Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Нормативні документи:


Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорани праці

Кодування видів економічної діяльності здійснюється згідно з класифікацією за НПАОП (Реєстр НПАОП) відповідно до ДК 009-96 Державний класифікатор України: Класифікатор видів економічної діяльності, що передбачено документом «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці» (Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 8 червня 2004 року №151, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2004 р. за N 778/9377)

До 2004 року використовувалася rласифікація нормативних документів за Реєстром ДНАОП.

Останнє видання в паперовому вигляді було здійснено в 2005 році. Видавництво «Основа».

Реєстр актуалізований на поточну дату фахівцями Норматив PRO.

Каталог санітарних норм

Каталог санітарних норм

Розроблений та актуалізований на поточну дату фахівцями Норматив PRO на основі систематизації існуючих нормативних документів.

Про існування будь яких каталогів, реєстрів тощо нормативних документів з санепіднагляду, що були видані органами СЕС інформаціїї немає.

Каталог норм пожежної безпеки

Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. (Реєстр НАПБ)

Каталог норм пожежної безпеки складений відповідно до Реєстр НАПБ (Державний реєстр нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки), (Затверджений наказом МНС України від 10.10.2003 №388. Зі змінами та доповненнями станом на 1.09.2005.)

Каталог актуалізований на поточну дату фахівцями Норматив PRO.