Вхід на dnop.com.ua  
Авторизація для отримання повного доступу.


Головна сторінка портала:


Норматив™ PRO

Професійна нормативно-правова бібліотека

Норматив™ PRO - Професійна нормативно-правова бібліотека

Використання Норматив ™ PRO рекомендовано листом Мінрегіонбуду (Мінбуду) № 11/9-500 від 28.04.2007 р., листом Держгірпромнагляду № 03/3638 від 12.07.2006 р., листом Центральної СЕС № 03/921 від 06.05.2008 р. На Норматив ™ PRO отримано п'ять авторських свідоцтв.

На базі комплексу Норматив ™ PRO здійснюється нормативно-правове забезпечення дванадцяти Міністерств (Держкомітетів, Держслужб) України.

Також, практично всі найбільші підприємства України використовують у своїй діяльності Норматив ™ PRO.

Реєстр НПАОП

Реєстр нормативних актів з охорони праціКрім Реєстру нормативних актів з охорони праці, окремо представлені санітарні норми та норми пожежної безпеки

Який порядок виплати допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку, який стався з працівником під час прямування на роботу чи з роботи, і за рахунок яких коштів ці виплати проводяться?Відповідь з охорони праці

Согласно п. 2 действующих строительных норм СНиП 2.08.01-89 "Жилые здания" (Приложение № 2 "Правила подсчета площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, площади жилых зданий, площади помещений, строительного объема, площади застрой...Роз'яснення

Існує безліч моделей проведення розслідування причини нещасного випадку, заснованих на досвіді різних країн. Нижче пропонується досить проста методика Канадського центра безпеки праці й охорони здоров'я, при використанні якої можливі причини нещасн...Стаття з охорони праці