Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

Чи будуть переглядатися у зв'язку з прийняттям Закону «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджене наказом МОЗ України від 31.03.94 р. № 45, і додатки № 1 і № 2 до нак...Відповідь з охорони праці

Согласно Закону Украины "О жилищно-коммунальных услугах" установление цен и тарифов за выполнение работ и оказание жилищно-коммунальных услуг предприятиями, установление норм их потребления и контроль за их соблюдением, а также соблюдением законодате...Роз'яснення

НАКАЗ   N ______  „__”________20__ г.                                &...Стаття з охорони праці