Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Про проект

Про проект порталу з питань охорони праці

Щодо інформаційно-довідкової системи нормативно-правових документів реєстру НПАОП

На виконання Закону України "Про Національну програму інформатизації" та з метою забезпечення підприємств нормативними актами про охорону праці, було розроблено та впроваджено систему доступу через Інтернет до електронної бази даних з питань охорони праці.

На засіданні бюро науково-технічної ради 28.08.2000р. розглянуто проект Концепції інформатизації державного нагляду за охороною праці і вирішено включити в проект Національної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2001-2005р., була рекомендована відповідна модернізація існуючої ЄАІС Держнаглядохоронпраці. Київський експертно-технічний центр був визнаний генеральним підрядчиком робіт.

На основі узгодженого технічного завдання, укладений договір №001-Г від 28.03.2001. Згідно протоколу №1 і акту технічного випробування, засвідчено готовність інформаційно-довідкової системи (НПАОП) до експлуатації.

Електронна база даних та системи керування нею призначені для забезпечення інформаційної підтримки діяльності посадових осіб підприємств та організацій різних форм власності щодо питань забезпечення безпеки праці.

До бази даних включено систематизовані та актуалізовані нормативно-правові, нормативні та інформаційні матеріали з питань безпеки виробництві га гігієни праці.

На теперішній час це є найбільш повним зібрання актуалізованої нормативної, методичної та довідкової інформації з питань охорони праці в Україні.

Відповідно до листа Держпромгірнагляду № 03/3638 від 12.07.06 та інших наведених документів, обслуговування та підтримку проекту забезпечення підприємств документацією доручено науково-виробничому підприємству "ІНТЕРУКРАЇНА-софт", яке і вирішує всі технічні та економічні питання, що пов'язані з функціонуванням проекту.

Використання Професійної нормативно-правової бібліотеки "Норматив pro" рекомендовано листом Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України №11/9-500 від 28.04.2007.

На "Норматив pro" отриманий позитивний висновок від секції з питань технічного регулювання у будівництві науково-технічної ради Мінбуду (протокол № 4 засідання секції від 18.04.2007).

Застосування «Норматив ™ PRO» рекомендовано для нормативного забезпечення органів держсанепідслужби МОЗ України, інших установ та організацій, зокрема суб'єктів підприємницької діяльності, які в межах своєї компетенції повинні виконувати вимоги санітарного законодавства листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008р.

«Норматив pro» та «База даних нормативної, законодавчої і довідкової документації у сфері будівництва» є зареєстрованими об'єктами авторського права (Свідоцтва №19338, №19339). Авторські майнові права належать фірмі розробникові - НВПП "ІНТЕРУКРАЇНА-софт".


Про проект

Технічна реалізація

Проект забезпечення нормативною документацією реалізований у вигляді двох різних технічних рішень.

Одне з них - сучасне програмне забезпечення «Норматив pro» (розділ «Охорона праці») встановлюється на комп'ютер користувача і є автоматизованим робочим місцем. Актуальність нормативної бази підтримується шляхом автоматичної синхронізації через інтернет або щомісячним постачанням оновлень на компакт-диск дисках.

Інший варіант нормативного забезпечення процесу охорони праці - підписний доступ до ресурсів сайту dnop.com.ua, у який включено і доступність текстів документів. Цей спосіб має певний ступінь зручності, якщо немає чітко обкресленого робочого місця з персональним комп'ютером і є постійний доступ до інтернету з різних робочих місць.


Призначення

Система призначена для підвищення ефективності, якості і оперативності доступу та роботи з нормативними актами та іншими документами про охорону праці за рахунок:

  • автоматизації процеcу обробки даних з використанням можливостей технології робочих груп на базі впровадження функціональних і загальносистемних автоматизованих робочих місць (АРМ) фахівців та керівників, які об'єднані в комп’ютерну мережу;
  • Чіткої структуризації документів, удобного для роботи доступу та розвинутих пошукових можливостей.
  • реалізації інформаційних зв'язків між автоматизованими підсистемами.Мета створення системи

Система розробляється для досягнення наступних основних цілей:

  • підвищення продуктивності та якості праці персоналу органів Держналядохоронпраці та користувачів інформації про охорону праці за рахунок: усунення дублювання інформації;
  • скорочення термінів надання інформації керівникам і державним органам для подальшого аналізу та прийняття рішень;
  • оперативного регламентного інформування споживачів інформації про охорону праці.
  • автоматизації процесу цільового формування необхідної нормативної та іншої інформації про охорону праці;
  • підвищення рівня достовірності інформації за рахунок забезпечення найбільш повної автоматизованої інформаційної взаємодії і координації роботи служб, підрозділів і виконавців у рамках установи;
  • підвищення корпоративної культури спільного використання інформації, що призводить до підвищення продуктивності праці співробітників.