Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

Згідно з Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту спецодяг видається працівникам тих професій та посад, які передбачені Типовими галузевими нормами. Якими галуз...Відповідь з охорони праці

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" установление цен и тарифов за выполнение работ и оказание жилищно-коммунальных услуг предприятиями, установление норм их потребления и контроль за их соблюдением, а также соблюдением законодате...Роз'яснення

Як показує аналіз стану охорони праці в Україні, перехід до ринкових відносин супроводжується наростанням негатив­них тенденцій у працеохоронних відносинах: відбувається тотальне приховування нещасних випадків від розслідування та обліку; стрім...Стаття з охорони праці