Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

На нашем предприятии продолжают работать работники, занятые на роботах с тяжелыми и вредными условиями труда, которые получают льготные пенсии по возрасту в соответствии со Списками 1 и 2. Имеют ли право указанные рабочие работать на рабочих местах с...Відповідь з охорони праці

Основные правовые, экономические и организационные основы деятельности на объектах сферы теплоснабжения, а также отношения, связанные с производством, транспортировкой, поставкой и использованием тепловой энергии определяются и регулируются Законом У...Роз'яснення

З 1 жовтня 2004 р. набрав чинності Порядок розслідування та ведення обліку нещасних ви­падків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабіне­ту Міністрів від 25.08.2004 р. № 112. Впровадження зазначеного н...Стаття з охорони праці