нещасних випадків проводить одноразову страхову виплату потерпілому, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати потерпілим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. У разі, коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому встановлено інший, вищий ступінь стійкої втрати професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншого каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків, йому провадиться одноразова виплата, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження МСЕК. Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встановлено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини роботодавця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку комісії, але не більш як на 50 відсотків». Частиною 13 цієї статті передбачено, що у разі повторного ушкодження здоров'я середньомісячний заробіток за бажанням потерпілого обчислюється за відповідні періоди, що передували першому або повторному ушкодженню здоров'я. Сума страхової виплати у цьому разі визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що встановлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я. Якщо повторне ушкодження здоров'я працівника настало з вини іншого роботодавця, виплата провадиться на загальних підставах. Частина перша статті 34 ввела норму, згідно з якою сума щомісячної страхової виплати і пенсії по інвалідності, призначених у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, обмежується розміром середньомісячного заробітку. Якщо відповідний відсоток втрати професійної працездатності призначено додатково у зв'язку з іншим нещасним випадком або професійним захворюванням, ніж тим, по якому потерпілому встановлено інвалідність, і при цьому група інвалідності не переглядається, розмір додаткової щомісячної виплати обмежується тільки сумою середньомісячного заробітку без врахування розміру пенсії. Виходячи із вимог пункту 13 статті 34 Закону, якщо потерпілий перед другим ушкодженням здоров'я мав вищу заробітну плату, ніж перед першим ушкодженням здоров'я, у нього з'являється право на перегляд встановлених страхових виплат. При цьому якщо група інвалідності не змінюється, пенсія може бути переглянута виходячи із розміру середньої заробітної плати перед другим ушкодженням здоров'я. Приклад 1. Працівнику було встановлено 50% втрати професійної працездатності і III групу інвалідності. Він отримує 125 грн. щомісячної страхової виплати і 100 грн. пенсії. Працюючи на тому самому підприємстві, він отримав нову травму, і при подальших обстеженнях МСЕК визначено йому додатково 15% втрати професійної працездатності. Середньомісячна заробітна плата при повторному ушкодженні здоров'я становила 260 грн., при першому — 250 грн. За сукупністю йому встановлено 65% втрати професійної працездатності, група інвалідності не змінювалась. Потерпілому нараховується за сукупністю щомісячна страхова виплата з урахуванням його середньомісячного заробітку за його бажанням. При середньомісячній заробітній платі 260 грн. і сукупній втраті працездатності 65% щомісячна виплата становитиме: 260 х 0,65 = 169 грн. Разом з пенсією він повинен отримувати: 169 + 100 = 269 грн. У цьому разі пенсія не впливає на розмір загальної щомісячної виплати, а щомісячна страхова виплата, що встановлена за сукупністю, дорівнює 169 грн. і не перевищує середньомісячного заробітку. Згідно З частиною другою статті 34 він мав право на отримання одноразової допомоги у розмірі 15 середньомісячних заробітків, тобто 260 х 15 = 3900 грн. Комісія з питань охорони праці підприємства на підставі матеріалів розслідування нещасного випадку встановила 30% вини самого потерпілого. Виплачувати належить: 3900 - (3900 х 0,3) = 2730 грн. Приклад 2. Працівнику було встановлено 50% втрати професійної працездатності і III групу інвалідності. Він отримує 125 грн. щомісячної страхової виплати і 100 грн. пенсії. Працюючи на тому самому підприємстві, він отримав нову травму, і при подальшому обстеженні МСЕК визначено йому додатково 27% втрати професійної працездатності. Його середньомісячна заробітна плата при повторному ушкодженні здоров'я становила 260 грн., при першому — 250 грн. За сукупністю йому встановлено 77% втрати професійної працездатності і II групу інвалідності; призначено пенсію у розмірі 107 грн. У цьому разі потерпілому нараховується за сукупністю щомісячна страхова виплата з урахуванням його середньомісячного заробітку за його бажанням: 260 х 0,77 = = 200 грн., а разом з пенсією: 200 + 107 = 307 грн. У зв'язку з тим, що по даній травмі і за сукупністю йому встановлено нову щомісячну страхову виплату і переглянуто групу інвалідності, пенсія входить до сумарної виплати, яка обмежується розміром середньомісячного заробітку. В цьому разі працівник отримає 260 грн., а щомісячну страхову виплату буде зменшено до 153 грн. Згідно із частиною другою статті 34 одноразова допомога йому обчислюється виходячи із суми 27 середньомісячних заробітних плат, але при цьому ця сума не повинна перевищувати чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати (доходу), з якої справляються внески до Фонду. Згідно з розрахунком, 27 середньомісячних заробітних плат становлять: 260 х 27 = 7020 грн. У зв'язку з тим, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 21 червня 2001 р. № 686 розмір граничної суми заробітної плати, з якої справляються внески до Фонду, встановлено на рівні 1600 грн., потерпілий не може отримати більше ніж 6400 грн. Комісія з питань охорони праці підприємства на підставі матеріалів розслідування нещасного випадку встановила 50% вини самого потерпілого. Виплачувати належить: 6400 х 0,5 = 3200 грн. Приклад 3. Працівнику було встановлено 20% втрати професійної працездатності по травмі на виробництві, групу інвалідності не встановлено. Він отримує 80 грн. щомісячної страхової виплати. Працюючи на тому самому підприємстві, потерпілий отримав професійне захворювання, і при подальшому обстеженні МСЕК визначено йому додатково 50% втрати професійної працездатності. Його середньомісячна заробітна плата при повторному ушкодженні здоров'я становила 200 грн., при першому — 400 грн. За сукупністю йому встановлено 70% втрати професійної працездатності і II групу інвалідності. Призначено пенсію у розмірі 107 грн. У цьому разі потерпілому нараховується додатково щомісячна страхова виплата з урахуванням його середньомісячного заробітку за його бажанням: 400 х 0,7 = 280 грн. У сумі йому буде нараховано: 280 + 107 = 387 грн. Якщо цей же працівник отримав професійне захворювання з вини іншого роботодавця, то розрахунок щомісячної страхової виплати здійснюється із заробітної плати по тій професії, працюючи на якій він отримав професійне захворювання, тобто із 200 грн. Виходячи з цього йому буде нарахована щомісячна страхова виплата у розмірі: 200 х 0,5 = 100 грн. Сумарно йому буде нараховано за професійне^ахворювання: 100 + 107 = 207 грн., але виплачуватись буде не більше ніж 200 грн. За сукупністю втрати 70% професійної працездатності потерпілий буде отримувати: 200 + 80 = 280 грн.

 

 

Попереднє питання: «Яким документом визначається розмір пені, що стягується із страхувальника за прострочення страхового внеску до Фонду соціального страхування від нещасних випадків?»

 

Наступне питання: «О вопросе выплаты возмещения ущерба, причиненного работнику увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей.»